HIEU HAI SO BANG 1/5 LAN SO BE?

     

Bài 2.

Bạn đang xem: Hieu hai so bang 1/5 lan so be?

An và Bình tất cả 70 viên bi, hiểu được nếu Bình bao gồm thêm 16 viên bi thì đôi bạn có số bi bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi các bạn có bao nhiêu bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một xí nghiệp sản xuất có nhị tổ công nhân, tổ Một có khá nhiều hơn tổ nhị 18 công nhân, biết rằng nếu nhà máy có thêm 8 người công nhân thì công ty máy sẽ có được 100 công nhân. Hỏi từng tổ công nhân bao gồm bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân của nhà máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số người công nhân của tổ hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ nhị là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhì số gồm hiệu bằng 47, hiểu được nếu mang số trước tiên cộng số sản phẩm công nghệ hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài xích ta có:

Số trước tiên + Số thiết bị hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của hai số đề nghị tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số to bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn đề nghị tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số bé bỏng cần tìm kiếm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng khu đất hình chữ nhật có chu vi 102m. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 11m. Tính diện tích s của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x trăng tròn = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. nhì bao gạo khối lượng tổng cộng 147kg, biết rằng nếu mang ra ở bao gạo trước tiên 5kg cùng bao gạo sản phẩm công nghệ hai 22kg thì số gạo còn lại ở nhì bao gạo bằng nhau. Hỏi mỗi bao tất cả bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải việc bằng nhì cách?

Giải:

*

Số gạo bao thiết bị hai nhiều hơn thế bao thứ nhất là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao thứ nhất là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo ở bao thứ nhất là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao thiết bị hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao thứ nhất: 65kg

Bao sản phẩm hai: 82kg.

Bài 7. nhị hộp bi có tổng số 155 viên bi, hiểu được nếu cung ứng hộp bi đầu tiên 8 viên bi và cung ứng hộp vật dụng hai 17 viên bi thì hao hộp có số bi bởi nhau. Hỏi từng hộp bao gồm bao nhiêu viên bi? Hãy giải bài toán bằng nhì cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu phân phối hộp đầu tiên 8 viên bi và chế tạo hộp thiết bị hai 17 viên bi thì tổng số bi của nhị hộp đang là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi kia số bi của mỗi vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp trước tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp sản phẩm công nghệ hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp vật dụng nhất: 82 viên bi

Hộp thiết bị hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp trước tiên nhiều hơn số bi của hộp trang bị hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp đầu tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp thứ nhất là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp thứ hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp máy nhất: 82 viên bi

Hộp sản phẩm hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm hai số tất cả tổng bằng 412, hiểu được nếu thêm 1 chữ số 3 vào phía trái số nhỏ xíu thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có khá nhiều hơn số nhỏ xíu một chữ số và tổng hai số bằng 412. Vậy số lớn buộc phải là số bao gồm 3 chữ số cùng số nhỏ bé phải là số có 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhì số đề nghị tìm là 300

Hai lần số nhỏ bé là:

412 – 300 = 112

Số bé bỏng là:

112 : 2 = 56

Số mập là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm nhị số lẻ bao gồm tổng bằng 176, hiểu được ở giữa chúng còn có 4 số lẻ.

Xem thêm: Give The House Is Large But It Is In Need Of? Bò Né Breakfast As Served At Time House Bistro

Giải:

Hai số lẻ cần tìm và bao gồm số 4 số lẻ ở giữa chúng thì ta được 6 số lẻ liên tiếp tiếp.

Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đối kháng vị. Vậy hiệu của hai số lẻ yêu cầu tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số nhỏ bé cần tra cứu bằng:

176 – 10 = 166

Số nhỏ xíu cần kiếm tìm là:

166 : 2 = 83

Số lớn buộc phải tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. tía hơn bé 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 51 tuổi. Hỏi hiện giờ con từng nào tuổi? cha bao nhiêu tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai cha con bây giờ là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện thời là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện giờ là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con hiện thời là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng thể tuổi bây giờ của bà, của Huệ với của Hải là 80 tuổi. Phương pháp nay nhị năm, tuổi bà rộng tổng số tuổi của Hiệu và Hải là 54 tuổi, Huệ to hơn Hải 6 tuổi. Hỏi hiện giờ mỗi người bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng thể tuổi của Huệ với Hải tăng nhị tuổi. Vậy sau hai năm tổng số tuổi của Huệ cùng Hải tăng nhiều hơn nữa tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện ni tuổi của bà rộng tổng số tuổi của Huệ với Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà hiện nay là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ với Hải hiện thời là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ hiện thời là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1. Một người bán tốt 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong những số đó số gạo tẻ nhiều hơn thế nữa số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi loại gạo buôn bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. bao gồm hai xe chở xi măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu bao xi măng, hiểu được xe đầu tiên chở ít hơn xe máy hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật tất cả chu vi 46cm, chiều rộng hèn chiều lâu năm 15m. Tính diện tích s hình đó.

Bài 4. Tía lớp 4A, 4B, 4C có toàn bộ 100 học tập sinh. Biết rằng lớp 4B nhiều hơn thế nữa lớp 4A là 1 học sinh nhưng lại thấp hơn lớp 4C là 2 học tập sinh. Hỏi mỗi lớp bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5. năm nay mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 44 tuổi. Tính tuổi bây giờ của từng người.

Bài 6. Nhì thùng có toàn bộ 80l dầu. Sau khi đổ 5l dầu từ thùng đầu tiên sang thùng đồ vật hai thì số dầu làm việc thùng thứ nhất hơn thùng máy hai là 10l dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhị số lẻ liên tục là 716. Tìm nhì số đó.

Bài 8. Tổng hai số chẵn bởi 480. Tìm hai số đó, biết giữa chúng tất cả 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cộng của nhị số chẵn là 35. Tìm nhì số đó, biết thân chúng gồm 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Thơ Mới Khác Thơ Trung Đại Như Thế Nào ? Thơ Mới Khác Với Thơ Trung Đại Như Thế Nào

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 bé vịt, ngan với ngỗng. Số vịt bởi tổng số ngan cùng ngỗng, số ngan nhiều hơn số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó bao gồm bao nhiêu con ngan, vịt, ngỗng?.