Hỗn Hợp M Gồm Một Anken

     

Hỗn hợp M bao gồm một anken với hai amin no, 1-1 chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng tiếp nối (MXY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M đề xuất dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là
Bạn đang xem: Hỗn hợp m gồm một anken

- call CTPT của anken là CnH2n, CTPT trung bình của 2 amin là (C_ar mH_2ar m + 3)

- Sơ đồ gia dụng phản ứng tổng thể :(~C_nH_2n+dfrac3n2O_2 o nCO_2+nH_2O)

(C_ar mH_2ar m + 3N + dfrac6ar m + 34O_2 o ar mCO_2 + dfrac2ar m + 32H_2O + dfrac12N_2)

- Lập hệ theo phương trình phản ứng


Gọi CTPT của anken là CnH2n

CTPT vừa phải của 2 amin là (C_ar mH_2ar m + 3N)

PTHH :

(~C_nH_2n+dfrac3n2O_2 o nCO_2+nH_2O)

a → (dfrac3na2) → an

(C_ar mH_2ar m + 3N + dfrac6ar m + 34O_2 o ar mCO_2 + dfrac2ar m + 32H_2O + dfrac12N_2)

b → (dfrac(6ar m + 3)b2) → (bar m)

(left{ eginarrayln_CO_2 = 0,1 = an + b ar m\0,2025 = dfrac3an2 + dfrac(6ar m + 3)b4endarray ight. Rightarrow b = 0,07,, Rightarrow ,,an + 0,07ar m = 0,1,, Rightarrow ,,ar m 5N và C2H7N


Đáp án buộc phải chọn là: c


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập đốt cháy amin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A nhận được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin đó là


Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta chiếm được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no, mạch hở, 1-1 chức X bởi một lượng khí oxi vừa đủ, chiếm được 8,96 lít khí CO2 cùng 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy trọn vẹn một amin đơn chức X, thu được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn) với 20,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một hỗn hợp amin A buộc phải V lít O2 (đktc) chiếm được N2 với 31,68 gam CO2 với 7,56 gam H2O. Quý hiếm V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bởi lượng không khí trọn vẹn thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). đưa thiết không khí chỉ bao gồm N2 với O2 trong những số đó oxi chiếm 20% thể tích ko khí. X tất cả công thức là :


Đốt cháy trọn vẹn amin X bởi oxi vừa đủ, dẫn cục bộ sản phẩm qua bình chứa dungdịch Ca(OH)2 dư thấy tất cả 4 gam kết tủa và cân nặng bình tăng 3,2 gam và tất cả 0,448 lít khí (đktc) thoát thoát khỏi bình. X tất cả CTPT là


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam một amin no, mạch hở đơn chức đề nghị dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đối chọi chức, là đồng đẳng liên tiếp, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của 2 amin là :


Có nhì amin bậc một bao gồm A (đồng đẳng của anilin) cùng B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam amin A có mặt khí CO2, khá H2O với 336 cm3 khí N2 (đktc). Lúc đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Biết rằng tên của A bao gồm tiếp đầu ngữ “para”. Công thức kết cấu của A, B theo lần lượt là :


Hỗn đúng theo X gồm ba amin đơn chức là đồng đẳng sau đó nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam X thu được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) và V lít khí N2 (đktc). Ba amin trên tất cả công thức phân tử theo thứ tự là :


Hỗn phù hợp X gồm O2 cùng O3 gồm tỉ khối so với H2 là 22. Tất cả hổn hợp khí Y gồm metylamin cùng etylamin gồm tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y phải vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O cùng N2, những chất khí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ thành phần V1 : V2 là :


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp 2 amin no, solo chức, bậc 1, là đồng đẳng sau đó nhau, nhận được CO2 cùng H2O với tỉ trọng số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Nhị amin bên trên là:
Xem thêm: Bài Viết Tiếng Anh Về Du Lịch Đà Lạt Bằng Tiếng Anh Lớp 8, Kể Về Chuyến Đi Đà Lạt Bằng Tiếng Anh (4 Mẫu)

Đốt cháy hết 6,72 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) X có 2 amin đơn chức, bậc một A với B là đồng đẳng kế tiếp. Cho tất cả hổn hợp khí với hơi sau thời điểm đốt cháy theo thứ tự qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy cân nặng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên thường gọi của 2 amin là :


Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam tất cả hổn hợp X có 2 amin no, 1-1 chức , mạch hở bởi không khí, tiếp nối cho các thành phần hỗn hợp qua NaOH dư thấy cân nặng dung dịch tăng 24 gam cùng thấy bay ra V lít khí các thành phần hỗn hợp Y(đktc) có 2 khí gồm tỉ lệ mol là 1:9. Quý hiếm của V là


Khi đốt cháy một trong số chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ lệ thành phần thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a biến đổi như nỗ lực nào ?


Hỗn hòa hợp M bao gồm một anken với hai amin no, 1-1 chức, mạch hở X cùng Y là đồng đẳng tiếp đến (MXY). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M nên dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là


Đốt cháy trọn vẹn 12,95 gam hỗn hợp A (gồm amin no, mạch hở X và ankan Y) bằng oxi vừa đủ. Sau bội phản ứng thu được m gam H2O; 19,04 lít CO2 và 0,56 lít khí N2 (đktc). Quý giá của m là


Đốt cháy 50 ml tất cả hổn hợp khí X bao gồm trimetylamin và 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tiếp bằng oxi vừa đủ, thu được 375 ml các thành phần hỗn hợp khí với hơi Y. Cho Y đi qua H2SO4 đặc dư thì còn lại 175 ml, những thể tích khí đo ở thuộc điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp X gồm một amin no, mạch hở, đơn chức với 1 ancol no, mạch hở, đơn chức bởi 151,2 lít không khí (vừa đủ) nhận được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo nghỉ ngơi đktc). CTPT của ancol và amin là


Hỗn thích hợp X chứa 1 amin no mạch hở đơn chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X cần dùng hoàn toản 1,03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được tất cả chứa 0,56 mol CO2 cùng 0,06 mol N2. Phần trăm cân nặng của anken tất cả trong X gần nhất với :


Đốt cháy hòa toàn các thành phần hỗn hợp hai amin no, đối kháng chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, nhận được 1,568 lít khí CO2 (đktc) cùng 1,8 gam H2O. Số đồng phân kết cấu thuộc một số loại amin bậc nhị của hai amin đó là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Quý giá của m là


13,35 gam tất cả hổn hợp X có 2 amin no 1-1 chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp công dụng với hỗn hợp HCl hoàn toản thu được dung dịch đựng 22,475 gam muối hạt . Ví như đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong thành phầm cháy bao gồm VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam metylamin rồi cho thành phầm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 amin no solo chức mạch hở bạn ta chiếm được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O cùng 1,68 lít khí N2(đktc). Quý giá của m là:


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M bao gồm hai amin no, đối chọi chức, mạch hở X với Y (có số mol bởi nhau, MX Y) cần số lượng vừa dùng 13,44 lít O2, thu được H2O, N2 cùng 6,72 lít CO2. Hóa học Y là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 amin no 1-1 chức bậc 2 mạch hở nhận được tỉ lệ mol CO2 với H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Hỗn phù hợp khí E tất cả một amin bậc III no, đơn chức, mạch hở với hai ankin X, Y (MXY). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol tất cả hổn hợp E phải dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được tất cả hổn hợp F tất cả CO2, H2O cùng N2. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng hỗn hợp KOH đặc, dư đến phản ứng trọn vẹn thấy trọng lượng bình bazơ nặng nề thêm 20,8 gam. Số cặp công thức cấu tạo ankin X, Y thỏa mãn là


Hỗn vừa lòng X chứa etylamin với trimetylamin. Các thành phần hỗn hợp Y cất 2 hiđrocacbon mạch hở có số link pi nhở rộng 3. Trộn X cùng Y theo tỉ lệ mol nX : nY = 1:5 thu được tất cả hổn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam các thành phần hỗn hợp Z cần dùng hoàn toản 7,0 lít khí oxi (đktc), sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm cân nặng của etylamin vào X ngay sát nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Cho 1,22 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) tác dụng vừa đầy đủ với 400 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được hỗn hợp Y. Mặt khác, khi đốt cháy trọn vẹn 0,09 mol hỗn hợp X thu được các thành phần hỗn hợp khí và hơi. Dẫn tổng thể hỗn thích hợp khí và hơi đó vào dung dịch Ba(OH)2 dư, rét thì thu được m gam kết tủa cùng thoát ra 1,344 lít (đktc) một khí duy nhất. Quý hiếm của m là


Hỗn hòa hợp E chứa axetilen, propin cùng một amin no, solo chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 5,46 gam tất cả hổn hợp E nên dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được tất cả hổn hợp F gồm CO2, H2O cùng khí N2, trong số đó tỉ lệ mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là


X là một amin no, đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn X, thu được CO2 cùng H2O có tỉ lệ mol CO2 : H2O bởi 8 : 11. Hiểu được khi mang đến X tính năng với dung dịch HCl tạo muối tất cả công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân cấu tạo của X vừa lòng điều khiếu nại trên là:


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Vật Lý 6 Bài 20: Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Khí, Lý Thuyết Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Khí

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.