Giấy phép xây dựng là gì?

 Khi xây dựng bất cứ công trình nhà ở, dự án nào bạn đều phải có giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp nằm trong diện được miễn giấy phép. Giấy phép xây dựng nhằm đảm bảo công trình được xây dựng đúng theo quy hoạch, tiêu chuẩn của pháp luật quy định. Vậy giấy phép xây dựng là gì?

Bất cứ công trình xây dựng nhà ở, dự án nào cũng cần có giấy phép xây dựng  
Bất cứ công trình xây dựng nhà ở, dự án nào cũng cần có giấy phép xây dựng

1. Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng – đây là 1 loại giấy tờ của cơ quan Nhà nước (theo mẫu mã nhất định) xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình…. theo nguyện vọng của gia chủ trong phạm vi nội dung được cấp phép. Nó là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch xây dựng đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định người dân xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch.

Mỗi quốc gia đề có quy định riêng về giấy phép xây dựng. Tại Việt Nam trình tự, thủ tục xin và cấp giấy phép xây dựng được quy định trong Luật, Nghị định, Thông tư và các hướng dẫn thi hành chi tiết.

2.  Có hai loại giấy phép xây dựng

Khi xây nhà cần làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng
Khi xây nhà cần làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng được chia làm 2 loại đó là:

+ Giấy phép xây dựng có thời hạn: Loại giấy phép này được cấp cho các dự án xây dựng công trình, các loại công trình nhà ở, nhà dân có thời hạn sử dụng nhất định theo kế hoạch thực hiện.

+ Giấy phép xây dựng được cấp theo giai đoạn: Loại giấy phép xây dựng này được cấp phép đối với từng phần nhỏ của các công trình xây dựng hoặc là đối với từng công trình xây dựng của dự án xây dựng trong quá trình thiết kế xây dựng của các công trình hoặc là của những dự án chưa được hoàn thiện xong.

3. Quy trình xin giấy phép xây dựng

– Bước 1: Lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng.

− Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

– Bước 3: Cơ quan cấp phép xây dựng kiểm tra hồ sơ.

+ Hồ sơ hợp lệ: Cơ quan phép xây dựng ghi biên nhận và hẹn ngày khảo sát.

+ Hồ sơ chưa hợp lệ: Cơ quan cấp phép xây dựng hướng dẫn bổ sung hồ sơ, thực hiện lại bước 1.

– Bước 4: Cơ quan cấp giấy phép xây dựng đóng dấu vào bản vẽ và cấp giấy phép xây dựng.

− Bước 5: Trước khi khởi công xây dựng 7 ngày, chủ nhà cần gửi thông báo ngày khởi công đến cơ quan cấp phép và UBND cấp phường/xã.

4. Thời hạn cấp giấy phép xây dựng

Theo quy định về thời hạn cấp giấy phép xây dựng thì trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.

Viết một bình luận

Hotline: (+84) 0868.934.405
Hotline: (+84) 0908.005.545
Messenger Support