HỖN HỢP X GỒM CUO VÀ FE2O3

     

Câu 13579: Hỗn hợp X tất cả CuO với Fe2O3. Hoà tan trọn vẹn 44 gam X bằng dung dịch HCl (dư), sau làm phản ứng thu được dung dịch đựng 85,25 gam muối. Khía cạnh khác, giả dụ khử trọn vẹn 22 gam X bằng CO (dư), cho hỗn hợp khí chiếm được sau bội nghịch ứng lội thong thả qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm cuo và fe2o3

76,755

B.

Xem thêm: Nhận Thức Là Gì? Thực Tiễn Và Nhận Thức Và Vai Trò Của Thực Tiễn Với Nhận Thức

73,875

C.

Xem thêm: Làm Sao Để Chọn Mắt Kính Phù Hợp Với Khuôn Mặt, Cách Chọn Kính Phù Hợp Với Khuôn Mặt

147,750

D. 78,875


Giải đưa ra tiết:

Ta có: nO = nCO2 = n(CO3)2- = (82,25 - 44)/(71-16) = 0.75 mol 

Hỗn vừa lòng 44g: nO = 0.75 mol ----> hh 22g nO = 0.375 mol 

 

m kết tủa = 0.375*197 = 73.875 gam

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát