IF YOU WANT MY ADVICE, I WOULD FORGET ABOUT BUYING A NEW HOUSE

     

Cấu gốc: “Nếu bạn phải lời răn dạy của tôi, tôi đang quên ngay việc mua một căn nhà mới”A. Sai kết cấu ngữ pháp câu điều kiên loại 2 do mệnh đề chủ yếu phải phân chia ở dạng would + V (bare)B. Sai cấu tạo ngữ pháp câu điều kiên nhiều loại 2 bởi vì mệnh đề bao gồm phải chia ở dạng would + V (bare)C. Sai kết cấu ngữ pháp câu điều kiên nhiều loại 2 vày mệnh đề bao gồm phải chia ở dạng would + V (bare)D. Ví như tôi là bạn, tôi sẽ không mua một ngôi nhà bắt đầu à gần kề nghĩa cùng với câu gốc


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

Bạn đang xem: If you want my advice, i would forget about buying a new house

He said: “I’m sorry I didn’t reply lớn the letter.”


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

It’s no use trying to persuade Tom khổng lồ change his mind.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I’d suggest that we avoid telling any scary stories with Janet around. She’s a bit unstable và could get hysterical.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Bánh Mì Việt Nam, Thuyết Minh Song Ngữ Anh

We spent the entire day looking for a new apartment.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Usually the climate in mountainous areas becomes much windy at higher altitudes.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem thêm: Tổng Hiệu Sau Là Số Nguyên Tố Hay Hợp Số Nguyên Tố Hay Hợp Số: A, 3


*

Trang web share nội dung miễn mức giá dành cho tất cả những người Việt.


khóa huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài tập những môn

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

tài liệu miễn giá thành

Thông tin lao lý


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, việt nam

vietjackteam
gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền