Hòa Tan 12G Hỗn Hợp Fe Cu

     
*Bạn đang xem: Hòa tan 12g hỗn hợp fe cu

hòa tung 12g láo hợp gồm Fe với Cu bằng 200ml dd HCl thu đc tối nhiều 2,24 lít khí Hidro ( đktc) và chất rắn A

a) Tính trọng lượng chất rắn A

b) tính mật độ mol của dd HCl đề xuất dùng

c) Tính phần trăm khối lượng các sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu

giúp mik vs nhé, cảm ơn khôn xiết nhiều


*

Vì Cu không tính năng với HCl 

(n_H2=dfrac2,2422,4=0,1left(mol ight))

Pt : (Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2|)

1 2 1 1

0,1 0,2 0,1

a) (n_Fe=dfrac0,1.11=0,1left(mol ight))

(m_Fe=0,1.56=5,6left(g ight))

(m_Cu=12-5,6=6,4left(g ight))

b) (n_HCl=dfrac0,1.21=0,2left(mol ight))

200ml = 0,2l

(C_M_ddHCl=dfrac0,20,2=1left(M ight))

c) 0/0Fe = (dfrac5,6.10012=46,67)0/0

0/0Cu = (dfrac6,4.10012=53,33)0/0

 Chúc bạn làm việc tốt


*

Hòa tung 12 gam láo hợp có Fe với Cu bằng 200ml hỗn hợp HCl, thu được buổi tối đa 2,24 lít hiđro (đktc) và hóa học rắn Aa) tính khối lượng chất rắn Ab) tính mật độ mol của dug dịch HCl cần dùngc) tính % (m) những kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu


Hòa tung 6g hỗn hợp có Mg với MgO vào dd HCL 7.3% sau pứng nhận được 2.20 lít khí H2 đktc và dd A

A tính thành phần phần trăm theo trọng lượng nước của từng chất gồm trong lếu láo hợp

B Tính nồng độ phần trăm dd HCL nên dùng
Xem thêm: Bài Văn Biểu Cảm Về Cô Lao Công Lớp 7, Biểu Cảm Về Bác Lao Công Trường Em

hòa rã 8,25 láo hợp có Mg và Al = 1 số lượng vừa đủ dd H2SO4 19,6% (d=1,2g/ml) thu đc 2,24 lít khí (đktc) và dd A.a) tính cân nặng mỗi chất bao gồm trong tất cả hổn hợp ban đầub)tính thể tích dung dịch H2SO4 đang dùngc) tính mật độ % của dd A.giúp mình cấp tốc với!! cảm ơn ạ!!


Cho 2,22 gam láo lếu hợp tất cả Al,Fe chức năng vừa đủ với m gam dd HCl 6%, chiếm được dd A và 1,344 lít khí H2 ( đktc).a) Tính cân nặng mỗi kim loại.b) Tính phần trăm trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.c) Tính md) Tính nồng độ% những chất tất cả trong dd A


Hoà tan hoàn toàn 20 gam láo lếu hợp tất cả 2 kim loại Zn với Ag vào dd HCl dư, sau phản nghịch ứng ta nhận được a gam chất rắn ko tan và tất cả 2,24 lit khí H2 (đktc) cất cánh ra.

a/ Viết PTHH

b/ Tính a

c/ Tính tỷ lệ theo trọng lượng của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu


Cho 12g tất cả hổn hợp (A) gồm kim loại Fe cùng Cu tính năng hoàn toàn với 200ml hỗn hợp HCl, làm phản ứng chấm dứt thu được 2,24 lít khí (đktc)a. Viết phương trình chất hóa học xảy rab. Tính yếu tố phần trăm trọng lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp (A)c. Tính mật độ mol của hỗn hợp HCl đang dùng


 Hòa tung 4g lếu láo hợp gồm Mg cùng Fe trong dung dịch HCl dư, nhận được 2,24 lít khí hidro (đktc). Tính phần trăm trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong lếu láo hợp.
Xem thêm: Lịch Sử Lớp 8 Sơ Đồ Tư Duy Lịch Sử 8 Sơ Đồ Tư Duy, Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Môn Lịch Sử 8

Cho 32g hỗn hợp gồm mg với mgo chức năng vừa đủ hết với dd hcl 7.3% sau pứ người ta thu được 22.4 lít khí sinh hoạt đktc.a) tính phần trăm cân nặng mỗi hóa học trong hỗn hợp ban đầu.b)tính khối lượng dd hcl phải dùng cho những pứ trên.C) tính nồng độ tỷ lệ của chất có trong dd sau khi pứ kết thúc.


cho 12gam các thành phần hỗn hợp a có fe với cu tác dụng hoàn toàn cùng với 200ml HCl, phản nghịch ứng chiếm được 2,24 lít khí (ở đktc)