HỢP CHẤT HỮU CƠ MẠCH HỞ X CÓ CTPT C6H10O4

     

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có phương pháp phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol 1-1 chức gồm số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp hai nhau. Bí quyết của X
Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ mạch hở x có ctpt c6h10o4

- Áp dụng TH3 phối kết hợp giả thiết về sản phẩm thủy phân khẳng định dạng este

- dựa vào công thức phân tử tìm este thỏa mãn


- Phân tử X gồm 4 oxi => X thuộc este 2 chức

Thủy phân X chiếm được 2 ancol đơn chức => X có dạng (Rleftlangle egingathered extCOO - extR_ ext1 hfill \ extCOO - R_2 hfill \ endgathered ight.)

- X gồm CTPT C6H10O4 => số nguyên tử C của R + R1 + R2 = 4

Mặt khác số nguyên tử C của R1 = 2R2

=> R + 3R1 = 4

=> R = R1 = 1

=> (X:CH_2leftlangle egingathered extCOO - extC extH_ ext3 hfill \ extCOO - C_2H_5 hfill \ endgathered ight.hay,CH_3OCO - CH_2 - COOC_2H_5)


Đáp án đề xuất chọn là: a


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập thủy phân este nhiều chức Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Thủy phân este tất cả dạng RCOO – R’COO – R’’ trong môi trường kiềm thu được


Thủy phân R1COO – R – OOC – R2 trong môi trường thiên nhiên kiềm thu được:


Este nào dưới đây thủy phân chiếm được 2 muối với 1 ancol?


Thủy phân este X thu được một muối và 1 ancol, X cần yếu là:


Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra nhì ancol solo chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp rất nhiều lần nhau. Cách làm của X


Chất cơ học X bao gồm công thức phân tử là C5H6O4. Thuỷ phân X bởi dung dịch NaOH dư, thu được một muối với một ancol. Công thức kết cấu của X rất có thể là


Hợp hóa học hữu cơ X cất C, H, O mạch thẳng có phân tử khối là 146. X không tính năng với Na. Mang 14,6 gam X công dụng với 100ml dd NaOH 2M thu được một muối và 1 rượu. CTCT X rất có thể là:


X là este của glixerol cùng axit cơ học Y. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X rồi dung nạp tất cả sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2dư nhận được 60g kết tủa. X bao gồm công thức cấu tạo là:


Một este X mạch hở có cân nặng m gam. Lúc thủy phân trọn vẹn m gam X bằng dung dịch KOH mang dư, sau khoản thời gian phản ứng chấm dứt thu được m1 gam một ancol Y (Y không có công dụng phản ứng cùng với Cu(OH)2) cùng 18,20 gam tất cả hổn hợp muối của hai axit cacboxylic đối chọi chức. Đốt cháy trọn vẹn m1gam Y bởi oxi dư, nhận được 13,2 gam CO2 với 7,20 gam H2O. Quý giá của m là


Este X được tạo ra thành tự etylen glicol với hai axit cacboxylic 1-1 chức. Trong phân tử este có số nguyên tử cacbon nhiều hơn nữa số nguyên tử oxi là 1. Khi mang đến m gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư thì lượng NaOH sẽ phản ứng là 10 gam. Cực hiếm của m là:


Cho 21,8 gam hóa học hữu cơ X mạch hở chỉ cất một loại nhóm chức chức năng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M chiếm được 24,6 gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết vày 0,5 lít hỗn hợp HCl 0,4M. Công thức kết cấu của X là
Xem thêm: " Tôi Kể Người Nghe Chuyện Mỵ Châu Trái Tim Lầm Chỗ Để Trên, Tôi Kể Người Nghe Chuyện Mỵ Châu

Đun lạnh 0,1 mol X với lượng vừa đủ dd NaOH nhận được 13,4g muối của axit hữu cơ đa chức B và 9,2g ancol 1-1 chức C. Biết 9,2g C hoàn toàn có thể tích bằng 6,4g oxi. Xác định CTCT của X:


Khi thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este X tiêu tốn hết 5,6g KOH. Mặt khác, lúc thủy phân 5,475g este đó thì tiêu tốn hết 4,2g KOH và thu được 6,225g muối. Vậy CTCT este là:


Este hai chức X gồm công thức phân tử C6H10O4 được tạo thành từ axit với ancol đều sở hữu mạch cacbon ko phân nhánh. Số công thức kết cấu của X thỏa mãn nhu cầu là?


Hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức C5H6O4. X tính năng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ thành phần mol khớp ứng 1 : 2, tạo thành muối của axit cacboxylic no Y cùng ancol Z. Dẫn Z qua CuO, nung nóng, thu được andehit T khi gia nhập phản ứng tráng bạc, tạo Ag theo tỉ trọng mol tương ứng 1 : 4. Biết Y không có đồng phân làm sao khác. Tuyên bố nào sau đây đúng:


Este nhị chức, mạch hở X bao gồm công thức phân tử C6H8O4. X được sinh sản thành tự axit cacboxylic Y và hai ancol Z với T. Khi đun ancol Z cùng với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo thành anken. Nhận xét nào sau đây đúng?


Ba chất hữu cơ A, B, D tất cả cùng CTPT C6H10O4, mạch thẳng, không tính năng với Na. Biết rằng khi công dụng với dd NaOH thì A sản xuất thành 1 muối cùng 2 ancol tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng, B sinh sản thành 2 muối với 1 ancol, D tạo thành 1 muối với 1 ancol. đánh giá nào sau đây không đúng?


Cho 13,8 gam glixerol (A) phản ứng cùng với axit hữu cơ đối kháng chức B, chỉ thu được hóa học hữu cơ X có cân nặng bằng 1,18 lần trọng lượng của glixerol ban đầu; hiệu suất phản ứng là 73,35%. Có bao nhiêu bí quyết cấu tạo cân xứng với X?


Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol cùng với axit đối chọi chức mạch hở thu được b mol CO2 cùng c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X buộc phải 6,72 lít H2 (đktc) chiếm được 39 gam một sản phẩm Y. Nếu đun m gam X với dung dịch cất 0,7 mol NaOH đến phản ứng trả toàn, cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thu được chất rắn khan có cân nặng là


Hợp hóa học hữu cơ X mạch hở bao gồm công thức phân tử C4H6O4. Biết rằng khi đun X với hỗn hợp bazơ tạo thành 2 muối với 1 ancol no đối kháng chức mạch hở. Cho 17,7 gam X tính năng với 400ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn khan là:


X là este mạch hở bởi axit no A và ancol no B tạo ra. Khi cho 0,2 mol X phản nghịch ứng cùng với NaOH nhận được 32,8 gam muối. Để đốt cháy 1 mol B cần dùng 2,5 mol O2. Công thức cấu tạo của X là:


Cho 0,01 mol một este X bội phản ứng toàn vẹn với 100 ml dd NaOH 0,2 M, thành phầm tạo thành chỉ tất cả một ancol Y với một muối hạt Z cùng với số mol bằng số mol của X. Khía cạnh khác, khi xà chống hoá trọn vẹn 1,29 gam este đó bằng một số lượng vừa đủ là 60 ml dd KOH 0,25 M, sau khi phản ứng hoàn thành đem cô cạn dung dịch được 1,665 gam muối khan. CT của este X là:


Thủy phân hoàn toàn 4,84g este E bởi 1 số lượng vừa đủ dung dịch NaOH, rồi cô cạn chỉ thu được tương đối nước và tất cả hổn hợp X có 2 muối (đều có trọng lượng phân tử > 68). Đốt cháy hoàn toàn lượng muối trên nên dùng 6,496 lít O2 (đktc) , chiếm được 4,24g Na2CO3 ; 5,376 lít CO2 (đktc) và 1,8g H2O. Nguyên tố phần trăm khối lượng của muối có cân nặng phân tử nhỏ tuổi hơn trong X là :


Hidro hóa hoàn toàn (xúc tác Ni, nung nóng) m gam trieste X (tạo vì glixerol và những axit cacboxylic solo chức, mạch hở) yêu cầu vừa đầy đủ 1,792 lít H2 (đktc). Đun nóng m gam X với dung dịch NaOH (lấy dư 25% đối với lượng cần thiết), sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y, thu được 18,44 gam hóa học rắn khan. Biết trong phân tử X tất cả chứa 7 liên kết ∏. Quý hiếm của m là


Este X bao gồm công thức phân tử C8H12O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp hai muối hạt của hai axit cơ học mạch hở X1, X2 đều 1-1 chức cùng một ancol X3. Biết X3 công dụng với Cu(OH)2 sinh sản dung dịch màu xanh lá cây lam; X1 tất cả phản ứng tráng bội nghĩa và X2 không no, phân tử chỉ chứa một links đôi (C=C), gồm mạch cacbon phân nhánh. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X là


Hỗn hòa hợp A có hai hóa học hữu cơ X(đơn chức) cùng Y( chứa 3 team chức thuộc loại) đểu công dụng với hỗn hợp NaOH. Để tính năng với m gam A đề nghị vừa đầy đủ 300 ml hỗn hợp KOH 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 33,6 gam muối hạt của một axit hữu cơ với 4,6 gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên chiếm được 3,36 lít CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Toàn bô nguyên tử vào một phân tử X gần nhất với số như thế nào sau đây


Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bởi dung dịch NaOH, thu được tía chất cơ học Y, Z, T. Biết Y tính năng với Cu(OH)2 chế tạo dung dịch màu xanh da trời lam. Nung lạnh Z với hỗn hợp rắn gồm NaOH cùng CaO, thu được CH4. Phát biểu nào dưới đây sai ?


Đun 39,2 gam các thành phần hỗn hợp M có hai este mạch hở X, Y (đều tạo vì axit cacboxylic cùng ancol; X, Y hơn nhát nhau một nguyên tử cacbon) với dung dịch KOH vừa đủ, nhận được một ancol Z nhất và các thành phần hỗn hợp T gồm những muối. Đốt cháy cục bộ T cần 0,66 mol O2, thu được 0,3 mol K2CO3; 34,12 gam lếu hợp gồm CO2 cùng nước. Phần trăm cân nặng của muối bột có trọng lượng phân tử lớn nhất trong tất cả hổn hợp T là


Cho sơ thứ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3

(b) X1 + HCl → X4 + NaCl

(c) X2 + HCl → X5 + NaCl

(d) X3 + X4 → X6 + H2O

Biết X là hợp hóa học hữu mạch hở tất cả công thức phân tử C5H8O4 và cất hai chức este; X2, X3 đều sở hữu hai nguyên tử cacbon vào phân tử và cân nặng mol của X5 bé dại hơn khối lượng mol của X3. Tuyên bố nào sau đây sai?


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Bật Mí: 20 Kiểu Tóc Đẹp Đơn Giản Cho Các Cô Gái Văn Phòng, 28 Kiểu Tóc Đơn Giản Mà Đẹp Mê Hồn Cho Nàng

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.