KHỬ HOÀN TOÀN 16 GAM BỘT OXIT SẮT BẰNG CO

     
*

Khử 16 gam ôxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao sau phản ứng kết thúc trọng lượng chất rắn sút 4,8g

a) xác định công thức oxit

b) cứng cáp khi sinh ra đưa vào NaOH dư mang đến biết khối lượng bình tăng hay sút bao nhiêu

c) tính thể tích CO nên cho phản bội ứng cho trên biết rằng dùng dư 10% co so với lượng lý thuyết


*

Gọi công thức oxit sắt:Fex0y. Fex0y+yCO=>xFe+yC02 0.2/x------------>0.2(mol) _Sau pư cân nặng chất rắn giảm 4.8 g đối với ban đầu: =>mFe=16-4.8=11.2(g) =>nFe=11.2/56=0.2(mol) =>n(Fex0y)=0.2/x(mol) Mà nFex0y=16/(56x+16y) (mol) =>16x=0.2(56x+16y) 4.8x=3.2y x/y=2/3 Vậy bí quyết oxit fe là Fe203. _Khí xuất hiện là C02 cho chức năng với dd NaOH: nC02=0.2*3=0.6(mol) _Khối lượng dd tăng cũng chủ yếu là trọng lượng C02 tham gia: C02+2NaOH=>Na2S03+H20 0.6--->1.2-------->0.6(mol) =>mC02=0.6*44=26.4(g)


*

. Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt bằng khí teo ở ánh sáng cao. Sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, thấy cân nặng chất rắn sút 4,8 gam. Dẫn toàn bộ chất khí sinh ra vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư chiếm được m gam kết tủa trắng.a) xác minh CTPT của oxit sắt và tính m.b) Tính thể tích khí teo (đktc) đã sử dụng cho làm phản ứng khử nói trên, biết rằng tín đồ ta đã cần sử dụng dư khí teo 10% so với lý thuyết.

Bạn đang xem: Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bằng co


. Khử trọn vẹn 16 gam một oxit sắt bằng khí teo ở nhiệt độ cao. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, thấy cân nặng chất rắn bớt 4,8 gam. Dẫn toàn bộ chất khí sinh ra vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư nhận được m gam kết tủa trắng.

a) khẳng định CTPT của oxit sắt với tính m.

b) Tính thể tích khí teo (đktc) đã dùng cho phản nghịch ứng khử nói trên, biết rằng người ta đã dùng dư khí co 10% so với lý thuyết.


a)

CTHH: FexOy

(n_Fe_xO_y=dfrac1656x+16yleft(mol ight))

PTHH: FexOy + yCO --to--> xFe + yCO2

(dfrac1656x+16y)--------->(dfrac16x56x+16y)

=> (dfrac16x56x+16y.56=16-4,8=11,2)

=> (dfracxy=dfrac23Rightarrow Fe_2O_3)

(n_Fe_2O_3=dfrac16160=0,1left(mol ight))

PTHH: Fe2O3 + 3CO --to--> 2Fe + 3CO2

0,1------>0,3--------------->0,3

Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O

0,3----->0,3

=> (m_CaCO_3=0,3.100=30left(g ight))

b) nCO (thực tế) = 0,3.110% = 0,33(mol)

=> VCO = 0,33.22,4 = 7,392(l)

 


Đúng 6
Bình luận (0)

Khử hoàn toàn 16g bột một oxit sắt bằng CO ở ánh nắng mặt trời cao bội nghịch ứng kết thúc, thấy khối lượng chất rắn bớt 4,8g.

a, xác định công thức oxit fe trên

b, nếu dẫn hỗn hợp khí sau phản bội ứng đi qua 2000ml dd Ca(OH)2 0,1M thì khối dd tăng xuất xắc giảm bao nhiêu gam?


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Hóa học
0
1
GửiHủy
Khử hoàn toàn 16g bột oxit sắt bằng CO ở ánh sáng cao. Sau phản bội ứng kết thúc thấy cân nặng chất rắn sút 4,8g.a) khẳng định CTHH của oxit fe trên?b) Dẫn chất khí thu được qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng kết tủa tạo thành c) Tính thể tích CO bắt buộc dùng cho phản ứng trên biết rằng cần dùng co dư 10% đối với lí thuyết với thể tích những chất khí đo sống ĐKTC
Đọc tiếp

Khử hoàn toàn 16g bột oxit sắt bằng CO ở ánh nắng mặt trời cao. Sau bội nghịch ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn bớt 4,8g.a) xác minh CTHH của oxit fe trên?b) Dẫn chất khí nhận được qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Tính cân nặng kết tủa chế tác thành c) Tính thể tích CO đề xuất dùng mang đến phản ứng bên trên biết rằng đề xuất dùng co dư 10% đối với lí thuyết cùng thể tích những chất khí đo ngơi nghỉ ĐKTC


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa họcÔn tập học tập kỳ II
4
0
GửiHủy

a. áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn nguyên tố => 4,8 g là khối lượng O trong oxit sắt=> nO = 0,3 ; nFe = 0,2CT oxit sắt là Fe2O3b. Fe2O3 + 3CO ---> 2Fe + 3CO2nCO = 0,3 moldùng dư 10% => nCO = 0,3 x 110% = 0,33 mol

CÂU C BN TỰ LM NHA, LƯỜI WÁ

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Gọi công thức oxit sắt:Fex0y. Fex0y+yCO=>xFe+yC02 0.2/x------------>0.2(mol) _Sau pư trọng lượng chất rắn sút 4.8 g so với ban đầu: =>mFe=16-4.8=11.2(g) =>nFe=11.2/56=0.2(mol) =>n(Fex0y)=0.2/x(mol) Mà nFex0y=16/(56x+16y) (mol) =>16x=0.2(56x+16y) 4.8x=3.2y x/y=2/3 Vậy bí quyết oxit sắt là Fe203. _Khí xuất hiện là C02 cho tính năng với dd NaOH: nC02=0.2*3=0.6(mol) _Khối lượng dd tăng cũng chủ yếu là trọng lượng C02 tham gia: C02+2NaOH=>Na2S03+H20 0.6--->1.2-------->0.6(mol) =>mC02=0.6*44=26.4(g)


Đúng 1

Bình luận (2)

khử 16g sắt lll Oxit=khí Hiđrô :a) viết pt b) Tính trọng lượng sắt nhận được c) tinh the tích khí hiđrô sinh sống (dktc)


Đúng 0
Bình luận (0)

Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt bởi CO ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng kết thúc, trọng lượng chất rắn giảm 4,8 gam. Phương pháp oxit sắt đã sử dụng là:

A. FeO

B. Fe3O4 

C. Fe2O3

D. Toàn bộ đều sai.


Xem chi tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án C

Phản ứng của oxit + CO thực ra là:

CO + → CO2

=> mchất rắn giảm = mO pứ = 4,8g => nO = 4,8 : 16 = 0,3 mol

=> mFe = mOxit – mO = 16 – 4,8 = 11,2 => nFe = 11,2 : 56 = 0,2 mol

=> nFe : nO = 0,2 : 0,3 = 2 : 3

=> Oxit là Fe2O3


Đúng 0

Bình luận (0)

Khử hoàn toàn 16g 1 oxit sắt bởi khí teo ở ánh nắng mặt trời cao sau khoản thời gian phản ứng hoàn thành thấy khối lượng chất rắn còn sót lại là 11,2g.

a) xác định CTHH của oxit đó.

b) hóa học khí hiện ra được đem vào dung dịch nước vôi trong mang dư. Tính trọng lượng chất kết tủa chế tạo ra thành


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa họcCHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
1
0
GửiHủy

nFe = 11,2/56 = 0,2 mol , Gọi CT Oxit fe là Fe2OnII

PTPƯ: Fe2On + nCO ---> 2Fe + nCO2

0,2 mol sắt -----> 0,1 mol Fe2On

MFe2On =16/0,1= 160 g/mol 

⇒ 112 + 16n = 160 ⇒ 16n =48 ⇒n=3

⇒ CTHH: Fe2O3


Đúng 1

Bình luận (0)

Khử 16 gam bột FexOy bằng khí hdro dư ở ánh sáng cao, sau phản ứng trọng lượng chất rắn sút 4,8 gam. Xác định công thức oxit sắt


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa họcÔn tập học kỳ II
1
0
GửiHủy

mgiảm  = mO(oxit) = 4.8 (g) 

nO = 4.8/16 = 0.3 (mol) 

nFexOy = 0.3/y (mol) 

MFexOy = 16/0.3/y = 160y/3 (g/mol) 

=> 56x + 16y = 160y/3 

=> 56x = 112y/3 

=> x / y = 2 / 3 

CT : Fe2O3


Đúng 2

Bình luận (2)
Khử hoàn toàn 16g bột một các loại oxit fe nguyên chất bởi CO ở ánh sáng cao Sau khi kết thúc phản ứng khối lượng chất rắn giảm sút 4,8ga) Hãy cho thấy công thức hóa học của oxit sắt đang dùngb) chất khí sau làm phản ứng được đưa vào bình đựng dung dịch NaOH dư cân nặng của bình tăng xuất xắc giảm từng nào gamc) Hãy cho thấy thể tích khí CO(đo làm việc đktc) đề xuất dùng mang đến phản ứng trên là bao nhiêu? Biết rằng fan ta đã sử dụng khí teo dư 10% đối với lý thuyết
Đọc tiếp

Khử hoàn toàn 16g bột một các loại oxit sắt nguyên chất bằng CO ở ánh nắng mặt trời cao Sau khi xong xuôi phản ứng trọng lượng chất rắn giảm sút 4,8g

a) Hãy cho thấy công thức chất hóa học của oxit fe đã sử dụng

b) hóa học khí sau bội nghịch ứng được đưa vào bình đựng hỗn hợp NaOH dư khối lượng của bình tăng hay giảm bao nhiêu gam

c) Hãy cho biết thêm thể tích khí CO(đo ở đktc) phải dùng cho phản ứng bên trên là bao nhiêu? Biết rằng fan ta đã dùng khí teo dư 10% so với lý thuyết


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa họcCHƯƠNG V: HIĐRO - NƯỚC
2
0
GửiHủy

a.PTHH: FexOy + yCO →to→ xFe + yCO2

mFexOy = 16g

Sau bội phản ứng trả toàn, trọng lượng chất rắn bớt 4,8g, suy ra mO = 4,8g.

=> mFe = mFexOy - mO = 11,2

=> nFe = 11,2/56=0,2mol và nO = 4,8/16=0,3

=> x/y=nFe/nO=0,2/0,3=2/3

Vậy bí quyết oxit là Fe2O3.

Xem thêm: Tiếng Anh 6 Tập 2 - Write About Your Dream In English

c. Lượng teo dư 10% đối với lý thuyết.

nCOlý thuyết = nCO2 = 0,3

nCOthực chũm = nCOlý thuyết *110/100 = 0,33 mol

=> VCO = 7,392 lít


Đúng 0

Bình luận (0)

mFe=16-4,8=11,2(g)

=>nFe=11,2/56=0,2(mol)

pt: FexOy+yCO--->xFe+yCO2

0,2/x____________0,2

Ta có:

nFexOy=16/(56x+16y)

=>x/y=2/3

=>CT: Fe2O3

nCO2=0,2.3/2=0,3(mol)

pt: CO2+2NaOH--->Na2CO3+H2O

Khối lượng của bình tăng=mCO2

=>mCO2=0,3.44=13,2(g)

VCO=0,3.22,4=6,72(l)

VCO buộc phải dùng =6,72+6,72.10%=7,392(l)


Đúng 0
Bình luận (0)
Khử hoàn toàn 16g bội oxit sắt bởi CO ở nhiệt độ cao .Sau lúc phản ứng kết thúc ,khối lượng chất rắn bớt 4,8g .a/ Hãy cho thấy thêm công thức của oxit sắt .b/ mang lại khí có mặt được đưa vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư .Tính trọng lượng chất kết tủa sinh ra.c/ Tính thể tích khí co (ở đktc ) nên dùng cho phản ứng khử oxit sắt nói bên trên ,biết rằng bạn ta đề nghị dùng khí teo dư 10 % theo lý thuyết .
Đọc tiếp

Khử hoàn toàn 16g bội oxit sắt bằng CO ở ánh sáng cao .Sau lúc phản ứng xong ,khối lượng chất rắn giảm 4,8g .

a/ Hãy cho biết công thức của oxit fe .

b/ mang đến khí sinh ra được đem vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư .Tính cân nặng chất kết tủa sinh ra.

c/ Tính thể tích khí teo (ở đktc ) cần dùng mang đến phản ứng khử oxit sắt nói bên trên ,biết rằng người ta đề nghị dùng khí teo dư 10 % theo triết lý .


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa họcChương II. Kim loại
2
0
GửiHủy

a.PTHH: FexOy + yCO (underrightarrowt^o) xFe + yCO2

mFexOy = 16g

Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 4,8g, suy ra mO = 4,8g.

=> mFe = mFexOy - mO = 11,2

=> nFe = 11,2/56=0,2mol và nO = 4,8/16=0,3

=> (dfracxy=dfracn_Fen_O=dfrac0,20,3=dfrac23)

Vậy phương pháp oxit là Fe2O3.

Xem thêm: Tìm M Để Đồ Thị Cắt Trục Hoành Tại 3 Điểm Có Hoành Độ Bằng 5

b.PTHH: CO2 + Ca(OH)2 ➝ CaCO3 + H2O

Ta có : nCaCO3= nCO2 = nO = 0,3mol

=> mCaCO3 = 30g

c. Lượng teo dư 10% đối với lý thuyết.

nCOlý thuyết = nCO2 = 0,3

nCOthực gắng = nCOlý thuyết *110/100 = 0,33 mol

=> VCO = 7,392 lít


Đúng 0

Bình luận (1)

a) Đặt CTHHTQ của oxit fe là : FexOy

PTHH 1 :

(FexOy+yCO-^t0->xFe+yCO2uparrow)

Ta có :

m(giảm)= mO = mFexOy - mFe => mFe = 16 - 4,8 = 11,2 (g) => nFe = 0,2 (mol)

mO(trong oxit ) = 4,8(g) => nO = 0,3 (mol)

Ta bao gồm : (dfracnFenO=dfracxy=dfrac0,20,3=dfrac23)

=> CTHH là Fe2O3 => nFe2O3 = 0,1 (mol) => nCO2 = 0,1 (mol)

b) (PTHHleft(2 ight):CO2+Caleft(OH ight)2->CaCO3downarrow+H2O)

Theo PTHH 2 ta có : nCaCO3 = nCO2 = 0,1(mol)

=> mkt = mCaCO3 = 0,1.100 = 10((g)


Đúng 0
Bình luận (0)
Khử hoàn toàn 16g bột oxit sắt nguyên chất bởi CO ở nhiệt độ cao. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn sút 4,8g. Oxit fe đã sử dụng là A. Fe2O B. Fe2O3 C. FeO D. Fe3O4 
Đọc tiếp

Khử hoàn toàn 16g bột oxit sắt nguyên chất bởi CO ở ánh nắng mặt trời cao. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, trọng lượng chất rắn giảm 4,8g. Oxit fe đã cần sử dụng là 

A. Fe2O 

B. Fe2O3 

C. FeO 

D. Fe3O4 


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy
Đúng 0

Bình luận (0)