He Wished He Had Invited Her To His Birthday Party

     

Đáp án đưa ra tiết, phân tích và lý giải dễ hiểu tốt nhất cho thắc mắc “He wished he had invited her to lớn his birthday party” cùng rất kiến thức tham khảo là tài liệu rất hay và có lợi giúp chúng ta học sinh ôn tập với tích luỹ thêm kiến thức và kỹ năng bộ môn tiếng Anh.

Bạn đang xem: He wished he had invited her to his birthday party

Câu hỏi: Viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi.

 He wished he had invited her to lớn his birthday party

 => He regretted ..

Trả lời:


He regretted not inviting her to his birthday party.

Nội dung câu hỏi này phía trong phần kiến thức và kỹ năng về câu ước, hãy cũng đứng top tài liệu search hiểu chi tiết hơn nhé!

Mở rộng kỹ năng và kiến thức về câu ước

I. Câu điều mong là gì? 

- Câu ước là câu thể hiện hy vọng muốn, ước muốn về một câu hỏi nào kia sẽ xảy ra hoặc không xảy ra ở vượt khứ, hiện tại và tương lai.

- vệt hiệu nhận ra của các loại câu này hay đi với Wish hoặc If only. 

- bọn chúng thường xẩy ra ở 3 thì trong giờ đồng hồ Anh, thuộc 3 một số loại thì hiện tại tại, thừa khứ và tương lại với kết cấu khác nhau. 

Eg: I wish that we could eat sushi for lunch

Tôi mong rằng bạn có thể ăn sushi vào bữa trưa 

*
Câu điều cầu thường được sử dụng tương đối nhiều trong giờ Anh

II. Cấu tạo câu ước

1. Wish trong tương lai

- Ý nghĩa: 

Câu mong ở tương lai cần sử dụng để diễn tả những mong ước về một sự việc trong tương lai. Chúng ta sử dụng câu mong ở sau này với mong muốn ai đó, sự việc nào đấy sẽ giỏi đẹp rộng trong tương lai.

- Cấu trúc

+ Khẳng định: S+ wish(es) + S + would + V1

+ tủ định: S + wish(es) + S + wouldn’t + V1

+ IF ONLY + S + would/ could + V (bare-infinitive) 

- Ví dụ:

• I wish you wouldn’t leave your clothes all over the floor.

• I wish I would be an astronaut in the future.

• If only I would take the trip with you next week.

• If only I would be able to attend your wedding next week.

• I wish they would stop arguing. 

- Chú ý: 

+ Đối với chủ ngữ ở vế “wish” là chủ ngữ số nhiều, họ sử dụng wish. (Ví dụ: They wish, Many people wish,…). Đối với chủ ngữ ở vế “wish” là chủ ngữ số ít, bọn họ sử dụng wishes. (Ví du: He wishes, the boy wishes,…)

+ Động từ sinh hoạt mệnh đề sau ta phân tách ở dạng nguyên thể vày đứng trước nó là Modal verbs would/could.

2. Cấu tạo Wish ở hiện nay tại 

Đặc trưng của câu ước là luôn ban đầu bằng mệnh đề Chủ ngữ + wish, theo sau là 1 mệnh đề giãi tỏ điều ước. Nhì mệnh đề này sẽ không thể hòn đảo vị trí đến nhau.

- phương pháp dùng:

kết cấu wish rất có thể được thực hiện để thể hiện mong muốn một điều gì đó không gồm thật ở hiện tại hoặc giả định một điều trái ngược so với thực tế. Bí quyết dùng này như thể với cấu trúc câu điều kiện loại II. 

quanh đó ra, để nói tới điều cầu của phiên bản thân, chúng ta có thể thay I wish bằng If only.

*
Cấu trúc wish ở hiện tại trong giờ Anh

- Công thức: 

+ Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed

+ phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed

+ cấu tạo If only: If only + (that) + S + (not) + V-ed

- Ví dụ:

+ Tom wishes that he had a big house (he does not have a big house, và he wants to).

Xem thêm: Bằng Giá Mắt Kính Cận Quang Nhãn Uy Tín, Cắt Kính Cận Giá Bao Nhiêu Thì Phù Hợp

Tom ước anh ấy gồm một ngôi nhà to.

+ I wish that we didn’t need to work today (we vị need to work today).

Tôi cầu rằng tôi ko phải thao tác hôm nay.

+ If only that you lived close by (you don’t live close by).

Giá như tôi sinh sống ở ngay gần đây.

- giữ ý: 

1. Trong những trường hợp trang trọng, ta dùng were thay cho was trong câu ước. Tuy vậy cách dùng was cũng được chấp nhận. 

I wish I were a boy. Tôi cầu tôi là một thằng nhỏ trai.

She wishes she were a rich person. Cô ấy cầu cô ấy là fan giàu có.

2. Bạn cũng có thể sử dụng could trong câu wish để thể hiện năng lực làm một việc nào đấy hoặc năng lực xảy ra điều gì đó.

I wish that I could speak Spanish (but, unfortunately, I can’t speak Spanish).

Tôi ước tôi nói cách khác tiếng Tây Ban Nha.

I wish that we could go to the buổi tiệc nhỏ tonight (unfortunately, we’re busy so we can’t go).

Tôi ước bạn cũng có thể tham dự lễ hội tối nay.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Việc Phân Nhóm Thức Ăn, Ý Nghĩa Của Phân Nhóm Thức Ăn

3. Wish Trong quá Khứ

- Ý nghĩa: dùng để diễn tả những ước muốn về một sự việc không tồn tại thật làm việc quá khứ, hay mang định một điều trái lại so với thực tại đã xảy ra ở vượt khứ. Họ sử dụng câu cầu ở qúa khứ để ước điều trái với phần lớn gì xảy ra trong vượt khứ, thường xuyên là để mô tả sự nuối tiếc với tình huống ở vượt khứ.

- Cấu trúc:

+ Khẳng định: S + wish(-es) + S + had + V(3/-ed)

+ bao phủ định: S + wish(-es) + S + hadn’t + V(3/-ed) = if only + S + V(/-ed)

- Ví dụ: “Marry wishes she had learnt English three years ago.” (Marry ước gì cô ấy đã học tiếng Anh từ 3 năm trước – Thực ra, 3 năm trước cô ấy không đi học tiếng Anh và giờ cô ấy hối tiếc vì điều đó.)