LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

     

Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

A. Liên kết ren (Di truyền liên kết trả toàn)

1. THÍ NGHIỆM LAI RUỒI GIẤM CỦA MOOCGAN

Ptc: Thân xám, cánh lâu năm x Thân đen cánh cụt

F1: 100% Thân xám, cánh dài

Lai phân tích bé đực F1:

Pa: ♂ F1 x ♀ thân đen, cánh cụt

Fa: 1 Thân xám, cánh lâu năm : 1 Thân đen, cánh cụt

→ Ta nhận thấy tỉ lệ kiểu hình tầm thường của những tính trạng trong thí nghiệm khác tỉ lệ kiểu hình lai so với trong phân li độc lập (1:1:1:1) → 2 cặp gen này nằm trên 1 cặp NST và liên kết hoàn toàn.

Bạn đang xem: Liên kết gen và hoán vị gen

2. NỘI DUNG

- các gen nằm trên một NST phân ly với tổ hợp bên nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh dẫn đến sự di truyền đồng thời của team tính trạng do chúng quy định.

- những gen nằm trên cùng 1 NST phân li cùng mọi người trong nhà làm thành 1 team gen liên kết.Số đội gen liên kết ở mỗi loài tương đương với số NST vào bộ đơn bội của chủng loại đó. Số đội tính trạng bằng số team gen liên kết.

3. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC

- Mỗi NST được cấu tạo bởi 1 phân tử ADN, gen là một đoạn phân tử ADN, bởi vì đó mỗi NST chứa nhiều gen, những gen xếp thành hàng dọc trên NST.

- Sự phân li của các NST vào giảm phân cùng sự tổ hợp tự do của các NST trong thụ tinh đã dẫn tới sự phân li và tổ hợp của những gen trên cùng 1 NST.

- những gen càng nằm gần nhau trên một NST thì liên kết càng chặt chẽ, những gen càng nằm xa nhau chừng thì lực liên kết càng yếu.

* Sơ đồ lai:

*

4. Ý NGHĨA

- Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp

- Đảm bảo các tính trạng luôn di truyền cùng nhau nhờ đó vào chọn giống người ta gồm thể chọn lọc những tính trạng tốt luôn di truyền thuộc nhau.

5. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT QUY LUẬT LIÊN KẾT ren HOÀN TOÀN

- Tỉ lệ KH chung của các tính trạng theo đề bài khác tích tỉ lệ KH của từng cặp tính trạng.

- Số loại KH theo đề bài bác ít hơn số loại KH theo quy luật phân li độc lập. Suy ra quy luật liên kết gen hoàn toàn chi phối.

B. Hoán vị ren (Di truyền liên kết không hoàn toàn)

1. THÍ NGHIỆM CỦA MOOGAN

P: Thân xám, cánh lâu năm × Thân đen, cánh cụt

F1: 100% Thân xám, cánh dài

Lai phân tích con cái F1

Pa: ♀ F1 thân xám, cánh nhiều năm × ♂ thân đen, cánh cụt

Fa: 0,415 Thân xám, cánh dài : 0,415 Thân đen, cánh cụt

0,085 Thân xám, cánh cụt : 0,085 Thân đen, cánh dài

* Giải ưa thích kết quả thí nghiệm

- trong phép lai phân tích: ta nhận thấy ruồi đực đen, cụt luôn luôn cho ra một loại giao tử ab, ruồi chiếc F1 giảm phân mang lại 4 loại giao tử với tỉ lệ AB = ab = 0,415 ; Ab = aB = 0,085, do đó số loại với tỉ lệ KH ở đời phép lai so sánh phụ thuộc vào số loại cùng tỉ lệ giao tử của con cái F1 đem lai.

→ Để giải phù hợp hiện tượng con cái xám, nhiều năm dị hợp mang đến 4 loại giao tử với tỉ lệ không bằng nhau, Moogan đưa ra giả thuyết liên kết gene không trọn vẹn (hoán vị gen).

Xem thêm: Top 10 Máy Chăm Sóc Da Mặt Tại Nhà, Top 3 Máy Chăm Sóc Da Mặt Thông Minh Tại Nhà

2. NỘI DUNG QUY LUẬT HOÁN VỊ GEN

- Trong quá trình giảm phân, những NST tương đồng bao gồm thể trao đổi các đoạn tương đồng đến nhau, dẫn đến hoán vị gen làm cho xuất hiện tổ hợp gene mới.

3. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC

- Ở kì đầu của Giảm phân I gồm hiện tượng tiếp hợp của các cặp NST tương đồng theo chiều dọc, gene alen đối diện nhau, 2 vào 4 cromatit khác nguồn gốc trao đổi đoạn tương ứng → dẫn đến sự hoán vị của những gen tương ứng → tổ hợp lại những gen ko alen.

- những gen nằm càng cách nhau thì lực liên kết càng yếu, càng dễ xảy ra hoán vị gen.

Sơ đồ lai:

*

* Đặc điểm của hoán vị gen

- Tần số hoán vị gen (f) bằng tổng tỉ lệ các giao tử sở hữu gen hoán vị.

- Tần số hoán vị gen giữa 2 lôcut gen nào đó luôn luôn ⩽50%⩽50% .

- Hoán vị ren phụ thuộc vào giới tính ở một số loài: ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái, ở tằm hoán vị ren chỉ xảy ra ở giới đực.

- Để xác định tần số hoán vị gen, người ta thường cần sử dụng phép lai phân tích.

4. Ý NGHĨA CỦA HOÁN VỊ GEN

- Tăng xuất hiện những biến dị tổ hợp làm cho SV đa dạng, phong phú, làm cho nguyên liệu thứ cấp mang đến chọn giống cùng tiến hoá. Bởi vậy những gen liên kết đồng hợp tốt chỉ có một cặp dị hợp thì sự hoán vị gen sẽ không tồn tại hiệu quả.

- Nhờ hoán vị gen nhưng những gen quý trên những NST tương đồng gồm khả năng tổ hợp với nhau làm thành team gen liên kết mới. Điều này rất bao gồm ý nghĩa vào chọn giống với tiến hoá.

Xem thêm: Top 9 Dụng Cụ Mài Dao Tốt Nhất Siêu Bén, Mài Dao Cực Nhanh, Top 5+ Dụng Cụ Mài Dao Tốt Nhất 2021

- thông qua việc xác định tần số hoán vị gen người ta bao gồm thể lập bản đồ di truyền.