Hỗn hợp x gồm axit y đơn chức và axit z hai chức

     Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit y đơn chức và axit z hai chức

Biết X là axit cacboxylic đối chọi chức, Y là ancol no, cả hai chất hầu như mạch hở, gồm cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp gồm X với Y (trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y) đề xuất vừa đầy đủ 30,24 lít khí O2, nhận được 26,88 lít khí CO2và 19,8 gam H2O. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Trọng lượng Y vào 0,4 mol tất cả hổn hợp trên là?


Trung hoà 3,88 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai axit cacboxylic no, solo chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn thể dung dịch sau làm phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Ví như đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) đề nghị dùng là


Hóa khá 8,64 gam láo hợp bao gồm một axit no, đối chọi chức, mạch hở X với một axit no, đa chức Y (có mạch C hở, ko phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo thuộc ở điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam các thành phần hỗn hợp 2 axit trên nhận được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp thuở đầu là


Khi tiến hành phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH cùng 1 mol C2H5OH, lượng este lớn số 1 thu được là23 mol. Để đạt hiệu suất cực lớn là 90% (tính theo axit) khi triển khai este hoá 1 mol CH3COOH đề nghị số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá tiến hành ở cùng nhiệt độ)


Cho 0,1 mol axit axetic vào cốc đựng 30 ml hỗn hợp MOH 20% (D = 1,2g/ml ; M là sắt kẽm kim loại kiềm ). Cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thu được m gam hóa học rắn khan. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn nhận được 9,54g M2CO3 và các thành phần hỗn hợp khí , dẫn tất cả hổn hợp khí qua dung dịch nước vôi vào dư thì trọng lượng dung dịch tăng tốt giảm từng nào gam ?
Xem thêm: Hãy Giải Thích Vì Sao Xương Động Vật Được Hầm (Đun Sôi Lâu) Thì Bở? ?Help

Cho 0,04 mol một hỗn hợp X bao gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH với CH2=CH-CHO phản ứng toàn vẹn với dung dịch đựng 6,4 gam brom. Khía cạnh khác, nhằm trung hoà 0,04 mol X yêu cầu dùng toàn vẹn 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M. Khối lượng của CH2=CH-COOH vào X là


Hỗn thích hợp M gồm ancol no, đối kháng chức X cùng axit cacboxylic 1-1 chức Y, số đông mạch hở và tất cả cùng số nguyên tử C, tổng cộng mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Ví như đốt cháy trọn vẹn M thì thu được 33,6 lít CO2 (đktc) với 25,2 gam H2O. Ngoài ra nếu làm cho nóng M cùng với H2SO4 sệt để triển khai phản ứng este hóa (H = 80%) thì số gam este chiếm được là


X là axit đơn chức, mạch hở; Y là ancol đối chọi chức, mạch hở. Đung các thành phần hỗn hợp X, Y cùng với H2SO4 đặc thu được este Z. Biết trong Z gồm chứa 54,54% trọng lượng cacbon. Số cặp chất tương xứng với X, Y là


Hỗn thích hợp X có anđehit axetic, axit butiric, etilen glicol và axit axetic trong số ấy axit axetic chiếm phần 27,13% khối lượng hỗn hợp. Đốt 15,48 gam các thành phần hỗn hợp X nhận được V lít CO2 (đktc) với 11,88 gam H2O. Dung nạp V lít CO2 (đktc) vào 400 ml dd NaOH x mol/l thu được dung dịch Y đựng 54,28 gam hóa học tan. Cực hiếm của x là:
Xem thêm: Thí Nghiệm, Nguyên Tắc, Cách Tạo Ra Dòng Điện Xoay Chiều Lớp 9

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam