Khoảng cách từ b đến scd

     

Cho điểm với mặt phẳng. Gọi là hình chiếu vuông góc của lên phương diện phẳng. Lúc đó khoảng cách giữa nhị điểm và được hotline là khoảng cách từ điểmAtới phương diện phẳng (P), kí hiệu

2. Giải pháp xác định
Bạn đang xem: Khoảng cách từ b đến scd

*Xem thêm: Cách Làm Mạng Vietnamobile Mạnh Hơn, Cách Tăng Tốc Mạng 4G Vietnamobile Hiện Nay

Bài 1

Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy ABC là tam giác vuông trên B, ba = 3a, BC = 4a, SA = 5a với SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi O là trung điểm của AC

Tính khoảng cách từ điểm C tới khía cạnh phẳng (SAB)Tính khoảng cách từ điểm O tới khía cạnh phẳng (SAB)Tính khoảng cách từ điểm A tới phương diện phẳng (SBC)Tính khoảng cách từ điểm B tới khía cạnh phẳng (SAC)

Bài 2

Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, trọng điểm O. SA vuông góc với mp(ABCD), SA = 2a

Tính khoảng cách từ điểm A tới phương diện phẳng (SBC)Tính khoảng cách từ điểm A tới khía cạnh phẳng (SCD)Tính khoảng cách từ điểm O tới khía cạnh phẳng (SBC)Tính khoảng cách từ điểm O tới phương diện phẳng (SCD)Tính khoảng cách từ điểm B tới mặt phẳng (SCD)Tính khoảng cách từ điểm D tới khía cạnh phẳng (SBC)Tính khoảng cách từ điểm C tới mặt phẳng (SAB)

Bài 3
Xem thêm: Viên Đặt Rốn Giảm Cân Có Hiệu Quả Không, Viên Đặt Rốn Giảm Cân Slim Healthy Có Tốt Không

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông cạnh a, trọng điểm O. SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD), H là trung điểm của AB

Tính khoảng cách từ S tới mặt phẳng (ABCD)Tính khoảng cách từ C tới phương diện phẳng (SAB)Tính khoảng cách từ O tới khía cạnh phẳng (SAB)Tính khoảng cách từ H tới phương diện phẳng (SCD)Tính khoảng cách từ A tới khía cạnh phẳng (SCD)Tính khoảng cách từ O tới mặt phẳng (SCD)Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (SBC)

Bài 4

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A cùng B (AD // BC), AD = 2a, AB = BC = a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), SA = 2a. Hotline O là giao điểm của AC với BD

Tính khoảng cách từ điểm D tới mặt phẳng (SAB)Tính khoảng cách từ điểm B tới phương diện phẳng (SAD)Tính khoảng cách từ điểm C tới khía cạnh phẳng (SAB)Tính khoảng cách từ điểm D tới khía cạnh phẳng (SAC)Tính khoảng cách từ điểm A tới khía cạnh phẳng (SCD)Tính khoảng cách từ điểm B tới khía cạnh phẳng (SCD)Tính khoảng cách từ điểm B tới khía cạnh phẳng (SAC)Tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (SBC)Tính khoảng cách từ điểm O tới khía cạnh phẳng (SBC)

Bài 5

Cho hình chóp tứ giác hầu hết S.ABCD gồm cạnh đáy là a, sát bên là 2a. O là trọng điểm của mặt đáy

Tính khoảng cách từ điểm S tới khía cạnh phẳng (ABCD)Tính khoảng cách từ điểm A tới khía cạnh phẳng (SBC)Tính khoảng cách từ điểm O tới mặt phẳng (SBC)

Bài 6

Cho hình lập phương ABCD.ABCD bao gồm cạnh a. O là vai trung phong của phương diện ABCD

Tính ACTính khoảng cách từ điểm A tới khía cạnh phẳng (ABD)Tính khoảng cách từ điểm C tới khía cạnh phẳng (CBD)Tính khoảng cách từ điểm O tới mặt phẳng (CBD)Tính khoảng cách từ điểm A tới phương diện phẳng (CBD)