HỎI SỐ HỌC SINH NAM CHIẾM BAO NHIÊU PHẦN TRĂM HỌC SINH NỮ LỚP 5A BIẾT HS NỮ BẰNG 2/3 HS NAM

     
*

lớp 5a bao gồm số học viên nữ bởi 2/3 số học viên nam. Trường hợp hai nữ giới chuyển đi và ráng vào đó 2 chúng ta nam thì số học viên nữ bởi 4/7 số học viên nam . Tìm kiếm số học viên lớp 5a.

Bạn đang xem: Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh nữ lớp 5a biết hs nữ bằng 2/3 hs nam

 


*

Lớp 5A gồm số học sinh nữ bởi 2/3 số học sinh nam. Trường hợp hai nữ giới chuyển đi và rứa vào sẽ là 2 bạn nam thì số học viên nữ bằng 4/7 số học viên nam. Tính số học viên lớp 5A


*

Nếu 2 bạn nữ chuyển đi và cầm cố vào đó là 2 bạn nam thì hiệu số hs phái nam và chị em tăng là:

2 + 2 = 4 (hs)

4 học viên chiếm số phần học viên của cả lớp là:

2 / 3 - 4 / 7 = 2 / 21 ( học viên cả lớp )

Số học sinh lớp 5A là:

4 : 2 / 21 = 42 ( học viên )

Đáp số : 42 học sinh.

k bản thân nhé


Nếu 2 bạn gái chuyển đi và nuốm vào chính là 2 chúng ta nam thì hiệu số hs phái mạnh và cô bé tăng là:

2 + 2 = 4 (hs)

4 học viên chiếm số phần học sinh của cả lớp là:

(frac23-frac47=frac221) ( học viên cả lớp )

Số học sinh lớp 5A là:

4 : (frac221) = 42 ( học viên )

Đáp số : 42 học tập sinh.


Lớp 5A có số học viên nữ bởi 2/3 số học viên nam. Nếu như hai bạn nữ chuyển đi và nỗ lực vào chính là 2 chúng ta nam thì số học sinh nữ bởi 4/7 số học sinh nam. Tính số học sinh lớp 5A


Lớp 5A có số học sinh nữ bởi 2/3 số học sinh nam. Ví như hai nữ giới chuyển đi và cố vào đó là đôi bạn trẻ nam thị số học sinh nữ bằng 4/7 số học viên nam. Kiếm tìm số học viên lớp 5A.

Xem thêm: Cho M Gam Feco3 + Hno3 Đặc Nóng, Feco3 + Hno3 = Fe(No3)3 + Co2 + No2 + H2O


lớp 5A gồm số học viên nữ bởi 2/3 số học sinh nam nếu như hai bạn nữ chuyển đi và thế vào đó là hai bạn nam thì số học viên nữ bởi 4/7 số học viên nam. Tính số học viên 5A

giải rõ


Phân số chỉ số học viên nữ so đối với cả lớp: 2/(2+3) = 2/5 (học sinh cả lớp)

Hai nữ giới chuyển đi và núm vào đó cặp đôi nam thì tổng số học viên cả lớp không nuốm đổi.

P/s chỉ số học sinh nữ sau khi chuyển đi 2 các bạn so cùng với số học viên cả lớp là: 4/(4+7) = 4/11 (hs cả lớp)

 Lớp 5A bao gồm số học sinh là: 2: (2/5– 4/11) = 55 (em)

Đáp số: 55 em


 Lớp 5A tất cả số học viên nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Trường hợp hai nữ giới chuyển đi và thế vào đó là hai bạn nam thì số học sinh nữ bằng 4/7 số học sinh nam. Tra cứu số học viên lớp 5A.

Xem thêm: Giá Trị Hiện Thực Và Nhân Đạo Trong Chuyện Người Con Gái Nam Xương

ai tick mk nhìu nhìu mk lại


Bài giải :

Phân số chỉ số học viên nữ so với tất cả lớp: 2/(2+3) = 2/5 (học sinh cả lớp)

Hai nữ giới chuyển đi và nuốm vào đó đôi bạn nam thì tổng số học viên cả lớp không cầm đổi.

P/s chỉ số học sinh nữ sau thời điểm chuyển đi 2 bạn so cùng với số học viên cả lớp là: 4/(4+7) = 4/11 (hs cả lớp)

 Lớp 5A bao gồm số học sinh là: 2: (2/5– 4/11) = 55 (em)

Đáp số: 55 em


bởi vì h/s nữ giới = 2/3 số h/s nam yêu cầu số h/s bạn nữ = 2/5 tổng cộng h/s cả lớp

Hai nữ giới chuyển đi và núm vào chính là 2 bạn nam thì tổng cộng h/s cả lớp ko vậy đổi

vày h/s nàng khi đưa đi = 4/7 số h/s nam nên số h/s bạn nữ khi chuyển đi = 4/11 tổng thể h/s cả lớp

Số học viên lớp 5A là

(2:left(frac25-frac411 ight)=55)(em)

Ủng hộ mk nha!!!


Lớp 5A bao gồm số học sinh nữ bằng 2:3 số học sinh năm sau khi chuyển 2 bạn gái đi với thêm 2 các bạn nam thì số học sinh nữ bằng 4:7 số học sinh nam . Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học viên ?


Lớp 5A bao gồm số học sinh nữ bằng 2/3 học sinh nam.Nếu 2 bạn gái chuyển và thay vào là 2 bạn nam thì số thiếu phụ bằng 4/7 số nam.Tìm số học viên nữ


Nếu 2 bạn nữ chuyển và cố kỉnh vào 2 chúng ta nam thì số trai rộng số gái hôm nay hơn số trai rộng số gái lúc ban sơ : 2 + 2 = 4 ( học viên )

4 học viên đó khớp ứng với : 2/3 - 4/7 = 2/21 ( số học sinh )

Số học sinh của lớp 5A là : 4 / (2/21) = 42 ( học viên )

Nhìn tức thì là không đúng đề luôn


Lớp 5A tất cả số thiếu nữ bằng 2/3soos nam.Nếu 2 bạn nữ gửi đi và thay vào đó là 2 các bạn nam thì con gái bằng 4/7 số nam.Tìm học sinh lớp 5A


phân số chỉ số học sinh nữ so với tất cả lớp là

2 : ( 2 + 3 ) = 2/5 học viên cả lớp

phân số chỉ số học viên nữ sau khi chuyển đi 2 chúng ta so với số h/s cả lớp là

4 : ( 4 + 7 ) = 4/11 h/s cả lớp

lớp 5a tất cả số h/s là

2 : ( 2/5 - 4/11 ) = 55 h/s

tick cho bạn nha

 


Lớp 5A tất cả số học viên nữ bằng một nửa số học sinh nam. Sau khoản thời gian 3 bạn gái chuyển đi lớp khác thì lúc này số học viên nữ bằng 40% số học sinh nam. Hỏi thuở đầu lớp 5A bao gồm bao nhiêu học sinh