Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2 vào 100ml

     

Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 nồng độ a mol/1, chiếm được 15,76 gam kết tủa. Cực hiếm của a là
Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2 vào 100ml

Hấp thụ trọn vẹn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch bao gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được hỗn hợp X. Cô cạn cục bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?


Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Cho V lít khí CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200ml hỗn hợp gồm có NaOH 1M cùng Ba(OH)20,5M nhận được 15,76 gam kết tủa. Quý giá của V là


Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 100ml dung dịch tất cả NaOH 0,8M với Ba(OH)2 0,5M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được X gam kết tủa. Quý hiếm của x là


Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 3 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M chiếm được 1,5 gam kết tủa. Giá trị của V là


Hấp thụ hoàn toàn 0,448 lít lúc CO2 (dktc) vào 100ml dung dịch có NaOH 0,2M vò KOH 0,3M, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn cảnh giác dung dịch Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 300ml hỗn hợp gồm bao gồm NaOH 1M cùng Ba(OH)2 0,5M thu được 27,58 gam kết tủa. Quý hiếm của V là
Xem thêm: Tải Nhạc Chuông Vì Em Cố Chấp (Lương Bích Hữu) Miễn Phí, Nhạc Chuông Em Là Cố Chấp Duy Nhất Của Đời Tôi

Hấp thụ trọn vẹn 1,792 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,5M, thu được hỗn hợp X. Coi thể tích dung dịch không cầm cố đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là


Hấp thụ hoàn toàn 0,448 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch tất cả NaOH 0,02M với Ca(OH)2 0,005M, chiếm được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 4 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,01M chiếm được 2,955 gam kết tủa. Quý giá của V là


Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí CO2 (ở đktc) vào 200 ml hỗn hợp Ca(OH)2 độ đậm đặc X mol/l, thu được một gam kết tủa. Quý giá của X là


Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp NaOH 0,06M cùng Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm Na2CO3 0,25M và KOH a mol/lít, sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cho cục bộ Y công dụng với dung dịch Ca(NO3)2 (dư), nhận được 7,5 gam kết tủa. Quý hiếm của a là


Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch tất cả NaOH 0,025M với Ca(OH)2 0,0125M, thu được X gam kết tủa. Cực hiếm của X là
Xem thêm: Rút Tiền Mặt Tại Atm Không Cần Thẻ Vietinbank Có Thể Rút Được Ở Ngân Hàng Nào

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam