Cho m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch agn

     

Cho m gam fructozơ tác dụng hết cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 2,16 gam Ag. Cực hiếm của m là:


Giải chi tiết:

Glucozơ với fructozơ tất cả cùng CTPT C6H12O6, số đông tham gia bội nghịch ứng tráng bạc tình với tỉ lệ nGlu/Fruc : nAg =1:2. (eginarraylleft{ eginarrayl1,CH equiv C - CHO m o 1,AgC equiv C - COONH_4 downarrow + 2Ag downarrow \,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2x m \1C_6H_12O_6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o 2Ag downarrow \,,,,,,,,y,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o ,,,,2y m endarray ight.\ Rightarrow left{ eginarrayl54x + 180y = 28,8\194x + 108.(2x + 2y) = 103,6endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylx = 0,2\y = 0,1endarray ight.\ Rightarrow \% propinal m (X) = frac0,2.5428,8.100 = 37,5\% .endarray)

Đáp án A


mang lại m gam fructozơ (C6H12O6) chức năng hết cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 4,32 gam Ag. Quý giá của m là

A.

B.

C.


D.


Dãy gồm những dung dịch mọi tham gia bội nghịch ứng tráng bạc đãi là


Trả lời câu hỏi:

Cho m gam glucozơ và fructozơ công dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 g Ag. Cũng m g các thành phần hỗn hợp này tác dụng vừa không còn với 8 g Br2 trong dd. Số mol glucozơ với fructozơ trong hỗn hợp này theo lần lượt là

A.

Bạn đang xem: Cho m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch agn

0,05 mol cùng 0,15 mol.

B. 0,10 mol cùng 0,15 mol.

C. 0,2 mol cùng 0,2 mol.

Xem thêm: Ví Dụ Phủ Định Biện Chứng ? Ví Dụ? Ví Dụ Của Phủ Định Biện Chứng

D. 0,05 mol với 0,35 mol.

Đáp án:

A. 0,05 mol cùng 0,15 mol.

nGlu = nBr2 = 0,05 mol

Vì chỉ có glucozo công dụng được cùng với Br2, còn Fructozo thì ko gồm phản ứng:


Mặt khác: Glucozo và Fructozo đều tác dụng với AgNO3/NH3

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

0,2 ← 0,4 mol

⇒ nFructozo = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol


*

Từ khóa google: Hóa học tập lớp 12; Trắc nghiệm hóa 12; mang đến m gam glucozơ với fructozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 g Ag

Các bài viết khác:

Polime thiên nhiên X được hình thành trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở ánh sáng thường, X tạo thành với dung dịch iot hợp hóa học có màu xanh lá cây tím. Polime X là

TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI TN thpt MÔN HÓA HỌC NĂM 2021

Natri hiđroxit (hay xút ăn da) là hóa học rắn, không màu, dễ dàng nóng chảy, hút độ ẩm mạnh, tan các trong nước cùng tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Công thức của natri hiđroxit là

Đốt cháy trọn vẹn một amin đối chọi chức, no, bậc 2 chiếm được CO2 cùng H2O với phần trăm mol khớp ứng là 2:3. Tên thường gọi của amin kia là

♥Cảm ơn chúng ta đã xem: đến m gam glucozơ cùng fructozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 tạo nên 43,2 g Ag


*

154353 điểm

trần tiến

Fructozơ không phản ứng với hóa học nào trong các chất sau đây?A. Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.B. H2 có Ni xúc tác, đun nóng.C. Nước brom.D. Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm.

Xem thêm: Al + Hno3 = Al(No3)3 + Nh4No3 + H2O Mới Nhất 2022, Al + Hno3 = H2O + Nh4No3 + Al(No3)3

Tổng đúng theo câu trả lời (1)

Fructozơ không phản ứng với hóa học nào trong các chất sau đây?A. Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.B. H2 có Ni xúc tác, đun nóng.C. Nước brom.D. Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm.Đáp án+) fructozơ ⇆ glucozơ→ fructozơ gồm phản ứng tráng bạcCH2OH4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O -to→ CH2OH4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3+) CH2OH3-CO-CH2OH + H2 -to, Ni→ CH2OH4CH2OH+) 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O+) Fructozơ ko phản ứng với nước brom→ Đáp án C

Câu hỏi hay độc nhất vô nhị cùng nhà đề

Cho hỗn hợp X bao gồm Cuvà Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y và còn sót lại chất rắn ko tan Z. Muối gồm trong dung dịch Y là:A. FeSO4 với Fe2(SO4)3 B. FeSO4 với CuSO4.C. CuSO4, FeSO4 và Fe2(SO4)3. D. H2SO4 dư, FeSO4 cùng CuSO4.Nung m gam các thành phần hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4 sau một thời gian thu được hóa học rắn Y. Để kết hợp hết Y yêu cầu Y lít hỗn hợp NaOH vào dung dịch Z cho dư, thu được kết tủa M. Nung M vào chân không đến khối lượng không thay đổi thu được 44 gam chất rắn T. Mang đến 50 gam các thành phần hỗn hợp A có CO với CO2 qua ống sư được chất rắn T nung nóng. Sau thời điểm T phản nghịch ứng hết thu được tất cả hổn hợp khí B có khối lượng gấp 1,208 lần cân nặng của A. Gía trị của ( m – V) gần với giá trị nào sau đây nhất?A. 61,5 B. 65,7 C. 58,4 D. 63,2Thực hiện những thí nghiệm sau:(1)Nhúng thanh fe vào hỗn hợp HCl loãng.(2)Nhúng thanh sắt vào hỗn hợp FeCl3.(3)Nhúng thanh fe vào hỗn hợp CuCl2.(4)Nhúng thanh sắt vào dung dịch HCl gồm lẫn một ít CuCl2.(5)Nhúng thanh fe vào dung dịch ZnCl2.(6)Nhúng thanh sắt vào hỗn hợp HCl tất cả lẫn một không nhiều MgCl2.Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn năng lượng điện hóa là.A. 5 B. 4 C. 3 D. 2Hòa tan hoàn toàn a gam láo lếu hợp tất cả x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2 vào nước, thu được dung dịch X. Cho 1 lượng Cu dư vào X chiếm được dd Y gồm chứa b gam muối. Cho một lượng fe dư vào Y, thu được dung dịch Z gồm chứa c gam muối. Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn 2b = a + c. Tỉ trọng x : y là:A. 8 : 1. B. 9 : 1. C. 1 : 8. D. 1 : 9.Trong quy trình sản xuất Ag từ bỏ quặng Ag2S bằng phương pháp thủy luyện fan tadùng các hóa chấtA. Hỗn hợp H2SO4, Zn B. Hỗn hợp HCl đặc, MgC. Dung dịch NaCN, Zn D. Dung dịch HCl loãng, MgKim một số loại nào dưới đây có tính khử yếu ớt nhất?A. Ag. B. Al. C. Fe. D. Cu.Cho 2,33 gam tất cả hổn hợp Zn với Fe vào một lượng dư dung dịch HCl. Sau làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 896 ml khí H2 (đktc) và dung dịch Y bao gồm chứa m gam muối. Cực hiếm của m làA. 5,17. B. 3,57. C. 1,91. D. 8,01.Thủy ngân dễ bay hơi và siêu độc. Ví như chẳng may vào phòng thể nghiệm nhiệt kế thủy ngân bị tan vỡ thì cần sử dụng chất nào trong cá hóa học sau để tịch thu thủy ngânA. Bột sulfur B. Bột than C. Nước D. Bột sắtĐiện phân nóng chảy trọn vẹn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Sắt kẽm kim loại M làA. Na. B. Ca. C. K. D. Mg.Cho dãy đưa hoá sau: CH4→ A → B→ C →Cao su buna. Cách làm phân tử của B làA. C4H6.B. C2H5OH.C. C4H4.D. C4H10.