Lịch sử 12 bài 17

     

Bài 17. Nước Việt nam dân chủ cộng hòa


I. TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

1. Khó khăn khăn

a. Ngoại xâm cùng nội phản

* Miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra): đôi mươi vạn quân nước trung hoa Dân quốc kéo vào nước ta theo sau là những đảng phái tay sai nhưViệt nam giới Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt Nam bí quyết mạng đồng chí hội (Việt Cách) hòng giành lại chính quyền.

Bạn đang xem: Lịch sử 12 bài 17

* Miền nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam)

- Quân Anh kéo vào, dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta. Lợi dụng tình hình, bọn phản động ngách đầu dậy có tác dụng tay sai cho Pháp chống phá cách mạng.

- trên cả nước còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp, theo lệnh Anh chống bí quyết mạng.

- Như vậy kẻ thù còn đông cùng mạnh.

*
*

b. Đối nội

- bao gồm quyền biện pháp mạng vừa thành lập, chưa được củng cố, lực lượng vũ trang non yếu.

- Nạn đói cuối 1944 đầu 1945 chưa khắc phục được; nạn lụt lớn làm vỡ đê 9 tỉnh Bắc Bộ; hạn hán kéo dài.

- Cơ sở công nghiệp chưa phục hồi, sản phẩm & hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt, đời sống dân chúng nhiều nặng nề khăn.

- ngân sách chi tiêu Nhà nước trống rỗng, tiền mất giá của china Dân Quốc tung ra thị trường, làm tài thiết yếu nước ta rối loạn.

*

2. Thuận lợi cơ bản

- quần chúng đã giành quyền làm cho chủ, được hưởng quyền lợi do thiết yếu quyền giải pháp mạng với lại đề xuất phấn khởi cùng gắn bó với chế độ.

- cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng sủa suốt lãnh đạo.

- Hệ thống XHCN đang hình thành, phong trào cách mạng thế giới vạc triển.

- phong trào đấu tranh vị hòa bình, dân chủ phát triển ở nhiều nước tư bản.

II. BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG, GIẢI QUYẾT NẠN ĐÓI, NẠN DỐT VÀ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH

1. Xây dựng chủ yếu quyền biện pháp mạng

- những địa phương thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ bầu cử hội đồng nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu

- Lực lượng vũ trang được xây dựng.

- Cuối năm 1945, lực lương dân binh tự vệ tăng lên sản phẩm chục vạn người.

* Ý nghĩa:

- Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc mang đến Nhà nước Việt phái nam Dân chủ Cộng hòa.

- Khẳng định lòng ủng hộ son sắc của cả dân tộc đối với Đảng và chính phủ cách mạng trước những âm mưu chia rẽ của bọn đế quốc và tay sai.

- trên đây là những điều kiện ban đầu để Đảng và Nhà nước vượt qua được tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” thời gian bấy giờ.

*

*

*

*

2. Giải quyết nạn đói

a. Biện pháp cấp thời

- Hồ Chủ Tịch kêu gọi “nhường cơm sẻ áo”, lập “Hũ gạo cứu đói”, tổ chức “Ngày đồng tâm”.

- Quyên góp, điều hòa thóc gạo giữa các địa phương vào cả nước, nghiêm trị những kẻ đầu cơ tích trữ, không cần sử dụng gạo, ngô, khoai, sắn để nấu rượu.

*

b. Biện pháp lâu dài

- Tăng gia sản xuất “Tấc đất tấc vàng”, “Không một tấc đất bỏ hoang”.

- Bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lý.

- Giảm tô, thuế ruộng đất 25 %, phân tách lại ruộng đất công.

- Kết quả: sản xuất nông nghiệp mau lẹ được phục hồi, nạn đói bị đẩy lùi.

Xem thêm: Bức Xạ Hay Tia Hồng Ngoại Là Bức Xạ (Hay Tia) Hồng Ngoại ℓà Bức Xạ:

3. Giải quyết nạn dốt

- Từ 9/1945 đến 9/1946, trên toàn quốc gần 76 nghìn lớp học, xóa mù chữ mang lại hơn 2,5 triệu người.

- Trường học các cấp phổ thông cùng đại học sớm khai giảng, nội dung với phương pháp giáo dục được đổi mới theo tinh thần dân tộc dân chủ.

*

4. Giải quyết khó khăn về tài chính

- Kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của quần chúng cả nước qua “Quỹ độc lập” với “Tuần lễ vàng”, thu được 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào “Quỹ độc lập”, 40 triệu đồng vào “Quỹ đảm phụ quốc phòng”.

*

III. ĐẤU TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM, NỘI PHẢN, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG

1. Kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở phái nam Bộ

- Ngay sau khi Nhật đầu sản phẩm Đồng minh, bao gồm phủ Pháp thành lập đạo quân viễn chinh vị tướng Lơ cơ léc chỉ huy, cử Đác giăng li ơ có tác dụng Cao Ủy Đông Dương để tái chiếm Đông Dương

- Quân dân nam giới Bộ nhất tề đứng lên chiến đấu chống quân xâm lược, đột nhập trường bay tân Sơn Nhất, đốt cháy Tàu Pháp, đánh kho báu …

- Đảng, chính phủ cùng Hồ Chủ tịch lãnh đạo cả nước đưa ra viện cho Nam Bộ cùng Nam Trung bộ chống chiến, những “đoàn quân phái mạnh tiến” sát cánh cùng quần chúng. # Nam Trung Bộ chiến đấu; tổ chức quyên góp giúp quần chúng. # Nam Bộ và Nam Trung Bộ chống chiến.

*

2. Đấu tranh với trung hoa Dân Quốc với bọn phản biện pháp mạng ở miền Bắc

* Đối với quân nước trung hoa Quốc Dân Đảng

- Đảng, chính phủ với Hồ Chủ tịch chủ trương tạm thời hòa hoãn, né xung đột với quân china Dân Quốc.

- tháng 3/1946 Quốc hội khóa I đồng ý:

+ Nhượng mang lại Việt Quốc, Việt phương pháp 70 ghế trong Quốc hội,4 ghế Bộ trưởng trong bao gồm phủ liên hiệp, mang đến Nguyễn Hải Thần (lãnh tụ Việt Cách) giữ chức Phó Chủ tịch nước.

+ Cung cấp một phần lương thực thực phẩm, phương tiện giao thông vận tải, nhận tiêu tiền Trung Quốc.

- Để giảm bớt sức ép của kẻ thù, né hiểu lầm, đặt lợi ích dân tộc lên phía trên hết. Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố “tự giải tán” (11-1945), nhưng là tạm thời rút vào hoạt động túng mật, tiếp tục lãnh đạo thiết yếu quyền phương pháp mạng.

- Đối với các tổ chức phản giải pháp mạng, tay sai, thiết yếu quyền dựa vào quần chúng, kiên quyết vạch trần âm mưu với hành động chia rẽ, phá hoại của chúng, nếu gồm đủ bằng chứng thì trừng trị theo pháp luật. Ban hành một số sắc lệnh trấn áp bọn phản cách mạng.

* Ý nghĩa: hạn chế mức thấp nhất những hoạt động chống phá của trung hoa Dân Quốc với tay sai, làm thất bại âm mưu lật đổ chủ yếu quyền bí quyết mạng của chúng.

- sau khoản thời gian chiếm nam Bộ, Pháp thực hiện kế hoạch tiến quân ra bắc

+ Pháp trả lại một số quyền lợi về khiếp tế, chủ yếu trị cho trung hoa Dân Quốc và mang lại Trung Quốc vận chuyển sản phẩm hoá qua cảng Hải phòng miễn thuế.

+ Đổi lại mang lại Pháp đưa quân ra Bắc giải gần kề quân đội Nhật.

- Hiệp ước Hoa - Pháp đã đặt quần chúng ta trước sự lựa chọn:

+ Hoặc cầm súng chiến đấu chống thực dân Pháp.

+ Hoặc hòa hoãn, nhân nhượng Pháp để né tình trạng phải đối phó một dịp với nhiều kẻ thù.

- Pháp công nhận nước Việt phái nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do, có thiết yếu phủ, Nghị viện, quân đội và Tài chính riêng là thành viên của Liên bang Đông Dương nằm vào khối Liên Hiệp Pháp.

- thiết yếu phủ Việt phái nam thỏa thuận mang lại 15.000 quân Pháp ra miền Bắc thayquân trung hoa Dân Quốc giải gần cạnh quân Nhật, cùng số quân này sẽ rút dần trong thời hạn 5 năm.

- hai bên ngừng xung đột ở miền Nam, tạo thuận lợi đi đến đàm phán chủ yếu thức.

c. Ý nghĩa

- Ta né được việc phải đương đầu cùng lúc với nhiều kẻ thù, đẩy được trăng tròn vạn quân china Dân Quốc với tay không đúng ra khỏi nước ta.

- gồm thêm thời gian chủ quyền để củng cố, chuẩn bị mọi mặt mang đến kháng chiến vĩnh viễn chống Pháp.

*

d. Tạm ước Việt - Pháp ngày 14 /9/1946

- Ta tranh thủ điều kiện độc lập để ra sức củng cố, xây dựng với phát triển lực lượng về mọi mặt, chuẩn bị để đối phó với thực dân Pháp.

- Thực dân Pháp liên tiếp vi phạm Hiệp định: khiến xung đột ở nam giới Bộ, tìm cách trì hoãn với phá hoại những cuộc đàm phán, tạo cho cuộc đàm phán ở Phông-ten-nơ-blô giữa hai chính phủ bị thất bại. Nguy cơ bùng nổ chiến tranh đến gần.

Xem thêm: Nguyên Nhân Cơ Bản Để Khí Hậu Châu Đại Dương Ôn Hòa Là

- Hồ Chủ tịch ký với Pháp Tạm ước 14.09.1946, nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi ghê tế, văn hóa, tạo điều kiện mang đến ta bao gồm thêm thời gian xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp lâu dài.

Xem tiếp: Lý thuyết Sử 12: bài xích 18. Những nămđầu của cuộc phòng chiến toàn quốc chống Pháp 1946-1950