Fe3o4+h2so4 đặc nóng

     
Bạn đã xem: (Axit Sulfuric) Fe3O4 + H2So4 Đặc Nóng tạo ra Thành Gì? Fe3O4 + H2So4 = Fe2(So4)3 + So2 + H2O trên depsangtrong.com


Bạn đang xem: Fe3o4+h2so4 đặc nóng

Khi học tập hóa học chúng ta sẽ ko thể bỏ lỡ phản ứng lão hóa khử. Đó là khi các chất làm phản ứng có những nguyên tử tất cả trạng thái oxy hóa ráng đổi. Hãy cùng xem FE2O3 + H2SO4 quánh nóng tất cả phải phản ứng lão hóa khử ko nhé? và xem liệu bội nghịch ứng này có ra SO2 không?

Đang xem: Fe3o4 + h2so4 đặc nóng

*


PHẢN ỨNG CỦA FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Đây là một phản ứng bình thường

Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O

Nếu là Fe3O4 thì lại khác.Bạn vẫn xem: Fe3o4 + h2so4 đặc nóng

2Fe3O4 + 10H2SO4 -> 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

Đáp án là không nhé. Chúng ta hay coi kỹ nhì phương trình mặt dưới.

Các chất tính năng với H2SO4 quánh nóng có thành phầm là SO2 là Fe, Al, CuO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO2

Phương trình minh họa:

Fe + H2SO4 –>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O

Al + H2SO4 –>Al2(SO4)3 +SO2+H2O

CuO+H2SO4–>CuSO4 + H2O

Fe2O3 +H2SO4–>FeSO4+H2O

Fe3O4+H2SO4–>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O

FeCO2+ H2SO4 –>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O +CO2

PHƯƠNG TRÌNH FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Khi mang lại sắt III oxit tính năng với axit sunfuric sệt nóng ta vẫn được hiệu quả là fe III sunfat và nước. Cân bằng fe2o3 + h2so4 quánh nóng ta được phương trình sau:


READ: phần đông Người ra sao Thì rất có thể Được Xét Để tiếp thu Vào Đảng ?

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (lỏng)

(không màu)

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1: Chất tác dụng với H2SO4 đặc, nóng

Cho những chất: H2S, S, SO2, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2. Có bao nhiêu chất trong những các hóa học trên chức năng được với H2SO4 đặc nóng?

Câu A. 6

Câu B. 8

Câu C. 5

Câu D. 7

*

Bài 2: tiến hành các nghiên cứu sau: (1) Sục khí SO2 vào dd KMnO4. (2) Sục khí SO2 vào dd H2S. (3) Sục các thành phần hỗn hợp khí NO2, O2 vào nước. (4) mang đến MnO2 vào dd HCl đặc, nóng. (5) đến Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, nóng. (6) đến SiO2 vào dd HF. Số thí nghiệm có phản ứng lão hóa khử xảy ra là:

Câu A. 3

Câu B. 4

Câu C. 6

Câu D. 5

*

Đáp án:

Bài 1: B

Cho những chất: H2S, S, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2.

3H2S + H2SO4 → 4H2O + 4S

H2S + 3H2SO4 → 4H2O + 4SO2

2H2SO4 + S → 2H2O + 3SO2

2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO2

10H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2

4H2SO4 + 2Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2

Bài 2: B
Xem thêm: Ứng Dụng Của Tinh Bột Trong Công Nghệ Thực Phẩm, Tinh Bột Và Ứng Dụng Trong Thực Phẩm

READ: Please Wait - Kmno4 + Hcl → Kcl + Mncl2 + Cl2 + H2O

– gồm 4 thí nghiệm xẩy ra phản ứng oxi – hóa khử là:

(1) 2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

(2) 2H2S + SO2 → 2H2O + 3S

(3) 2H2O + 4NO2 + O2 → 4HNO3

(4) 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2

– các phản ứng không xảy ra phản ứng oxi hoa – khử:

(5) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(6) SiO2 + 4HF → 2H2O + SiF4

Hi vọng embitaly VietNam đã phần nào đáp án thắc mắc của những bạn. Chúc chúng ta học tốt!

Warning: Illegal string offset “cat” in /home/cdrsikoo/depsangtrong.com/wp-content/themes/ctdg/single.php on line 62


Post navigation


Previous: Tô màu sắc Cây bút Chì Đơn Giản, 24 Cây cây viết Chì Màu, cây bút Tô color Gỗ


Xem thêm: Phong Trào Tây Sơn Đánh Tan Quân Thanh ) Môn Sử Lớp 7, Trận Ngọc Hồi

Next: Giải thí điểm 1 Bài thực hành thực tế 5: đặc thù Của Etanol, Glixerol cùng Phenol