HIỆU HAI SỐ LÀ 16

     

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 4 tham khảo bài học Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Bài học được shop chúng tôi biên biên soạn với khá đầy đủ nội dung bám đít chương trình Toán lớp 4, bao gồm phần kiến thức cần nhớ, chỉ dẫn giải bài tập SGK . Hi vọng với bài học kinh nghiệm này sẽ giúp các em học hành thật xuất sắc bài Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của nhị số đó.

Bạn đang xem: Hiệu hai số là 16


Bài toán 1 : Hiệu của nhị số là 24. Tỉ số của hai số đó (frac35). Tìm hai số đó.

Bài giải

Ta tất cả sơ vật dụng :

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Số bé là :

24 : 2 × 3 = 36

Số lớn là :

36 + 24 = 60

Đáp số: Số nhỏ xíu : 36 ;

Số mập : 60.

Bài toán 2 :  Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm hơ chiều rộng 12m. Search chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết rằng chiều nhiều năm bằng 7474 chiều rộng. 

Bài giải

Ta tất cả sơ trang bị :

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

7 – 4 = 3 (phần)

Chiều dài hình chữ nhật là :

12 : 3 × 7 = 28 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

28 – 12 = 16 (m) 

Đáp số: Chiều dài : 28m ;

Chiều rộng : 16m


1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa trang 151


Bài 1: Số thứ nhất kém số thiết bị hai là 123. Tỉ số của nhì số đó là (frac25). Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải:

bước 1: Vẽ sơ đồ gia dụng : Coi số bé gồm 5 phần đều bằng nhau thì số lớn tất cả 9 phần như thế. Cách 2: tra cứu hiệu số phần đều nhau Bước 3: Tìm quý giá của một phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân chia cho hiệu số phần bởi nhau. Bước 4: search số nhỏ xíu (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé) cách 5: tìm kiếm số mập (lấy số bé nhỏ cộng với hiệu của nhị số ...)

Chú ý : Bước 3 và cách 4 có thể gộp thành một bước.

Bài giải

Ta có sơ đồ vật :

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

Số trước tiên là:

123 : 3 x 2 = 82

Số sản phẩm hai là:

82 + 123 = 205

Đáp số: Số sản phẩm nhất: 82;

Số sản phẩm công nghệ hai: 205.

Bài 2: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi bé bằng (frac27) tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người.

Hướng dẫn giải:

bước 1: Vẽ sơ thiết bị : Coi tuổi bé (vai trò là số bé) tất cả 2 phần bằng nhau thì tuổi bà bầu (vai trò là số lớn) gồm 7 phần như thế. Bước 2: tìm kiếm hiệu số phần bởi nhau. Cách 3: Tìm cực hiếm của một phần bằng biện pháp lấy hiệu nhì số chia cho hiệu số phần bằng nhau. Cách 4: search số bé xíu (lấy giá trị 1 phần nhân với số phần của số bé) bước 5: kiếm tìm số to (lấy số nhỏ nhắn cộng cùng với hiệu của nhì số ...)

Chú ý : bước 3 và cách 4 rất có thể gộp thành một bước.

Bài giải

Ta bao gồm sơ vật dụng : 

*

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần cân nhau là:

7 - 2 = 5 (phần) 

Tuổi của con là:

25: 5 x 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của mẹ là:

10 + 25 = 35 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 35 tuổi;

Con: 10 tuổi

Bài 3: Hiệu của nhị số bởi số bé bỏng nhất có cha chữ số. Tỉ số của hai số kia bằng (frac95). Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải:

cách 1: search hiệu của hai số: Số bé nhất có bố chữ số là 100. Vậy hiệu của 2 số đề nghị tìm là 100. Bước 2: Vẽ sơ đồ: Coi số nhỏ bé gồm 5 phần bằng nhau thì số lớn gồm 9 phần như thế. Cách 3: kiếm tìm hiệu số phần bằng nhau. Cách 4: Tìm quý hiếm của một trong những phần bằng bí quyết lấy hiệu nhị số chia cho hiệu số phần bởi nhau. Cách 5: tra cứu số nhỏ nhắn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé). Bước 6: tra cứu số lớn (lấy số bé bỏng cộng cùng với hiệu của nhị số ...).

Chú ý : cách 4 và bước 5 rất có thể gộp thành một bước.

Số bé nhất có tía chữ số là 100. Vậy hiệu của 2 số bắt buộc tìm là 100.

Bài giải

Ta có sơ đồ :

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là :

9 - 5 = 4 (phần)

Số bé nhỏ là :

100 : 4 x 5 = 125

Số béo là :

125 + 100 = 225

Đáp số: Số bé: 125;

Số lớn: 225.


Bài 1: Hiệu của nhị số là 85. Tỉ số của nhị số là (frac38). Tìm nhì số đó.

Hướng dẫn giải:

bước 1: Vẽ sơ đồ: Coi số nhỏ bé gồm 3 phần cân nhau thì số lớn tất cả 8 phần như thế. Cách 2: search hiệu số phần bằng nhau. Bước 3: Tìm cực hiếm của 1 phần bằng giải pháp lấy hiệu nhị số phân tách cho hiệu số phần bằng nhau. Bước 4: kiếm tìm số nhỏ nhắn (lấy giá trị một trong những phần nhân với số phần của số bé). Cách 5: tìm số mập (lấy số nhỏ nhắn cộng với hiệu của nhị số ...).

Chú ý : bước 3 và cách 4 rất có thể gộp thành một bước.

Bài giải

Ta gồm sơ vật dụng :

*

Theo sơ đồ, ta tất cả hiệu số phần đều bằng nhau là:

8−3 = 5 (phần)

Số nhỏ xíu là: 

85 : 5 × 3 = 51

Số mập là: 

51 + 85 = 136

Đáp số: Số bé: 51;

Số lớn: 136. 

Bài 2: Người ta cần sử dụng số đèn điện màu nhiều hơn thế số bóng đèn trắng là 250 bóng đèn. Kiếm tìm số đèn điện mỗi loại, biết rằng tỉ số đèn điện màu bằng (frac53) số đèn điện trắng.

Hướng dẫn giải:

cách 1: Vẽ sơ đồ: Coi số bóng đèn trắng (vai trò là số bé) gồm 3 phần bằng nhau thì số đèn điện màu (vai trò là số lớn) tất cả 5 phần như thế. Cách 2: tìm hiệu số phần bằng nhau Bước 3: Tìm cực hiếm của một phần bằng biện pháp lấy hiệu nhì số phân chia cho hiệu số phần bởi nhau. Cách 4: tra cứu số bé nhỏ (lấy giá bán trị một trong những phần nhân cùng với số phần của số bé) bước 5: kiếm tìm số khủng (lấy số bé bỏng cộng với hiệu của nhị số ...)

Chú ý : bước 3 và cách 4 rất có thể gộp thành một bước.

Bài giải

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, ta tất cả hiệu số phần cân nhau là:

5 − 3 = 2 (phần)

Số bóng đèn trắng là: 

250 : 2 × 3 = 375 (bóng đèn)

Số bóng đèn màu là:

375 + 250 = 625 (bóng đèn)

Đáp số: 375 bóng đèn trắng;

625 đèn điện màu.

Bài 3: Lớp 4A có 35 học viên và lớp 4B có 33 học viên cùng tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn thế nữa lớp 4B là 10 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số lượng km như nhau.

Hướng dẫn giải:

tìm hiệu số học viên của nhì lớp. Tra cứu số cây mỗi học sinh trồng được = hiệu số km của nhị lớp : hiệu số học sinh. Số kilomet lớp 4A trồng = số cây mỗi học viên trồng được x số học viên của lớp 4A. Số km lớp 4B trồng = số lượng kilomet lớp 4A trồng −10 cây.

Bài giải

Số học sinh lớp 4A nhiều hơn nữa số học sinh lớp 4B là:

35−33 = 2 (học sinh)

Số cây mỗi học viên trồng là:

10 : 2 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

5 × 35 = 175 (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

175 − 10 = 165 (cây)

Đáp số: Lớp 4A: 175 cây;

Lớp 4B: 165 cây.

Xem thêm: Theo Em Trong Điều Kiện Hiện Nay, Nhân Tố Nào, Theo Em, Trong Điều Kiện Hiện Nay, Nhân Tố Nào

Bài 4: Nêu câu hỏi rồi giải toán theo sơ thiết bị sau

*

Hướng dẫn giải:

Quan cạnh bên sơ vật tìm tỉ số cùng hiệu của nhị số, tiếp nối nêu bài toán thích hợp. Giải việc :

Bước 1: tìm kiếm hiệu số phần bởi nhau

Bước 2: Tìm quý giá của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

Bước 3: kiếm tìm số nhỏ bé (lấy giá bán trị một phần nhân với số phần của số bé)

Bước 4: search số béo (lấy số bé cộng với hiệu của nhì số ...)

Chú ý : Bước 2 và bước 3 rất có thể gộp thành một bước.

Cách giải :

Có thể nêu bài toán như sau :

Hai số hiệu bằng 72. Tỉ số của nhì số kia là (frac59). Tìm hai số đó.

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

9 − 5 = 4 (phần)

Số nhỏ nhắn là:

72 : 4 × 5 = 90

Số béo là:

90 + 72 = 162

Đáp số: Số bé: 90;

Số lớn: 162.


Bài 1: Hiệu của nhì số là 30. Số đầu tiên gấp 3 lần số trang bị hai. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải:

cách 1: Vẽ sơ thứ : Coi số máy hai (vai trò là số bé) gồm 1 phần thì số đầu tiên (vai trò là số lớn) gồm 3 phần như thế. Bước 2: tra cứu hiệu số phần bằng nhau. Bước 3: Tìm cực hiếm của một phần bằng bí quyết lấy hiệu nhị số phân tách cho hiệu số phần bằng nhau. Bước 4: search số bé bỏng (lấy giá chỉ trị 1 phần nhân cùng với số phần của số bé). Cách 5: tìm số mập (lấy số nhỏ nhắn cộng cùng với hiệu của nhị số ...).

Chú ý : cách 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước.

Bài giải

Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

3−1 = 2 (phần)

Số lắp thêm hai là:

30 : 2 × 1 = 15

Số trước tiên là:

15 × 3 = 45

Đáp số: Số máy nhất: 45; 

Số sản phẩm hai: 15.

Bài 2: Số đồ vật hai rộng số trước tiên là 60. Nếu như số trước tiên gấp lên 5 lần thì được số đồ vật hai. Tìm nhì số đó.

Hướng dẫn giải:

bước 1: Vẽ sơ vật dụng : Số đầu tiên gấp lên 5 lần thì được số thiết bị hai bắt buộc số đồ vật hai vội 5 lần số thiết bị nhất. Coi số trước tiên (vai trò là số bé) có 1 phần thì số đồ vật hai (vai trò là số lớn) gồm 5 phần như thế. Cách 2: kiếm tìm hiệu số phần bằng nhau. Bước 3: Tìm cực hiếm của một phần bằng giải pháp lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau. Cách 4: search số nhỏ nhắn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé). Bước 5: tìm kiếm số bự (lấy số bé cộng với hiệu của nhị số ...).

Chú ý : bước 3 và bước 4 rất có thể gộp thành một bước.

Bài giải

Số trước tiên gấp lên 5 lần thì được số lắp thêm hai đề xuất số lắp thêm hai gấp 5 lần số sản phẩm nhất.

Ta có sơ trang bị :

*

Theo sơ đồ, ta gồm hiệu số phần bằng nhau là:

5−1 = 4 (phần)

Số đầu tiên là:

60 : 4 × 1 = 15

Số vật dụng hai là:

15 × 5 = 75

Đáp số: Số máy nhất: 15;

Số máy hai: 75.

Bài 3: Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tính số gạo mỗi loại, hiểu được số gaọ nếp bằng (frac14) số gạo tẻ.

Hướng dẫn giải:

cách 1: Vẽ sơ đồ: Coi số gạo nếp (vai trò là số bé) bao gồm 1 phần thì số gạo nếp (vai trò là số lớn) gồm 4 phần như thế. Bước 2: search hiệu số phần bởi nhau. Bước 3: Tìm quý giá của 1 phần bằng cách lấy hiệu nhị số phân chia cho hiệu số phần bởi nhau. Cách 4: tìm số bé nhỏ (lấy giá trị một phần nhân cùng với số phần của số bé). Bước 5: tìm số phệ (lấy số bé xíu cộng cùng với hiệu của nhì số ...).

Chú ý : cách 3 và cách 4 hoàn toàn có thể gộp thành một bước.

Bài giải

Ta có sơ đồ :

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

4−1 = 3 (phần)

Số gạo nếp là:

540 : 3 × 1 = 180(kg)

Số gạo tẻ là:

180 + 540 = 720(kg)

Đáp số: Gạo nếp: 180kg;

Gạo tẻ: 720kg.

Bài 4: Nêu câu hỏi rồi giải vấn đề theo sơ vật sau

*

Hướng dẫn giải:

Quan cạnh bên sơ đồ dùng tìm tỉ số cùng hiệu của nhị số, tiếp đến nêu vấn đề thích hợp. Giải việc :

Bước 1: search hiệu số phần bởi nhau.

Bước 2: Tìm cực hiếm của một phần bằng biện pháp lấy hiệu nhị số phân tách cho hiệu số phần bởi nhau.

Bước 3: kiếm tìm số bé bỏng (lấy giá trị 1 phần nhân cùng với số phần của số bé).

Bước 4: search số khủng (lấy số nhỏ bé cộng với hiệu của nhì số ...).

Xem thêm: Hòa Tan Hết 7.8 Gam Hỗn Hợp Mg Al, Hòa Tan 7,8 Gam Hh Al Và Mg

Chú ý: cách 2 và cách 3 rất có thể gộp thành một bước.

Cách giải :

Có thể nêu việc như sau :

Trong vườn có số cây cam bằng (frac16) số cây dứa, biết số lượng km dứa nhiều hơn thế nữa số cây cam là 170 cây. Hỏi trong vườn bao gồm bao nhiêu cây cam ? bao nhiêu cây dứa ?