LIÊN KẾT PHOTPHODIESTE LÀ GÌ

     
Bấy xưa nay chúng ta vẫn biết liên kết giữa các đơn phân vào cấu trúc hóa học của ADN là liên kết phôtphođieste (phosphodieste) tạo thành chuỗi polinuclêôtit và liên kết giữa 2 nuclêotit (giữa 2 chuỗi polinuclêôtit ngược chiều nhau) trong cấu trúc không khí là liên kết hiđrô. Thực tế coi xét dưới góc độ hóa học thì điều này có thực sự chính xác chưa? Phải gọi liên kết đó như thế nào mới đúng?


*

Hình 1: tế bào hình cấu trúc phân tử ADN của Watson và Crick

Trước hết chúng ta hãy coi các tài liệu phổ thông nói về liên kết này như thế nào?


*

*

Hình 3: Trích nội dung sách giáo khoa sinh học 10 -Nâng cao Trang 36

Theo mô hình Watson và Crick thì ADN là một chuỗi xoắn kép gồm nhị mạch polinuclêôtit. Trong mỗi mạch pôlinuclêôtit thì các 1-1 phân nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết phôtphođieste. Giữa nhị mạch các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung (A của mạch này liên kết với T của mạch tê bằng nhị mỗi liên kết hiđrô và ngược lại; G của mạch này liên kết với X bằng cha mối liên kết hđrô và ngược lại).Bạn sẽ xem: links photphodieste là gì


*

Hình 4: Các liên kết hóa học vào phân tử ADN

Sau đây, xin được nói rõ rộng về cách gọi tên giữa các nuclêôtit trong mỗi mạch pôlinuclêôtit. Về cấu tạo, mỗi nuclêôtit gồm 3 thành phần liên kết với nhau đó là: 1 axit phôtphoric, 1 đường đềôxiribozơ và 1 trong những 4 loại bazơnitơ (A,T,G,X).

Bạn đang xem: Liên kết photphodieste là gì

Với phân tử đường đềôxiribozơ thì ở các vị trí cácbon 1’, 3’, 5’ có nhóm OH là chức rượu. Tại vị trí 5’ nhóm OH phản ứng với axit phôtphoric tạo thành một liên kết este thứ 1.


*

Hình 5: Cấu tạo 1 đối chọi phân nuclêôtit


Hình 6: Sự hình thành liên kết giữa 2 nuclêôtit liên tiếp

Như vậy, thực chất có 2 liên kết este: một là liên kết giữa nhóm phôtphát với OH ở vị trí 5’ vào một nuclêôtit và liên kết thứ nhị được hình thành giữa nhóm phôtphát với OH ở vị trí 3’ giữa nhị nuclêôtit.

Xem thêm: Cách Giải Và Biện Luận Phương Trình Theo Tham Số M Ột Ẩn Theo Tham Số


Hình 7: Liên kết phôtphođieste thực chất là liên kết giữa 2 phân tử đường

Do vậy, có thể gọi chính xác liên kết giữa 2 nuclêôtit liên tiếp vào một chuỗi polipeptit là liên kết photphoeste hoặc gọi đối kháng giản là liên kết este. Còn cách gọi liên kết phôtphođieste là liên kết giữa 2 phân tử đường liên tiếp. Đối với các em học sinh chỉ cần gọi liên kết giữa nhị nuclêôtit là liên kết cộng hóa trị là đảm bảo an toàn bởi vì liên kết este cũng là liên kết cộng hóa trị. Điều này cũng phù hợp với cách gọi của sách giáo khoa sinh học cơ bản.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Tình Ngay Lý Gian Là Gì ? Tình Ngay Lý Gian

Để ôn tập kĩ rộng về vấn đề này, các em có thể truy vấn cập vào depsangtrong.com theo đường link tiếp sau đây để ôn tập lí thuyết và luyện tập với các câu hỏi trắc nghiệm.