Giải Sách Bài Tập Công Nghệ Lớp 8

     

Câu hỏi: Em cho biết thêm những qui định và vật liệu cần mang đến bài thực hành thực tế này?

Trả lời: Để làm cho bài thực hành thực tế này em cần sẵn sàng các khí cụ và vật dụng liệu:

- Dụng cụ: Eke, bút chì, tẩy, dao (để gọt cây bút chì).

Bạn đang xem: Giải sách bài tập công nghệ lớp 8

Bảng 5.1

vật thể

Bản vẽ

A

B

C

D

1

2

3

4

- đồ liệu: Giấy vẽ khổ 11 (A4). Giấy nháp, giấy ráp mịn (để mài đầu bút chì).

- SGK. Vở bài tập.

Xem thêm: Tên Gọi Các Loại Thuốc Bắc Trong Y Học Cổ Truyền, Tên Gọi Các Loại Thuốc Bắc

Câu hỏi: Em bao gồm cần sẵn sàng thước với compa như SGK chỉ dẫn không?

Trả lời: Để vẽ các hình trong bài này em chỉ cần eke là đủ, không buộc phải gì cho thước (có lẽ SGK nói thước dẹt), compa lại càng không đề nghị vì chưa phải vẽ mặt đường tròn hay mặt đường trung trục hoặc phân giác.

Câu hỏi: Đọc các phiên bản vẽ hình chiếu 1,2,3,4 (hình 5.1 SGK) và so sánh với các vật thể A, B, C, D (hình 5.2 SGK) bằng phương pháp đánh vệt 'x' vào bảng 5.1 để chứng thật sự tương ứng giữa các bạn dạng vẽ và các vật thể.

Xem thêm: Kể Lại Một Trận Chiến Đấu Ác Liệt Mà Em Đã Đọc Đã Nghe Kể Hoặc Đã Xem Trên Màn Ảnh

Trả lời: Đối chiếu các bạn dạng vẽ hình chiếu 1, 2, 3,. 4 (hình 5.1 SGK) với các vật thể A, B, C, D (hình 5.2 SGK) em có thể đánh vết ‘x’ vào bảng 5.1 để chỉ rõ sự tương xứng giữa các bạn dạng vè và những vật thể.

Câu hỏi: Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bởi và chiếu cạnh của đồ dùng thể A, B, C, D?

Bảng 5.1

đồ gia dụng thể

Bản vẽ

A

B

C

D

1

x

2

x

4

x

4

x

Trả lời: bạn dạng vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của đồ gia dụng thể A, B, C, D được biểu đạt ở hình 19

*