HỖN HỢP X GỒM ALANIN AXIT GLUTAMIC VÀ AXIT ACRYLIC

     

Hỗn vừa lòng X gồm alanin, axit glutamic với axit acrylic. Tất cả hổn hợp Y tất cả propen với trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol X với b mol Y thì tổng thể mol oxi nên dùng toàn vẹn là 1,14 mol, nhận được H2O, 0,1 mol N2 với 0,91 mol CO2. Phương diện khác, khi đến a mol X công dụng với dung dịch KOH dư thì lượng KOH phản bội ứng là m gam. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm alanin axit glutamic và axit acrylic

Alanin: CH3-CH(NH2)-COOH ↔ (CH2)2(COO)(NH3)

Axit glutamic: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH ↔ (COO)2(CH2)3(NH3)

Axit acrylic: CH2=CH-COOH ↔ (CH2)2(COO)

Propen: C3H6 ↔ (CH2)3

Trimetylamin: (CH3)3N ↔ (CH2)3(NH3)

Vậy quy đổi các thành phần hỗn hợp X, Y thành CH2 (x mol), COO(y mol), NH3 (với nNH3 = 2nN2)

Dựa vào phương pháp bảo toàn thành phần C với O tìm kiếm được giá trị của x, y


Alanin: CH3-CH(NH2)-COOH ↔ (CH2)2(COO)(NH3)

Axit glutamic: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH ↔ (COO)2(CH2)3(NH3)

Axit acrylic: CH2=CH-COOH ↔ (CH2)2(COO)

Propen: C3H6 ↔ (CH2)3

Trimetylamin: (CH3)3N ↔ (CH2)3(NH3)

Vậy quy đổi hỗn hợp X, Y thành CH2 (x mol), COO(y mol), NH3 (với nNH3 = 2nN2 = 0,2 mol)

(left{ egingatheredCH_2:x hfill \ extCOO:y hfill \ extN extH_ ext3 ext:0,2 hfill \ endgathered ight. + O_2:1,14 o left{ egingatheredCO_2:0,91 hfill \xrightarrowBT:HH_2O:x + 0,3 hfill \N_2:0,1 hfill \ endgathered ight.)

BTNT "C": nCH2 + nCOO = nCO2 => x + y = 0,91 (1)

BTNT "O": 2nCOO + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => 2y + 1,14.2 = 0,91.2 + x + 0,3 (2)

Giải hệ được x = 0,66 và y = 0,25

Khi mang lại a mol X chức năng với KOH thì: nKOH = nCOO = 0,25 mol => mKOH = 0,25.56 = 14 gam


Đáp án đề nghị chọn là: d


...

Bài tập gồm liên quan


Tổng hợp bài xích tập Amin - Amino axit tuyệt và khó (phần 1) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hỗn đúng theo X chứa hai amin tiếp nối thuộc hàng đồng đẳng của metylamin. Các thành phần hỗn hợp Y chứa glyxin với lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol các thành phần hỗn hợp Z (gồm X với Y) buộc phải vừa đủ 1,035 mol O2, chiếm được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp CO2 cùng N2. Phần trăm cân nặng của amin có cân nặng phân tử to hơn trong Z là


Hỗn phù hợp X tất cả glyxin, alanin, valin, metylamin cùng etylamin. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol hỗn hợp X buộc phải dùng đầy đủ 0,57 mol O2. Thành phầm cháy có CO2, H2O với N2(trong kia số mol CO2là 0,37 mol). Mang đến lượng X trên vào dung dịch KOH dư thấy gồm a mol KOH tham gia phản ứng. Quý giá của a là


Hỗn hòa hợp X bao gồm một mol amin no, mạch hở A cùng 2 mol amino axit no, mạch hở B tính năng vừa đầy đủ với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Giả dụ đốt cháy một phần hỗn hợp X (nặng a gam) buộc phải vừa đầy đủ 38,976 lít O2 (đktc) chiếm được 5,376 lít khí N2(đktc). Khía cạnh khác, mang đến a gam tất cả hổn hợp X tính năng với hỗn hợp HCl dư, sau phản bội ứng nhận được m gam muối. Quý giá của m là


X, Y theo lần lượt là nhì α – amino axit no, mạch hở (phân tử đựng 1 đội –COOH với 1 nhóm NH2) hơn yếu nhau một nguyên tử cacbon. Đốt cháy trọn vẹn 0,6 mol hỗn hợp Z bao gồm X, Y cùng axit glutamic phải vừa đầy đủ 1,95 mol O2thu được H2O; hỗn hợp khí T tất cả CO2và N2có tỉ khối đối với H2bằng 20,8. Phần trăm khối lượng của amino axit có trọng lượng phân tử nhỏ dại nhất trong Z là
Xem thêm: Bắp Bò Lõi Rùa Bò Nằm Ở Đâu, Bắp Hoa Và Bắp Rùa Trâu Khác Nhau Những Gì

X là amino axit bao gồm công thức H2NCnH2nCOOH. Y là axit cacboxylic no đối chọi chức, mạch hở. Cho tất cả hổn hợp E tất cả peptit Ala-X-X với Y tác dụng vừa đầy đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam muối bột Z. Đốt cháy trọn vẹn Z bắt buộc 25,2 lít khí O2(đktc) nhận được N2, Na2CO3và 50,75 gam láo hợp tất cả CO2và H2O.Khối lượng của muối gồm phân tử khối nhỏ dại nhất vào Z là


Chất cơ học mạch hở X bao gồm công thức C8H15O4N. Mang lại m gam chức năng với lượng dư dung dịch NaOH, chiếm được (m + 1) gam muối bột Y của amino axit và tất cả hổn hợp Z gồm hai ancol. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng X tất cả alanin, axit glutamic cùng 2 amin thuộc hàng đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol hỗn hợp X chiếm được 1,58 mol hỗn hợp Y tất cả CO2, H2O cùng N2. Dẫn Y vào bình đựng dung dịch H2SO4đặc dư thấy khối lượng bình tăng 14,76g. Nếu mang lại 29,47g X công dụng với dung dịch HCl loãng dư thì thu được trọng lượng muối ngay sát nhất với mức giá trị là :


Hỗn hợpEgồm chấtX(C5H14N2O4, là muối hạt của axit hữu cơ nhiều chức) cùng chấtY(C2H7NO3, là muối hạt của một axit vô cơ). Cho một lượngEtác dụng không còn với dung dịch cất 0,7 mol NaOH, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,4 mol tất cả hổn hợp hai khí có số mol cân nhau và dung dịchZ. Cô cạn cẩn thận dung dịchZthu được m gam hóa học rắn khan. Quý giá của m là


Hỗn hợp X bao gồm glyxin, alanin cùng axit glutamic. Vào X, thành phần oxi chiếm phần 40% về khối lượng. Mang lại m gam X công dụng hoàn toàn với số lượng vừa dùng dung dịch bao gồm NaOH 2,0% cùng KOH 2,8%, chiếm được 8,8 gam muối. Quý giá của m là


Hỗn hợp E tất cả amin no, solo chức, mạch hở X và amino axit no, mạch hở Y (chứa một tổ cacboxyl và một tổ amino). Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp E thu được 3,15 gam H2O với 0,145 mol các thành phần hỗn hợp hai khí CO2và N2. Nếu đem m gam E sinh sống trên công dụng vừa đủ 0,05 mol HCl. Phát biểu nào sau đâysai?


Hỗn đúng theo M có một este no, đối kháng chức, mạch hở với hai amin no, đối kháng chức. Mạch hở X, Y là đồng đẳng tiếp đến với MX Y. Đốt cháy hoàn toàn một lượn M chiếm được N2, 5,04 gam H2O và 3,584 lít CO2 đktc. Khối lượng phân tử của X là


Hỗn phù hợp X có alanin, axit glutamic với axit acrylic. Hỗn hợp Y bao gồm propen với trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol X và b mol Y thì tổng cộng mol oxi phải dùng hoàn toản là 1,14 mol, thu được H2O, 0,1 mol N2 với 0,91 mol CO2. Khía cạnh khác, khi đến a mol X tác dụng với hỗn hợp KOH dư thì lượng KOH bội nghịch ứng là m gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Cho tất cả hổn hợp E tất cả 0,1 mol X (C5H11O4N) với 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối hạt của axit cacboxylic hai chức) công dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, nhận được một ancol đơn chức, hai amin no (kế tiếp trong hàng đồng đẳng) với dung dịch T. Cô cạn T, thu được tất cả hổn hợp G gồm ba muối khan bao gồm cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử (trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic và muối của một α-amino axit). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn số 1 trong G là


CHẤT TẠO NẠC - SALBUTAMOL

Salbutamol là chất rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Nó vốn là phương thuốc dùng giảm cơn hen xuyễn, giãn truất phế quản, giãn cơ trơn. Nếu áp dụng salbutamol không nên chỉ định có thể dẫn đến bệnh tim mạch mạch, xôn xao mạch vành, trụy mạch và thậm chí tử vong. Nếu thanh nữ mang thai hoặc cho bé bú mà dùng salbutamol có thể gây độc mang đến trẻ nhỏ, gây bệnh về tim mạch cho trẻ em từ vào bào thai. Gần đây, báo mạng phát hiện rất nhiều hộ chăn nuôi nhỏ tuổi lẻ cố tình trộn các chất tăng trọng có chứa salbutamol vào thức nạp năng lượng cho lợn trước thời kì chào bán thúc. Lợn nạp năng lượng thức ăn uống này thịt đỏ tươi hơn, nạc nhiều, tăng trọng nhanh. Tồn dư salbutamol trong thịt gây độc hại cho người sử dụng.

*

Salbutamol có công thức cấu trúc như sau:

*


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào 10 Môn Toán Hải Phòng Năm 2022, Đáp Án Đề Thi Môn Toán Kỳ Thi Vào Lớp 10 Tp

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.