LỊCH SỬ 12 BÀI 16

     

Chiến tranh quả đât thứ nhị đã ảnh hưởng tác động đến thực trạng kinh tế, chính trị, làng mạc hội các nước. Đảng cộng sản Đông Dương đã kịp thời chuyển hướng đấu tranh, tích cực chuẩn bị về hồ hết mặt. Thời điểm giữa tháng 8/1945, cơ hội đếnm Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước khởi nghĩa giành bao gồm quyền. Nước việt nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

1.Tình hình chủ yếu trị

2. Tình hình tài chính - xóm hội

* Về ghê tế

Thực dân Pháp: đẩy mạnh chế độ vơ vét tối đa Đông Dương, thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy”, tăng thuế cũ, để thêm thuế mới, bớt tiền lương, đào thải công nhân...Phát xít Nhật: buộc Pháp phải hỗ trợ nguyên liệu mang đến Nhật với mức giá rẻ; chiếm ruộng khu đất của nông dân, bắt dân cày nhổ lúa, ngô nhằm trồng bông, đay, thầu dầu; đầu tư chi tiêu vào phần đông ngành ship hàng quân sự như khai thác mănggan, sắt...

Bạn đang xem: Lịch sử 12 bài 16

* Về làng mạc hội

Chính sách vơ vét, bóc lột Pháp – Nhật đang đẩy quần chúng. # ta vào tình cảnh thuộc cực. Kết quả là thời điểm cuối năm 1944 cho đầ 1945 có khoảng gần 2 triệu vnd bào ta chết đói.Tất cả các giai cấp, tầng lớp sinh sống nước ta, rất nhiều bị tác động bởi bao gồm sách bóc lột của Pháp - Nhật, mâu thuẫn dân tộc nóng bức hơn lúc nào hết.

II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/ 1939 mang lại tháng 3/1945

1. Hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản Đông Dương mon 11/1939

* yếu tố hoàn cảnh triệu tập:

Tháng 11/1939, họp báo hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng được triệu tập tại Bà Điểm (Hóc Môn – Gia Định) vì chưng Tổng túng thiếu thư Nguyễn Văn Cừ công ty trì.

* nội dung hội nghị:

Nhiệm vụ trước mắt: Đánh đổ đế quốc cùng tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.Khẩu hiệu đấu tranh: Đề ra câu khẩu hiệu “tịch thu ruộng khu đất của đế quốc cùng địa nhà phản cách mạng”, “thành lập chính phủ nước nhà dân công ty cộng hòa”Phương pháp đấu tranh: Từ dân sinh dân chủ, công khai minh bạch sang chống chọi trực tiếp tấn công đổ đế quốc, tay không nên với vẻ ngoài bí mật, bất vừa lòng pháp.Tập thích hợp lực lượng: thành lập Mặt trận dân tộc bản địa phản đế Đông Dương.

Xem thêm: Cây Chay Có Những Công Dụng Trị Bệnh Tuyệt Vời, Tác Dụng Của Cây Chay Trong Y Học Và Cuộc Sống

* Ý nghĩa:

Hội nghị khởi đầu cho công ty trương đưa hướng chiến đấu của Đảng - đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên sản phẩm đầu, chuyển nhân dân ta phi vào thời kì trực tiếp vận chuyển cứu nước.

2.Những trận chiến tranh mở màn thời kì mới

c.Binh biến đổi Đô Lương

3.Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo phương pháp mạng. Hội nghị lần đồ vật 8 Ban Chấp hành TW Đảng CSĐD (5/1941).

Nội dung hội nghị :

Nhiệm vụ đa phần trước đôi mắt là hóa giải dân tộcTiếp tục tạm thời gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đấtHội quyết nghị định thành lập và hoạt động Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).Hội nghị xác minh hình thái khởi nghĩa vũ khí là đi tự khởi nghĩa từng phần lên TKN. Chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm.

Xem thêm: Sản Phẩm Của Pha Tối - P/S:Mọi Người Giúp Em Với Ạ ! Em Cảm Ơn :3

Ý nghĩa của họp báo hội nghị : đã hoàn hảo chủ trương được đề ra tại họp báo hội nghị (tháng 11/1939). Nhằm giải quyết và xử lý vấn đề số một là độc lập dân tộc. Chuẩn bị điều kiện cho CMT8

4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chủ yếu quyền

a. Xuất bản lực lượng mang lại cuộc khởi nghĩa vũ trang

Lực lượng chủ yếu trịXây dựng lực lượng vũ trangXây dựng căn cứ địa

b. Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa trang bị giành CQ

III. Khởi nghĩa chiến đấu giành thiết yếu quyền

1. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 mang lại giữa 8 /1945)

a. Nhật đảo chính Pháp

b. Công ty trương của Đảng.

Ngày 12/ 3/1945 Đảng ra chỉ thị “ Nhật - Pháp bắn súng và hành vi của chúng ta”Nội dung chỉ thị “ Nhật - Pháp bắn nhau và hành vi của chúng ta” :Xác định quân địch chính: Là phạt xít NhậtKhẩu hiệu đấu tranh: Đánh xua phát xít NhậtHình thức đấu tranh: Biểu tình, vũ trang, chuẩn bị sẵn sàng tổng khởi nghĩa khi tất cả điều kiện.Chủ trương: “Phát rượu cồn cao trào kháng Nhật cứu vớt nước làm cho tiền đề đến TKN mon 8”

c. Khởi nghĩa từng phần

2. Sự chuẩn bị cuối cùng trước thời gian ngày Tổng khởi nghĩa

3.Tổng khởi nghĩa mon 8/ 1945

a. Nhật đầu sản phẩm Đồng minh, lệnh TKN được ban bố

b. Tình tiết Tổng khởi nghĩa: (sgk)

V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học ghê nghiệm của giải pháp mạng tháng Tám năm 1945

1. Vì sao thắng lợi

a. Công ty quan:

Truyền thống yêu thương nước của dân tộc…Sự lãnh đạo đúng chuẩn của Đảng CSĐD với HCMQuá trình sẵn sàng lâu nhiều năm trong 15 năm…Sự đồng lòng vào tổng KN, chớp được thời cơ…

b. Khách hàng quan:

Quân Đồng minh vượt qua phát xít Đức, Nhật sinh sản thời cơ cho phương pháp mạng nước ta

2. Ý nghĩa định kỳ sử

a. Dân tộc:

Mở ra bước ngoặt béo của lịch sử dân tộc . Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật, lập đề nghị nước VNDC CH vị nhân dân lao động làm cho chủ.Đánh vệt 1 bước nhảy vọt của CMVN mở ra kỉ nguyên mới: Độc lập tự do (GPDT + GPXH)

b.Thế giới:

Góp phần vào thắng lợi chống CNPX, làm lung lay khối hệ thống thuộc địa của CNĐQCổ vũ trẻ trung và tràn trề sức khỏe PTGPDT nhân loại (trực tiếp là CPC và Lào)

3. Bài học tởm nghiệm

Đảng phải có đường lối đúng đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn CMVN. Nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để có chủ trương biện pháp centimet phù hợp.Đảng tổ chức tập hợp lực lượng, phân hóa cô lập kẻ thù.Linh hoạt kết hợp đấu tranh giữa các hình thức: chính trị với vũ trang; KN từng phần với chớp thời cơ phát động tổng KN.