Looking Back Unit 3 Lớp 7

     

Phần Looking Back để giúp bạn học tập ôn tập toàn thể các kỹ năng đã học ở unit 3. Bài viết dưới đó là gợi ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

Vocabulary

1.Match the verbs in xanh with the correct wordsin the box(Nối đa số động từ greed color với các từ thích hợp trong khung)

donate

provide

help

Food, books, clothing, blood

Evening classes, food, care, books, education, clothing, attention

The community, homeless people, the elderly, the disabled

Grammar

2.Circle the best answer(Khoanh tròn câu vấn đáp hay nhất)

Because Minh has _never_ worked for a charity shop, he really wants to vì it._Last week_ we visited sick children in Viet Due Hospital.Nhung has _already_ finished all the homework.Have you read that book _yet_?Yes, I finished it _yesterday_.

Bạn đang xem: Looking back unit 3 lớp 7

3.Put the verbs in the past simple or the present perfect (Chia cồn từ với thì thừa khứ 1-1 hoặc lúc này đơn)

He thinks she"s the most kind-hearted girl he _has_ ever _met_ . .She _visited_ Hue when she was a child.She _has visited_ Hue once.How many plays_did_ Shakespeare_write_?How many plays_has_ she _written_ so far?

4.Finish the sentences below(Hoàn thành những câu bên dưới)

They’ve decided khổng lồ buy that car because it’s the latest model.Put on your warm coat because it’s cold outside.We lượt thích her because she’s really kind.Let’s help the street children because they’re not lucky as us.Because she loves her students, she works very hard lớn improve her teaching.

Communication

5. Role-piay. Student A is a reporter and student B is a volunteer. Student A asks the questions và writes down student B"s answers. Then swap your roles. Use the following questions as prompts:(Đóng vai. Học sinh A là một phóng viên báo chí và học sinh B là một tình nguyện viên. Học viên A hỏi những câu hỏi và viết số đông câu trả lời của học sinh B. Tiếp đến đổi vai.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 8 Thí Điểm Violet 2022, Unit 7 : My NeighbourhoodXem thêm: Giá Con Giống Ốc Bươu Đen - Giá Ốc Bươu Đen, Ốc Bươu Đen Giống Hiện Nay

áp dụng những thắc mắc sau như thể gợi ý:)

Student A You joinedOur Town6 months ago because you wanted to lớn introduce Vietnamese culture khổng lồ foreigners, and to practise English. You have given tours in English, & helped visitors to play traditional Vietnamese games. Last month you felt happy when you received a thank-you letter from two Australian visitors who liked the tours very much.

Student B You joinedBig Heart2 years ago because you wanted to lớn help people in hospital. You have donated blood twice, & given presents khổng lồ sick children. Last month you felt happy when you made a Mid-Autumn Festival lantern yourself and gave it to a little girl in hospital who loved it so much.

Dịch:

Học sinh A:

Bạn tham gia chương trình Our Town cách đây 6 tháng bởi vì bạn có nhu cầu giới thiệu văn hóa nước ta cho khách hàng du lịch, và thực hành thực tế tiếng Anh. Các bạn đã dẫn 4 tour bởi tiếng Anh, cùng giúp khách du lịch tham quan chơi hầu hết trò chơi của truyền thông Việt Nam. Mon trước, các bạn cảm thấy hạnh phúc khi bạn nhận được một lá thư cảm ơn từ nhì khách tham quan du lịch người Úc vốn hết sức thích những tour đó.

Học sinh B:

Bạn vẫn tham gia chương trình Big Heart biện pháp đây 2 năm bởi vì bạn có nhu cầu giúp những người dân ở trong dịch viện. Bạn đã hiến máu nhị lần, và khuyến mãi quà cho trẻ nhỏ bị bệnh. Mon trước bạn cảm thấy vui khi bạn tự tay có tác dụng đèn lồng Trung thu và tặng kèm nó cho một bé gái ở bệnh viện, đứa trẻ mà lại đã siêu thích dòng đèn ấy.