FOOD CÓ SỐ NHIỀU KHÔNG

     

*
Danh trường đoản cú đếm được: Là danh từ có thể dùng được cùng với số đếm, cho nên nó tất cả 2 hình dáng số ít cùng số nhiều. Nó cần sử dụng được cùng với a giỏi với the.

VD: one book, two books, …

Danh từ không đếm được: Không cần sử dụng được cùng với số đếm, vì vậy nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó ko thể sử dụng được cùng với a, còn the chỉ trong một vài trường hợp quánh biệt. VD: milk (sữa). Các bạn không thể nói “one milk”, “two milks” … (Một số vật hóa học không đếm được có thể được chứa trong các bình đựng, bao bì… đếm được.


Bạn đang xem: Food có số nhiều không


Xem thêm: Top 12 Bài Thơ Về Ngày Khai Trường, Khai Giảng, Chào Năm Học Mới


Xem thêm: Kể Một Kỉ Niệm Về Thầy Cô Giáo Lop 5 (Chọn Lọc), Kể Kỉ Niệm Về Thầy Cô Giáo Của Em (10 Mẫu)


VD: one glass of milk – một cốc sữa). 

Một số danh từ bỏ đếm được bao gồm hình thái số những đặc biệt. VD: person – people; child – children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice … 

Một số danh trường đoản cú đếm được tất cả dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bởi có “a” và không có “a”: an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish. 

Một số các danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water … đôi khi được cần sử dụng như những danh trường đoản cú số nhiều để chỉ những dạng, loại khác biệt của vật tư đó. 

This is one of the foods that my doctor wants me to eat.

Danh trường đoản cú “time” nếu cần sử dụng với tức là “thời gian” là ko đếm được nhưng khi dùng với tức thị “thời đại” giỏi “số lần” là danh từ đếm được. 

You have spent too much time on that homework. (thời gian, ko đếm được) I have seen that movie three times before. (số lần, đếm được)

Bảng sau là các định ngữ cần sử dụng được với những danh từ bỏ đếm được cùng không đếm được.

WITH COUNTABLE NOUN

WITH UNCOUNTABLE NOUN

a(n), the, some, any

the, some, any

this, that, these, those

this, that

none, one, two, three,…

None

many  a lot of  a number of (a) few  fewer… than  more….than

much (thường sử dụng trong câu che định, câu hỏi)  a lot of  a large amount of (a) little  less….than  more….than

Một số từ không đếm được buộc phải biết:

Sand food meat water

money news measles (bệnh sởi) soap

Information air mumps (bệnh quai bị) economics

Physics mathematics politics homework

Note: advertising là danh từ không đếm được tuy vậy advertisement là danh từ đếm được, chỉ một quảng cáo ví dụ nào đó.