Loại arn nào đa dạng nhất

     

B. tARN → Có khoảng 61 loại tARN (vì có 6 codon mã hóa trên mARN → 61 loại tARN).

Bạn đang xem: Loại arn nào đa dạng nhất

C. rARN → Có số loại ít nhất nhưng hàm lượng thì nhiều nhất (70%).

D. ARN enzim (ribozim) → không liên quan.


Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, nhái là động vật tiêu thụ


Quá trình quang hợp đã sử dụng từ môi trường những chất nào sau đây cho quá trình tổng hợp chất hữu cơ?


Các tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin. Đây là bằng chứng chứng tỏ


Các vi sinh vật cộng sinh trong ống tiêu hóa của động vật ăn cỏ đem lại nhiều lợi ích cho các loài này. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về vai trò của nhóm vi sinh vật cộng sinh này?

I. Cung cấp nguồn protein quan trọng

II. Giúp quá trình tiêu hóa xellulo

III. Cung cấp cho vật chủ nhiều loại vitamin.

IV. Tạo ra môi trường thích hợp cho enzim hoạt động.


Cho những ví dụ sau:

(1) Cánh dơi và cánh côn trùng.

(2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi.

Xem thêm: Hòa Tan Hết 7.8 Gam Hỗn Hợp Mg Al, Hòa Tan 7,8 Gam Hh Al Và Mg

(3) Mang cá và mang tôm.

(4) Chi trước của thú và tay người.

Những ví dụ về cơ quan tương đồng là


Cho cây (P) có kiểu gen AB/ab tự thụ phấn, thu được F1. Cho biết trong quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái đều không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Theo lý thuyết, trong tổng số cây thu được ở F­1, số cây có kiểu gen AB/ab chiếm tỷ lệ


Cho các giai đoạn của diễn thế nguyên sinh:

(1) Môi trường chưa có sinh vật.

(2) Giai đoạn hình thành quần xã ổn định tương đối (giai đoạn đỉnh cực).

(3) Các sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong.

(4) Giai đoạn hỗn hợp (giai đoạn giữa) gồm các quần xã biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau.

Xem thêm: Cl2 + Ki + Hồ Tinh Bột - Bài 6 Trang 113 Sgk Hóa Học 10

Diễn thế nguyên sinh diễn ra theo trình tự là:


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt.


Khóa học bài giảng

Hỏi đáp bài tập

Giải bài tập các môn

Bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

Tài liệu miễn phí

Thông tin pháp luật


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

vietjackteam
gmail.com

*
*


- Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền