KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 11 CHƯƠNG 2

     

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 huyết (45 phút) hóa học 11 Chương II Đề số 4 ở trong phần: CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nén láo lếu hợp có 4 lít khí nitơ với 14 lít khí hiđro (ở cùng đk nhiệt độ cùng áp suất) vào bình làm phản ứng ở nhiệt độ và xúc tac phù hợp hợp. Sau bội phản ứng, chuyển bình về nhiệt độ độ lúc đầu thu đưọc 16,4 lít tất cả hổn hợp khí. Thể tích khí amoniac nhận được là:

A.2,00 lít B.1,75 lít

C.1,60 lít D.2,25 lít

Câu 2. Dẫn 4 lít khí NO cùng 4 lít O2, sau phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thể tích khí nhận được là bao nhiêu? Biết các khí đo làm việc cùng đk nhiệt độ và áp suất.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 2

A.3 lít B.4 lít

C.5 lít D. 6 lít

Câu 3. Amoniac làm phản ứng được với nhóm các chất nào sau đây?

A.Cl2,CuO,Ca(OH)2,HNO3,ddFeCl2B.Cl2,HNO3,CuO,O2,ddFeCl3C.Cl2,HNO3,KOH,O2,CuOD.CuO,Fe(OH)3,O2,Cl2">A.Cl2,CuO,Ca(OH)2,HNO3,ddFeCl2B.Cl2,HNO3,CuO,O2,ddFeCl3C.Cl2,HNO3,KOH,O2,CuOD.CuO,Fe(OH)3,O2,Cl2A.Cl2,CuO,Ca(OH)2,HNO3,ddFeCl2B.Cl2,HNO3,CuO,O2,ddFeCl3C.Cl2,HNO3,KOH,O2,CuOD.CuO,Fe(OH)3,O2,Cl2

Câu 4. Khi dẫn khí NH3 vào bình đựng Cl2 thì làm phản ứng tạo nên “khói” trắng. Hợp chất tạo thành gồm công thức chất hóa học là:

A. N2 B. NH3

C. NH4Cl D.HCl

Câu 5. Dung dịch amoniac rất có thể hòa rã được Zn(OH)2 là do vì sao nào sau đây?

A. Bởi Zn(OH)2 là một bazơ ít tan

B. Vị Zn(OH)2 có khả năng tạo thành phức hóa học tan

C. Bởi Zn(OH)2 là một bazơ lưỡng tính

D. Bởi vì NH3 là một vừa lòng chất gồm cực và là một trong bazơ yếu

Câu 6. Có thể phân minh muối amoni với những muối khác bằng phương pháp nào cho nó chức năng với kiềm mạnh, do lí vì nào sau đây?

A. Muối amoni đang chuyển biến thành màu đỏ

B. Bao gồm giải phóng một chất khí không màu giữ mùi nặng khai

C. Tất cả giải phóng một hóa học khí gray clolor đỏ

D. Giải tỏa một chất không màu, không mùi

Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam bột sắt vào hỗn hợp HNO3 đặc, nóng, dư chiếm được V lít khí NO2 (đktc). Quý giá của V là:

A. 4,48 lít B. 14,40 lít

C. 13,44 lít D. 6,72 lít

Câu 8. Khi cân nặng bằng: N2+3H2→2NH3">N2+3H2→2NH3N2+3H2→2NH3 được thiết lập, độ đậm đặc cácchất như sau: =3M;

=9M;=1M.">=3M;

=9M;=1M.=3M;

=9M;=1M. Nồng độ thuở đầu của N2 là:

A.3,9M B.3,7M

C.3,6M D.3,5M

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. đến 11 gam hỗn hợp Al cùng Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lít (đktc) NO cất cánh ra. Tính tỷ lệ theo khôi lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu?

Câu 10. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch thu được khi thủy phân 4,54 gam một photpho trihalogenua buộc phải 55 ml dung dịch NaOH 3M. Xác định công thức photpho trihalogenua đem dùng ở trên?

Câu 11. Hòa tan không còn x gam bột nhôm vào dung dịch HNO3 đặc, rét thu được tất cả hổn hợp khí gồm 1,008 lít N2O cùng 3,36 lít NO2 (các khí đo sinh hoạt đktc ). Khẳng định giá trị của x.

Lời giải chi tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu1234
Đáp ánCDBC
Câu5678
Đáp ánBBCD
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9.

Ta có: nNO=6,7222,4=0,3(mol)">nNO=6,7222,4=0,3(mol)nNO=6,7222,4=0,3(mol)

Cách 1.

Gọi a là số mol của Al và b là số mol của Fe

*

Theo đề bài, ta có hệ phương trình: {27a+56b=11a+b=6,7222,4=0,3">⎧⎪⎨⎪⎩27a+56b=11a+b=6,7222,4=0,3{27a+56b=11a+b=6,7222,4=0,3

Giải hệ phương trình ta có: {a=0,2b=0,1">{a=0,2b=0,1{a=0,2b=0,1

Vậy: %mAl=0,2×2711×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%">%mAl=0,2×2711×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%%mAl=0,2×2711×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%

Cách 2.

Xem thêm: Lá Húng Chanh Có Tác Dụng Gì ? Các Lưu Ý Khi Sử Dụng

Gọi a là khối lượng của Al ⇒nAl=a27(mol)">⇒nAl=a27(mol)⇒nAl=a27(mol)

Và cân nặng của fe là: (11−a)gam⇒nFe=11−a56(mol)">(11−a)gam⇒nFe=11−a56(mol)(11−a)gam⇒nFe=11−a56(mol)

*

Theo đề bài, ta gồm phương trình:

∑nNO=a27+11−a56=0,3⇔56a+297−27a=453,6⇔29a=156,6⇒a=5,4">∑nNO=a27+11−a56=0,3⇔56a+297−27a=453,6⇔29a=156,6⇒a=5,4∑nNO=a27+11−a56=0,3⇔56a+297−27a=453,6⇔29a=156,6⇒a=5,4

Vậy: %mAl=5,411×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%">%mAl=5,411×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%%mAl=5,411×100%=49,1%%mFe=100%−49,1%=50,9%

Câu 10.

Ta có: nNaOH=0,055×3=0,165(mol)">nNaOH=0,055×3=0,165(mol)nNaOH=0,055×3=0,165(mol)

Gọi X là halogen trong hòa hợp chất.

*

Từ (2) cùng (3) ⇒5x=0,165⇒x=0,033(mol)">⇒5x=0,165⇒x=0,033(mol)⇒5x=0,165⇒x=0,033(mol)

Mà nPX3=4,5431+3X=0,033">nPX3=4,5431+3X=0,033nPX3=4,5431+3X=0,033

⇒X=35,5:clo(Cl)">⇒X=35,5:clo(Cl)⇒X=35,5:clo(Cl)

Câu 11.

Ta có: nN2O=1,00822,4=0,045(mol);">nN2O=1,00822,4=0,045(mol);nN2O=1,00822,4=0,045(mol);

nNO2=3,3622,4=0,15(mol)">nNO2=3,3622,4=0,15(mol)nNO2=3,3622,4=0,15(mol)

*

Từ (1) với (2) ⇒∑nAl=0,12+0,05=0,17(mol)">⇒∑nAl=0,12+0,05=0,17(mol)⇒∑nAl=0,12+0,05=0,17(mol)

Vậy: mAl=0,17×27=4,59(gam)">mAl=0,17×27=4,59(gam)mAl=0,17×27=4,59(gam).

Xem thêm: Bài Thơ: Cây Vú Sữa Trong Vườn Bác, Cây Vú Sữa Trong Vườn Bác

Đề soát sổ 1 ngày tiết (45 phút) chất hóa học 11 Chương II Đề số 4 được biên soạn từ rất nhiều thầy cô giáo dạy giỏi môn Hóa theo lịch trình SGK lớp 11 , depsangtrong.com gửi đến chúng ta học sinh không thiếu thốn các bài soạn hóa 11 và biện pháp Giải Sách bài bác tập hóa học lớp 11 giúp nhằm học tốt Hóa học 11.