Learning Means Acquiring Knowledge Or Developing The

     

*

*

*

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions from 1 to lớn 8.

Bạn đang xem: Learning means acquiring knowledge or developing the

Learning means acquiring knowledge or developing the ability lớn perform new behaviors. It is common to think of learning as something that takes place in school, but much of human learning occurs outside the classroom, and people continue khổng lồ learn throughout their lives.Even before they enter school, young children learn to lớn walk, to talk, & to use their hands khổng lồ manipulate toys, food, & other objects. They use all of their senses khổng lồ learn about the sights, sounds, tastes, and smells in their environments. They learn how lớn interact with their parents, siblings, friends, & other people important lớn their world. When they enter school, children learn basic academic subjects such as reading, writing, và mathematics. They also continue to learn a great deal outside the classroom. They learn which behaviors are likely lớn be rewarded & which are likely khổng lồ be punished. They learn social skills for interacting with other children. After they finish school, people must learn to lớn adapt khổng lồ the many major changes that affect their lives, such as getting married, raising children, and finding và keeping a job.Because learning continues throughout our lives & affects almost everything we do, the study of learning is important in many different fields. Teachers need khổng lồ understand the best ways to educate children. Psychologists, social workers, criminologists, and other human-service workers need to lớn understand how certain experiences change people’s behaviors. Employers, politicians, and advertisers make use of the principles of learning to influence the behavior of workers, voters, and consumers.Learning is closely related to lớn memory, which is the storage of information in the brain. Psychologists who study memory are interested in how the brain stores knowledge, where this storage takes place, & how the brain later retrieves knowledge when we need it. In contrast, psychologists who study learning are more interested in behavior và how behavior changes as a result of a person’s experiences.There are many forms of learning, ranging from simple to complex. Simple forms of learning involve a single stimulus. A stimulus is anything perceptible to the senses, such as a sight, sound, smell, touch, or taste. In a form of learning known as classical conditioning, people learn to associate two stimuli that occur in sequence, such as lightning followed by thunder. In operant conditioning, people learn by forming an association between a behavior và its consequences (reward or punishment). People and animals can also learn by observation - that is, by watching others perform behaviors. More complex forms of learning include learning languages, concepts, & motor skills.

*

A. Knowledge acquisition outside the classroom

B. Knowledge acquisition & ability development

C. Acquisition of academic knowledge

D. Acquisition of social & behavioral skills


Đáp án B

Đáp án: BTheo bài xích viết, việc học bao hàm những gì theo nghĩa rộng?A. Tiếp thu kỹ năng và kiến thức ở bên cạnh lớp họcB. Tiếp thu kiến thức và kỹ năng và phát triển khả năngC. Tiếp thu kỹ năng học thuậtD. Tiếp thu tài năng xã hội và khả năng ứng xửGiải thích: tin tức nằm tại phần 1 “Learning means acquiring knowledge or developing the ability to perform new behaviors”. Tiếp thu kiến thức nghĩa là tiếp thu kiến thức hoặc phân phát triển khả năng thực hiện hành động mới


Đáp án A

Đáp án: ATheo bài văn, điều gì trẻ nhỏ không được dạy dỗ khi ở xung quanh lớp học?A. Học tập chữ và thống kê giám sát B. Kỹ năng sốngC. Tiếp xúc với mọi fan D. đúng với saiGiải thích: trong cả đoạn 2, tác giả nói đến những điều nhưng mà trẻ học tập được bên ngoài lớp học. Và bao gồm một câu nói về trong lớp là “When they enter school, children learn basic academic subjects such as reading, writing, & mathematics.” Reading/Writing chính là Literacy và Mathematics chính là Calculation.


Câu 0. Getting married, raising children, và finding và keeping a job are mentioned in paragraph 2 as examples of ______.

A. the changes lớn which people have to lớn orient themselves

B. the areas of learning which affect people’s lives

C. the situations in which people cannot teach themselves

D. the ways people’s lives are influenced by education


Đáp án A

Đáp án: AKết hôn, nuôi con, tìm kiếm và thao tác được đề cập trong đoạn 2 alfm ví dụ mang lại ______.A. Những biến đổi mà con bạn phải có định hướng rõ rangB. Nghành nghề học tập mà lại gây tác động đến cuộc sống thường ngày con ngườiC.những ngôi trường hợp mà lại con tín đồ không thể tự dạy dỗ họ đượcD. Các cách mà cuộc sống đời thường của con bạn bị tác động bởi giáo dụcGiải thích: tin tức nằm ở trong phần 2 “After they finish school, people must learn to adapt to the many major changes that affect their lives, such as getting married, raising children, và finding và keeping a job.” Sau “such as” là hồ hết ví dụ rõ ràng cho nội dung phía trước, làm việc đây người sáng tác thêm lấy ví dụ như vào để gia công rõ cho “major changes that affect their lives”.


A. It becomes less challenging & complicated when people grow older.

B. It takes place more frequently in real life than in academic institutions.

C. It is more interesting & effective in school than that in life.

D. It plays a crucial part in improving the learner’s motivation in school.


Đáp án B

Đáp án: BCó thể suy ra điều gì từ nội dung bài viết về quá trình học tập?A. Khi con người già đi thì câu hỏi học trở đề nghị đỡ khó khăn và phức hợp hơnB. Câu hỏi học diễm ra liên tiếp ở cuộc sống bên phía ngoài hơn là ngơi nghỉ trường lớpC. Câu hỏi học cầm cố vai trò căn bản trong việc cải thiện động lực tiếp thu kiến thức ở trườngGiải thích: thông tin nằm ở phần 1 “much of human learning occurs outside the classroom, và people continue lớn learn throughout their lives.” với trong đoạn 2, trong khi cả đoạn nói tới những hiệ tượng học ngoài xã hội thì việc học nghỉ ngơi trường chỉ được kể về học chữ, học tính. Như vậy hoàn toàn có thể suy ra học chủ yếu ra mắt ngoài đời, không chỉ là trong trường lớp.

Xem thêm: Tại Hà Nội Một Máy Đang Phát Sóng Điện Từ, Tại Hà Nội, Một Máy Đang Phát Sóng Điện Từ


A. the great influence of the on-going learning process

B. the need for certain experiences in various areas

C. the influence of various behaviors in the learning process

D. the exploration of the best teaching methods


Đáp án A

Đáp án: ATheo bài, việc nghiên cứu và phân tích về học tập vào vai trò đặc biệt trong nhiều nghành nghề dịch vụ bởi vìA. Tác động lớn của quy trình học liên tụcB. Sự quan trọng của một số kinh nghiệm duy nhất định trong vô số lĩnh vựcC. Sự ảnh hưởng của đa dạng chủng loại những hành vi khác nhau trong quy trình học tậpD. Sự khám phá ra phương pháp giảng dạy tốt nhấtGiải thích: tin tức nằm ở vị trí 3 “Because learning continues throughout our lives và affects almost everything we do, the study of learning is important in many different fields” bởi vì học tập ra mắt trong suốt cuộc sống của bọn họ và tác động đến phần lớn tất cả số đông thứ họ làm, việc phân tích về học tập tập nhập vai trò đặc biệt trong nhiều nghành khác nhau.


Câu 0. It can be inferred from the passage that social workers, employers, and politicians concern themselves with the study of learning because they need to ______.

A. change the behaviors of the objects of their interest towards learning

B. make the objects of their interest more aware of the importance of learning

C. thoroughly understand the behaviors of the objects of their interest

D. understand how a stimulus relates khổng lồ the senses of the objects of their interest


Đáp án C

Đáp án: CCó thể suy ra từ bỏ bào viết là công nhân, nhà lao động và chính trị gia lưu ý đến việc nghiên cứu về học tập tập vị họ đề nghị _____.A. Biến hóa hành vi của đối tượng người sử dụng mà họ cân nhắc việc họcB. để cho đối tượng mà người ta quan trọng điểm trở yêu cầu ý thức hơn về tầm quan trọng đặc biệt của câu hỏi họcC. Phát âm thấu đáo về hành vi của đối tượng người tiêu dùng mà chúng ta quan tâmD. Hiểu về cách mà một tác nhân kích thích tương quan đến cảm hứng của đối tượng người dùng mà chúng ta quan tâmGiải thích: thông tin nằm ở vị trí 3 “Teachers need to understand the best ways to lớn educate children. Psychologists, social workers, criminologists, và other human-service workers need khổng lồ understand how certain experiences change people’s behaviors. Employers, politicians, và advertisers make use of the principles of learning lớn influence the behavior of workers, voters, và consumers. Giáo viên rất cần được hiểu hồ hết cách rất tốt để giáo dục đào tạo trẻ em. Những nhà trung khu lí học, nhân viên xã hội, những nhà nghiên cứu tội phạm học, và những người dân làm trong nghành con fan cần phải mày mò về những kinh nghiệm hay thay đổi hành vi của con người như thế nào. Những chủ lao động, những chính trị gia, và các nhà lăng xê sử dụng các nguyên tắc của câu hỏi học ảnh hưởng đến hành động của người lao động, những cử tri và fan tiêu dùng.


A. Psychologists are all interested in memory as much as behaviors.

B. Psychologists studying memory are concerned with how the stored knowledge is used.

C. Psychologists studying learning are interested in human behaviors.

D. Psychologists studying memory are concerned with the brain’s storage of knowledge.


Đáp án A

Đáp án: ACâu nào dưới đây là KHÔNG ĐÚNG?A. Những nhà trung khu lí học hồ hết hứng thú với phân tích trí nhớ như nghiên cứu các hành viB. Những nhà trọng tâm lí học nghiên cứu về trí nhớ cân nhắc cách mà thông tin lưu trữ được sử dụngC. Những nhà trọng điểm lí học phân tích về học tập tập phần đa hứng thú với hành động của bé ngườiD. Các nhà trọng điểm lí học phân tích về trí nhớ lưu ý đến việc lưu trữ kỹ năng và kiến thức của cỗ nãoGiải thích: tin tức nằm ở trong phần 4 “In contrast, psychologists who study learning are more interested in behavior & how behavior changes as a result of a person’s experiences” - thực tế họ xem xét hành vi những hơn, văn bản nói rằng lưu ý đến trí nhớ với hành vi tương đồng là sai.


A. practical examples of learning inside the classroom

B. application of learning principles khổng lồ formal education

C. general principles of learning

D.

Xem thêm: 4 Bánh Xe Đạp 4 Bánh Người Lớn Romance, Xe Đạp 4 Bánh Người Lớn

simple forms of learning


Đáp án C

Đáp án: CBài viết công ty yếu bàn thảo về ___.A. đầy đủ ví dụ thực tiễn của việc học trong lớpB. Việc vận dụng những quy tắc học hành vào giáo dục chính quyC. Số đông quy tắc thông thường về học tập tậpD. Những vẻ ngoài học tập đối kháng giảnGiải thích: bài bác văn nói đến những khía cạnh của việc học, lần luật: định nghĩa về học, các hình thức học trong và quanh đó trường lớp, tầm đặc biệt của nghiên cứu và phân tích về học tập và các dạng học khác nhau.


*


Liên hệ

depsangtrong.com