Lịch sử 8 bài 20

     

Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ngơi nghỉ Châu Á (1918 - 1939)

I. Lý thuyết

1. Phần lớn nét phổ biến về phong trào hòa bình dân tộc sinh sống châu Á. Bí quyết mạng Trung Quốc trong số những năm 1919 – 1939.

Bạn đang xem: Lịch sử 8 bài 20

a. Phần nhiều nét chung

- Do ảnh hưởng của giải pháp mạng tháng Mười Nga với sự chấm dứt của Chiến tranh quả đât thứ nhất, phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở châu Á bùng phát mạnh, lên cao và lan rộng ra ở nhiều khu vực trên nỗ lực giới. Tiêu biểu là biện pháp mạng ngơi nghỉ trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, cùng In-đô-nê-xia.

- thống trị công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành tự do và các nước giữ địa chỉ lãnh đạo. Các Đảng cộng sản cũng theo lần lượt được thành lập và hoạt động ở các nước.

* Các phong trào tiêu biểu

- phương pháp mạng Mông Cổ chiến thắng lợi, nước dân chủ nhân dân Mông Cổ ra đời.

- phong trào ở Đông phái mạnh Á mở rộng khắp nơi.

- Ở Ấn Độ: những cuộc bãi thực của người công nhân và khởi nghĩa nông dân; Đảng Quốc Đại lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi độc lập, tẩy chay hàng hóa Anh, phạt triển tài chính dân tộc.

- 1921- 1922, cùng hòa Thổ Nhĩ Kỳ thành lập.

- giải pháp mạng vn phát triển mạnh ở cả nước.

b. Trung Quốc một trong những năm 1919 - 1939.

Phong trào Ngũ tứ. Sự thành lập Đảng cùng sản Trung Quốc

- học tập sinh, sinh viên, hấp dẫn đông đảo các tầng lớp khác trong làng mạc hội.

Đặc biệt là ách thống trị công nhân.

- tự Bắc Kinh lan rộng ra 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước

- mon 7/1921: Đảng cùng sản trung quốc ra đời.

Xem thêm: Dù Ai Nói Đông Nói Tây Lòng Ta Vẫn Vững Như Cây Giữa Đường, Bài Ca Dao: Dù Ai Nói Đông Nói Tây

*

c. Hoạt động của Đảng cùng Sản Trung Quốc:

+ 1926- 1927: Đảng Công sản lãnh đạo chiến tranh cách mạng lật đổ quân phiệt đang chia nhau giai cấp Trung Quốc.

+ 1927- 1937: nhân dân trung quốc tiến hành cuộc chiến tranh bí quyết mạng nhằm mục đích lật đổ nền thống trị phản rượu cồn của tập đoàn lớn QUốc dân Đảng Tưởng Giới Thạch.

+ tháng 7- 1937: Đảng cộng sản hợp tác với Quốc dân đảng đao binh chống Nhật bạn dạng xâm lược.

II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG phái mạnh Á

1. Thực trạng chung của phong trào tự do dân tộc sống Đông phái nam Á.

- Đầu rứa kỷ XX, Đông phái nam Á là trực thuộc địa của công ty nghĩa thực dân

- Sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên phong trào đấu tranh chống đế quốc bùng n ổ mạnh do:

+ chế độ khai thác tách bóc lột nặng nề và hung ác của những nước đế quốc sau chiến tranh.

+ Ảnh hưởng của bí quyết mạng mon Mười Nga.

- bắt đầu từ những năm 20, kẻ thống trị vô sản từng bước trưởng thành và gia nhập lãnh đạo trào lưu cách mạng.

+ sau sự lãnh đạo của Đảng cùng sản, thống trị công nhân với nhân dân lao động các nước đã vùng lên đấu tranh phòng đế quốc.

+ phong trào dân chủ bốn sản cũng có thể có những bước văn minh rõ rệt, điểm mới là việc xuất hiện các chính đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng lớn lớn.

*

2. Phong trào chủ quyền dân tộc ở một trong những nước Đông nam giới Á

- Phong trào hòa bình dân tộc ở một trong những nước Đông nam Á diễn ra sôi nổi và liên tục dưới các hình thức

*Tại Đông Dương:

- Lào: khởi nghĩa của ông Kẹo cùng Cam ma đan (1901- 1936).

Xem thêm: Đầu Số 0122 Của Mạng Nào ? Sim Đầu Số 0122 Chuyển Thành Đầu Số 10 Số Nào

- Campuchia: 1918- 1920- 1926 - trào lưu hướng dân chủ tứ sản của A - phụ thân –Hem- chiêu 1930- 1935

- Việt Nam: phát triển mạnh độc nhất vô nhị là sau khoản thời gian Đảng cộng sản thành lập (Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930- 1931 )

+ trên In đô nê xia: trong những năm 1926 – 1927: Đảng cộng sản chỉ đạo khởi nghĩa Xu-ma-tơ-ra nhưng lại bị bọn áp. Quần chúng ngả theo trào lưu dân chủ tư sản vị Ác-mét Xu-các-nô, lãnh tụ Đảng dân tộc đứng đầu.