Hằng số cân bằng kp

     

Sự khác biệt chính - Kc vs Kp

Kc với Kp là hằng số cân nặng bằng. Hằng số cân bằng của tất cả hổn hợp phản ứng là 1 trong số biểu lộ tỷ lệ thân nồng độ hoặc áp suất của thành phầm và hóa học phản ứng trong tất cả hổn hợp phản ứng đó. Các sự khác biệt chính giữa Kc cùng Kp là thế Kc là hằng số thăng bằng được cho vì các luật pháp của nồng độ trong những lúc Kp là hằng số thăng bằng được chuyển ra do các pháp luật của áp suất.

Bạn đang xem: Hằng số cân bằng kp

Hằng số cân đối này được gửi ra cho những phản ứng thuận nghịch. Kc là hằng số thăng bằng được giới thiệu theo tỷ lệ giữa nồng độ sản phẩm và chất phản ứng trong lúc Kp là hằng số cân bằng được chỉ dẫn theo xác suất giữa áp suất của thành phầm và hóa học phản ứng.

NỘI DUNG

1. Tổng quan cùng sự biệt lập chính2. Kc là gì 3. Kp là gì 4. Mối quan hệ giữa Kc và Kp5. đối chiếu cạnh nhau - Kc vs Kp sống dạng bảng6. Cầm tắt

Kc là gì?

Kc là hằng số cân đối được giới thiệu theo tỷ lệ giữa nồng độ sản phẩm và hóa học phản ứng. Nồng độ mol của những thành phần được sử dụng để biểu hiện Kc.

aA + bB cC + dD

Hằng số cân đối cho làm phản ứng trên có thể được depsangtrong.comết là:

Kc = cd / mộtb

, , với là nồng độ của hóa học phản ứng A, B và các thành phầm C, D. Những số mũ của trò nghịch "a" hệ số cân bằng hóa học của từng hóa học phản ứng và thành phầm trong phương trình hóa học. Trong bộc lộ của Kc, nồng độ hóa học phản ứng và thành phầm được nâng lên mức năng suất bằng với hệ số thăng bằng hóa học tập của chúng.

Kp là gì?

Kp là hằng số cân bằng được giới thiệu theo tỷ lệ giữa áp suất của sản phẩm và chất phản ứng. Hằng số thăng bằng này được áp dụng cho những hỗn hòa hợp phản ứng khí. Kp dựa vào vào áp suất riêng rẽ phần của những thành phần khí trong các thành phần hỗn hợp phản ứng.

*

Hình 1: Áp suất riêng rẽ phần của những thành phần khí trong láo lếu hợp.

pP + qQ ↔ rR + sS

Hằng số thăng bằng cho phản nghịch ứng trên hoàn toàn có thể được depsangtrong.comết là:

Kp = pRr.pSS / pPp.pQq

Những tín đồ khác chỉ ra áp lực đè nén một phần. Vị đó, pP, pQ, pR cùng PS là áp suất riêng biệt phần của những thành phần khí P, Q, R và S. Những số mũ của F, các phần tử, cùng các bộ phận là những hệ số cân đối hóa học của từng chất phản ứng và thành phầm trong phương trình hóa học.

Mối quan hệ giới tính giữa Kc cùng Kp là gì?

Kp = Kc (RT)Δn

Trong đó Kp là hằng số cân đối của áp suất, Kc là hằng số cân đối của nồng độ, R là hằng số khí phổ (8.314 Jmol-1K-1), T là nhiệt độ và Δn là chênh lệch thân tổng số mol sản phẩm khí và tổng số mol hóa học phản ứng khí.

Xem thêm:
Soạn Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 5: Vẽ Và Trang Trí Lọ Hoa, Vẽ Tạo Dáng Và Trang Trí Lọ Hoa

Sự biệt lập giữa Kc cùng Kp là gì?

Kc vs Kp

Kc là hằng số cân bằng được chỉ dẫn theo tỷ lệ giữa nồng độ thành phầm và chất phản ứng. Kp là hằng số cân đối được đưa ra theo tỷ lệ giữa áp suất của sản phẩm và hóa học phản ứng.
 Chất phản ứng
Kc hoàn toàn có thể được sử dụng cho hỗn hợp phản ứng khí hoặc lỏng. Kp chỉ được thực hiện cho tất cả hổn hợp phản ứng khí.
Các đối chọi vị
Kc được xem theo đơn vị nồng độ. Kp được đến bởi đơn vị chức năng áp lực.

Tóm tắt - Kc vs Kp

Hằng số cân bằng của tất cả hổn hợp phản ứng lý giải tỷ lệ thân các sản phẩm và hóa học phản ứng gồm trong các thành phần hỗn hợp phản ứng đó theo mật độ (được chỉ dẫn là Kc) hoặc áp suất riêng biệt phần (được đưa ra là Kp). Sự biệt lập chính giữa Kc với Kp là Kc là hằng số cân bằng được đưa ra vị các luật pháp của nồng độ trong những lúc Kp là hằng số cân đối được đưa ra vị các điều khoản của áp lực.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Tả Cơn Mưa Rào Mùa Hạ Lop 6 _ Top 5 Bài Văn Mẫu Miêu Tả Hay Nhất

Tài liệu xem thêm

1. Cân bằng không đổi. Merriam-Webster, tất cả sẵn ở đây.2. Hằng số cân bằng khí đốt: Kc cùng Kp. Hóa học LibreTexts, Libretexts, ngày 21 tháng 7 năm 2016, có sẵn tại đây.

Hình hình ảnh lịch sự

1. Cung 2318 Áp lực một trong những phần và tổng thể khí đốt của OpenStax College - Giải phẫu và Sinh lý học, trang web Connexions, ngày 19 mon 6 năm 2013., CC BY 3.0) qua Commons Wikimedia