THE FOLLOWING PASSAGE AND MARK THE LETTER A, B, C, OR D ON YOUR ANSWER SHEET TO INDICATE THE CORRECT ANSWER TO EACH OF THE QUESTIONS

     

*

*

*

the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions.

In the world today, particularly in the two most industrialized areas, North America và Europe, recycling is big news. People are talking about it, practicing it, & discovering new ways to be sensitive lớn the environment. Recycling means finding was to use products a second time. The motto of the recycling movement is "Reduce, Reuse, Recycle".The first step is to reduce garbage. In stores, a shopper has to lớn buy products in blister packs, boxes & expensive plastic wrappings. A hamburger from a fast food restaurant comes in lots of packaging: usually paper, a box, and a bag. All that packaging is wasted resources. People should try lớn buy things that are wrapped simply, & to reuse cups and utensils (đồ dùng, dụng cụ). Another way lớn reduce waste is to lớn buy high- quality products. When low chất lượng appliances break, many customers throw them away & buy new ones - a loss of more resources & more energy. For example, if a customer buys a high-quality appliance that can be easily repaired, the manufacturer receives an important message. In the same way if a customer chooses a product with less packaging, that customer sends an important message lớn the manufacturers. Khổng lồ reduce garbage, the throwaway must stop. The second step is to lớn reuse. It is better to buy juices và soft drinks in returnable bottles. After customers empty the bottles, they return them to lớn the store. The manufacturers of the drinks collect the bottles, wash them, & then fill them again. The energy that is necessary lớn make new bottles is saved. In some parts of the world, returning bottles for money is a common practice. In those places, the garbage dumps have relatively little glass & plastic from throwaway bottles. The third step is being environmentally sensitive is to lớn recycle. Spent motor oil can be cleaned & used again. Aluminum cans are expensive to lớn make. It takes the same amount of energy khổng lồ make one aluminum can as it does lớn run a color TV mix for three hours. When people collect and recycle aluminum (for new cans), they help save one of the world"s precious resources.


*

A.

Bạn đang xem: The following passage and mark the letter a, b, c, or d on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions

how to lớn reduce garbage disposal

B. what people often understand about the term "recycle"

C. what is involved in the recycling movement

D. how lớn live sensitively to the environment.


Đáp án C

-> C: công ty đề chủ yếu của bài xích đọc là gì?A: cách để giảm thiểu sự thải rác; B: con bạn thường hiểu gì về thuật ngữ “tái chế”; C: phần lớn gì liên quan đến trào lưu tái chế; D: cách để sống mẫn cảm với môi trường.Chủ đề của bài xích đọc này được nêu ra ngay lập tức từ đoạn mở đầu: “In the world today, particularly in the two most industrialized areas, North America và Europe, recycling is big news. People are talking about it, practicing it, and discovering new ways to lớn be sensitive khổng lồ the environment. Recycling means finding was to lớn use products a second time. The motto of the recycling movement is "Reduce, Reuse, Recycle" – ngày nay, đặc biệt là ở 2 vùng công nghiệp hóa bạo dạn nhất, Bắc Mỹ với Châu Âu, tái chế là một tin tức lớn. Mọi bạn đang rỉ tai với nhau về nó, thực hành thực tế nó và tìm ra những cách thức mới để sống nhạy cảm với môi trường. Qúa trình tái chế có nghĩa là cách để sử dụng thành phầm lần máy 2. Slogan của trào lưu tái chế là “giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế” – 3 công đoạn này nằm trong phong trào tái chế; trong những đoạn tiếp sau tác giả thực thi các quy trình này -> do đó đáp án đúng cho thắc mắc này là C


Đáp án A

-> A: vùng như thế nào được diễn tả là trong số những vùng công nghiệp hóa mạnh nhất?Thông tin trong bài “particularly in the two most industrialized areas, North America and Europe” -> A


Đáp án C

-> C: sensitive (a) nhạy bén -> hiểu rõ sâu xa được, nhận thấy được nỗi đau, tâm tư tình cảm của ai/ đồ vật gi một giải pháp dễ dàng; - trong trường vừa lòng này sensitive to lớn the environment = friendly to lớn the environment (a) thân mật với môi trường


A. buy high-quality sản phẩm

B. buy simply-wrapped things

C. reuse cups

D. buy fewer hamburgers


Đáp án D

-> D: nhỏ người có thể làm gần như việc sau đây để bớt thiểu rác TRỪ A: tải sản phẩm unique cao; B: mua phần đa thứ được gói đơn giản; C: áp dụng lại cốc; D: cài đặt ít bánh hamburger thông tin trong bài “People should try khổng lồ buy things that are wrapped simply, and to reuse cups & utensils (đồ dùng, dụng cụ). Another way khổng lồ reduce waste is to buy high- unique products – mọi người nên nỗ lực mua hầu như thứ được gói một cách đơn giản và dễ dàng và áp dụng lại cốc và các đồ dùng. Một giải pháp khác để sút lượng rác rến thải là mua hồ hết sản phẩm quality cao” -> như vậy những đáp án A, B, C rất nhiều được kể đến như là các phương pháp để giảm rác rến -> D sai


A.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Điện Thoại Samsung Ko Lên Nguồn Không Lên

Because people will soon throw them away.

B. Because they have to be repaired many times.

C. Because customers change their ideas all the time.

D. Because they produce less energy.


Đáp án A

-> A: tại sao khi quý khách hàng mua sản phẩm quality thấp cùng đó lại là 1 trong những sự lãng phí?A: cũng chính vì con fan sẽ nhanh chóng vất chúng đi; B: bởi vì chúng yêu cầu được sửa chữa thay thế nhiều lần; C: bởi vì khách hàng luôn thay đổi ý định của họ; D: chính vì họ sản sinh ra ít năng lượngThông tin trong bài xích “When low unique appliances break, many customers throw them away và buy new ones - a loss of more resources và more energy – khi đồ gia dụng dùng quality thấp bị hỏng, nhiều người tiêu dùng vứt chúng đi và thiết lập cái bắt đầu – đó là sự mất mát những tài nguyên và năng lượng hơn” -> lời giải A


A. they can choose the cheapest products

B. they can cast a lot khổng lồ praise a producer.

C. they can ask people to lớn choose products with less packaging

D.

Xem thêm: Thuốc Trị Tóc Xoăn Của Nhật Bản, Thuốc Duỗi Tóc Utena Proqualite Của Nhật Bản

they can tell the producers which products are good for environment by buying them.


Đáp án D

A: họ có thể chọn những sản phẩm rẻ nhất; B: họ có thể bỏ phiếu để mệnh danh một đơn vị sản xuất; C: họ rất có thể hỏi mọi tín đồ để chọn thành phầm gói ít hơn; D: họ có thể chỉ ra các nhà tiếp tế nào là giỏi cho môi trường bằng phương pháp mua các thành phầm của đông đảo nhà thêm vào đó.Câu đề đưa ra "Customers can vote with their wallets" có nghĩa là "khách hàng rất có thể biểu quyết bởi ví tiền tài mình".Câu này ẩn ý rằng khách hàng hàng nói theo một cách khác với nhà phân phối rằng sản phẩm của họ giỏi với môi trường xung quanh hay không bằng cách mua nó, khi quý khách chọn thành phầm để mua tức là họ vẫn gửi thông điệp mang lại nhà sản xuất.=>Đáp án D.