HÒA TAN 62.1 GAM KIM LOẠI M

     

X có 2 khí không màu, ko hóa nâu bên cạnh không khí với là sản phẩm khử của N cần X là N2, N2O

Đặt nN2= x mol; nN2O= y mol

Ta bao gồm nX= x+ y= 0,075 mol

mX= nX.MX= 0,075.17,2.2= 28x+ 44y

Giải hệ bên trên có: x= 0,045; y=0,03

QT dấn e:

2NO3-+ 8e+ 10H+ → N2O + 5H2O (1)

0,24 0,3 ← 0,03 mol

2NO3-+ 10e+12H+→ N2+ 6H2O (2)

0,45 0,54← 0,045

Theo PT (1), (2): nH+= 0,3+0, 54= 0,84 mol= nHNO3→ Vdd HNO3= 4,2 lít

QT mang đến e:

M → Mn++ ne

0,69/n 0,69 mol

Theo ĐL bảo toàn e: ne đến = ne nhận= 0,24+0,45= 0,69 mol

MM= mM/nM= 6,21: 0,69/n=9n

Xét n=1, 2, 3 thì thấy chỉ có n=3, M=27 (Al) thỏa mãn

Đáp án D
Bạn đang xem: Hòa tan 62.1 gam kim loại m

Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hòa tan 5,95 gam hỗn hợp Zn, Al bao gồm tỉ lệ mol 1:2 bằng dung dịch HNO3 loãng dư nhận được 0,896 lít một thành phầm khử X duy nhất cất nitơ. Thành phầm X là:


A. N2O


B. N2


C. NO


D. NO2


Câu 2:


Cho 3,76 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Mg cùng MgO bao gồm tỉ lệ mol tương xứng là 14:1 tính năng hết với dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một khí duy nhất (đo làm việc đktc) cùng dung dịch Y. Cô cạn cảnh giác dung dịch Y thu được 23 gam chất rắn khan T. Xác minh số mol HNO3 đang phản ứng:


A. 0,28


B. 0,36


C. 0,32


D. 0,34


Câu 3:


Cho m gam Al bội phản ứng hoàn toản với dung dịch gồm chứa 0,58 mol HNO3 thu được hỗn hợp tất cả 0,03 mol N2O và 0,02 mol NO. Giá trị của m là:


A. 2,7


B. 16,2


C. 27


D. 4,14


Câu 4:


Hòa tan trọn vẹn 21,6 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch D và không tồn tại khí bay ra. Mang đến dung dịch D tính năng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 6,72 lít khí (đktc). M là kim loại nào dưới đây?


A. Fe


B. Al


C. Cu


D. Mg


Câu 5:


Cho 4,86 gam bột nhôm chức năng với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khoản thời gian phản ứng xong thu được 2,24 lít khí NO (đktc) cùng dung dịch X. Đem cô cạn cẩn trọng dung dịch X chiếm được m gam muối khan. Giá trị của m là:


A. 40,74


B. 21,3


C. 38,34


D. 23,46


Câu 6:


Cho 9,55 gam láo lếu hợp tất cả Mg, Al cùng Zn tính năng vừa đầy đủ với 870ml dung dịch HNO3 1M chiếm được dung dịch chứa m gam muối với 0,06 mol tất cả hổn hợp khí N2 và N2O. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí so với H2 là 20,667. Cực hiếm của m là:


A. 54,95


B. 42,55


C. 40,55


D. 42,95
Xem thêm: Top 15 Weather And Geography Conditions May Determine The Type Of Transportation Used In A Region Hay Nhất 2022

Câu 7:


Hòa rã 1,68 gam sắt kẽm kim loại Mg vào V lít dung dịch HNO3 0,25M toàn diện thu được hỗn hợp X và 0,448 lít một hóa học khí Y duy nhất. Cô cạn cẩn trọng dung dịch X thu được 11,16 gam muối bột khan. Bí quyết phân tử của khí Y cùng thể tích hỗn hợp HNO3 đã cần sử dụng là:


A. NO cùng 0,32 lít


B. NO và 0,72 lít


C. N2O cùng 0,32 lít


D. N2O và 0,72 lít


Bình luận


comment
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại depsangtrong.com


*

links
tin tức depsangtrong.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


depsangtrong.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


depsangtrong.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập showroom email chúng ta đăng ký để lấy lại password
đem lại password

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


depsangtrong.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com


Xem thêm: Cách Cài Nhạc Chuông Bằng Itools 3, Cách Tự Làm Nhạc Chuông Iphone Bằng Itools

depsangtrong.com