Hoà Tan Hoàn Toàn M Gam Al

     

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X gồm N2, N2O với dung dịch cất 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Quý giá của m là
Bạn đang xem: Hoà tan hoàn toàn m gam al

Bước 1: Tính nN2 với nN2O

Tính: (overline M _X, = ,,fracM_N_2M_N_2O Rightarrow ,n,_N_2,n_N_2O)

Bước 2: Kiểm tra muối tạo thành thành gồm NH4NO3 không

- đối chiếu $m_Al(NO_3)_3$với cân nặng muối tạo ra thành là 8m:

+ nếu $m_Al(NO_3)_3$= 8m => không có NH4NO3

+ ví như $m_Al(NO_3)_3$ có NH4NO3

- nếu như sau phản ứng gồm NH4NHO3, tính nNH4NO3:

Bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

Bước 3: Tính mmuối tạo nên thành

mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3


Bước 1: Tính nN2 và nN2O

Nhận thấy $arM_X=dfracM_N_2+M_N_2O2=dfrac28+442=36$

=> nN2 = nN2O  = 0,24 / 2 = 0,12 mol

Bước 2: Kiểm tra muối tạo nên thành gồm NH4NO3 không

Ta có: $m_Al(NO_3)_3 = 213.dfracm27,, = 7,89m,, trong muối có NH4NO3

Bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3  

=> $3.dfracm27=10.0,12+8.0,12+8n_NH4NO3,, o ,,n_NH4NO3=dfracm72-0,27$

Bước 3: Tính mmuối chế tạo ra thành

Khối lượng muối tạo nên thành : mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3

=> 8m = 213.m/27 + 80.(m/72 – 0,27) => m = 21,6 gam


Đáp án yêu cầu chọn là: a


*


+ quên không tính cân nặng NH4NO3


...

Bài tập gồm liên quan


Kim loại chức năng với axit có tính thoái hóa (phần 2) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tan hoàn toàn 11,90 gam hỗn hợp 3 kim loại X, Y, Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được 7,616 lít khí SO2 (đktc), 0,640 gam S với dung dịch T. Cô cạn dung dịch T chiếm được m gam muối khan. Quý hiếm của m


Hòa tan trọn vẹn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng axit HNO3, nhận được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO cùng NO2) và dung dịch Y (chỉ cất hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Quý giá của V là
Xem thêm: Top 45 Bài Thơ Về Thăm Nhà Bác, Bài Thơ 2: Về Thăm Nhà Bác

Hoà tan trọn vẹn 8,862 gam láo lếu hợp bao gồm Al và Mg vào hỗn hợp HNO3 loãng, thu được dung dịch X với 3,136 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp Y bao gồm hai khí không màu, trong số đó có một khí hoá nâu trong ko khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X cùng đun nóng, không tồn tại khí mùi hương khai bay ra. Phần trăm khối lượng của Al trong láo hợp thuở đầu là


Hòa tan trọn vẹn 100 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 (dư). Kết thúc phản ứng nhận được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí Y bao gồm NO2, NO, N2O theo tỉ lệ số mol tương xứng là 3 : 2 : 1 và dung dịch Z (không chứa muối NH4NO3). Cô cạn dung dịch Z nhận được m gam muối bột khan. Quý hiếm của m với số mol HNO3 đã phản ứng lần lượt là


Cho 10 gam tất cả hổn hợp Fe, Cu (trong đó Fe chiếm 40% khối lượng) vào trong 1 lượng axit H2SO4 đặc, đun nóng. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X, V lít khí SO2 (ở đktc) và còn lại 6,64 gam kim loại không tan. Quý hiếm của V là


Hoà tan a gam Cu và Fe (Fe chiếm phần 30% về khối lượng) bằng 50 ml hỗn hợp HNO3 63% (D = 1,38 g/ml). Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn X cân nặng 0,75a gam, dung dịch Y cùng 6,104 lít tất cả hổn hợp khí NO với NO2 (đktc). Cô cạn Y thì số gam muối bột thu được là


Hòa tan trọn vẹn m gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng, nhận được 5,376 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bởi 18. Quý giá của m là


Cho 29 gam hỗn hợp có Al, Cu cùng Ag tính năng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm NO với N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X gam Zn, Fe cùng Mg vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y. Thêm tiếp KNO3 dư vào hỗn hợp Y thì chiếm được 0,672 lít khí NO tốt nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất). Trọng lượng sắt tất cả trong m gam tất cả hổn hợp X là:


Hòa tan 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau thời điểm kim các loại tan hết thu được dung dịch X (không gồm NH4+) với V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí B (gồm 2 chất bao gồm tỉ lệ mol 3 : 2). Mang đến 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Lọc đem Y rồi nung lạnh trong không gian đến trọng lượng không thay đổi thu được 16 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được hóa học rắn T. Nung T đến khối lượng không thay đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ xác suất của Fe(NO3)3 trong X là


Hỗn hợp A gồm kim loại R (hóa trị I) và kim loại X (hóa trị II). Hòa chảy 3 gam A vào dung dịch chứa HNO3 và H2SO4 thu được 2,94 gam hỗn hợp khí B gồm NO2 và SO2 (không còn thành phầm khử khác). Biết VB = 1,344 lít (đktc). Khối lượng muối thu được là:


Cho 0,87 gam láo lếu hợp bao gồm Fe, Cu, Al vào trong bình đựng 300 ml hỗn hợp H2SO4 0,1M. Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,32 gam hóa học rắn và tất cả 448 ml khí (đktc) bay ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3 khi các phản ứng ngừng thì thể tích khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất) chế tác thành và khối lượng muối trong dung dịch là


Cho láo hợp tất cả 0,04 mol Al cùng 0,35 mol Fe chức năng với dung dịch chứa hỗn hợp có Cu(NO3)2 với H2SO4, chiếm được 2,24 lít ( đktc) các thành phần hỗn hợp hai khí ( gồm NO với H2), dung dịch đựng m gam muối và 10, 04 gam tất cả hổn hợp hai kim loại ( trong các số đó kim loại to gan hơn chiếm 80,88% khối lượng). Giá trị của m là


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Tích Hợp Dlc, Hiren’S Boot, Winpe Vào Ổ Cứng Để Cứu Hộ Máy Tính

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.