LƯỢNG GLUCOZO CẦN DÙNG ĐỂ TẠO RA 1 82 GAM SOBITOL VỚI HIỆU SUẤT 80 LÀ

     

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đun nóng 27 gam glucozơ cùng với AgNO3/NH3 dư, đun nóng. Lọc rước Ag rồi bỏ vào dung dịch HNO3 sệt nóng, dư thì sau phản ứng chiếm được khí NO2(sản phẩm khử duy nhất) và trọng lượng dung dịch axit tăng a gam. Trả sử những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

mang lại 3 chất: Glucozơ, axit axetic, glixerol. Để khác nhau 3 hóa học trên chỉ việc dùng 2 hoá chất là

Đốt cháy trọn vẹn 0,9 gam một loại gluxit X chiếm được 1,32 gam CO2 với 0,54 gam H2O. X là chất nào trong các các hóa học sau?

Trong chế tạo ruột phích bạn ta thường xuyên dùng phương pháp nào sau đây

mang lại a gam glucozơ làm phản ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3tạo thành a gam Ag. Tỷ lệ của glucozơ tham gia phản ứng là

bội nghịch ứng nào sau đây không tạo ra glucozơ:

Lên men m gam glucozơ với công suất 90%, lượng khí CO2sinh ra kêt nạp hết vào nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Trọng lượng dung dịch sau làm phản ứng giảm 3,4 gam so với trọng lượng ban đầu. Quý giá của m là

mang lại 50 ml hỗn hợp glucozơ chưa rõ nồng độ công dụng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3, đun nóng thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã cần sử dụng là

Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp tất cả glucozơ với fructozơ rất cần phải dùng 4,48 lít khíH2 nghỉ ngơi đktc. Phương diện khác, cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 8 gamBr2 vào dung dịch. Số mol của glucozơ với fructozơ vào m gam tất cả hổn hợp này thứu tự là:

mang đến 360 gam glucozơ lên men chế tạo thành ancol etylic, khí hiện ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư chiếm được m gam kết tủa. Biết năng suất của quá trình lên men đạt 80 %. Vậy quý hiếm của m là:

Khí CO2 chiếm phần 0,03 % thể tích ko khí. Thể tích không khí (ở đktc) để hỗ trợ CO2 đến phản ứng quang phù hợp để tạo thành 27 gam glucozơ là:

Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có khá nhiều nhóm hiđroxyl tại đoạn kề nhau, fan ta mang lại dung dịch glucozơ phản nghịch ứng với


phát biểu nào dưới đây không đúng?

Lên men dung dịch cất 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo nên thành ancol etylic là


Phương pháp giải:

nGlu = nsobitol =? => mglu lí thuyết =?

Vì %H = 60% => mGlu thực tế = mglu lí thuyết :% H =

Lời giải chi tiết:

C6H12O6 + H2 → C6H14O6 (Sobitol)

0,01 ← 0,01 (mol)

nSobitol = 1,82 : 182 = 0,01 (mol)

=> mglu lí thuyết = 0,01.180 = 1,8 (g)

Vì %H = 60% => mGlu thực tế = mglu lí thuyết :% H = 1,8 : 0,6=3 (g)

Đáp án B


khối lượng glucozo cần dùng làm tạo ra 1,82 gam sobitol (hiệu suất 80%) là

A.

B.

C.

D.


Lượng glucozơ cần dùng để làm tạo ra 1,82 gam sobitol với công suất 80% là:

A.2,25 gam.

Bạn đang xem: Lượng glucozo cần dùng để tạo ra 1 82 gam sobitol với hiệu suất 80 là

B.1,80 gam.

C.1,82 gam.


*

*

*

*

= 2,25 (g).

Xem thêm: Hãy Cho Tôi Một Điểm Tựa Tôi Sẽ Nâng Cả Trái Đất Lên, Please Wait

Câu hỏi ở trong đề thi sau. Bạn cũng muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có giải mã - 40 phút - Đề số 3

Làm bài

chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.Cho xenlulozơ phản nghịch ứng cùng với anhiđrit axetic (có phương diện H2SO4 đặc làm xúc tác) nhận được 11,1 (g) tất cả hổn hợp X có xenlulozơ triaxetat, xenluloxơ, điaxetat và 6,6 (g) CH3COOH. Phần trăm khối lượng xenlulozơ triaxetat trong X bằng:

Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số hóa học trong hàng tham gia bội nghịch ứng tráng gương là:

Từ m kilogam nho chín chứa 40% đường nho, để chế tạo được 1000 lít rượu nho 20°. Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml và hao giá tiền 10% lượng đường. Giá trị của m là:

Khối lượng của tinh bột đề xuất dùng trong quá trình lên men để chế tác thành 5 lít rượu (ancol) etylic 460 là (biết công suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên hóa học là 0,8 g/ml):

Mantozơ, xenlulozơ với tinh bột đều có phản ứng với:

Cho tiến hành phản ứng tráng bạc hoàn toàn 1,53 gam dung dịch truyền ngày tiết thanh glucozơ

thu được 0,0918gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch truyền ngày tiết thanh bên trên là:

Hỗn hợp X bao gồm m1 gam mantozơ và mét vuông gam tinh bột. Phân chia X làm cho hai phần bằng nhau.

- Phần 1: kết hợp trong nước dư, lọc mang dung dịch rồi đến phản ứng không còn với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thu được 0,03 mol Ag.

Xem thêm: Các Câu Hỏi Cho Nhóm Bạn Thân, 210 Câu Hỏi Cho Bạn Bè (Cho Mọi Tình Huống)

- Phần 2: Đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng để tiến hành phản ứng thủy phân hoàn toàn. Tất cả hổn hợp sau bội phản ứng được trung hòa - nhân chính bởi dung dịch NaOH sau đó cho toàn bộ sản phẩm thu được chức năng hết với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư chiếm được 0,11 mol Ag.

Giá trị của m1 và mét vuông lần lượt là:

Muốn bao gồm 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ đề nghị đem thuỷ phân trọn vẹn là ?

Cặp dung dịch nào sau đây có khả năng hòa rã được Cu(OH)2?


Cho m gam láo lếu hợp tất cả glucozơ cùng fructozơ tính năng với lượng dư Ag2O trong dung dịch NH3 tạo nên 6,48 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng hết cùng với 1,20 gam Br2 trong dung dịch. Phần trăm số mol của glucozơ trong hỗn hợp là:

Xenlulozơ trinitrat được pha trộn từ xenlulozơ với axit nitric đặc bao gồm xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 59,4 kg xenlulozơ trinitrat, đề xuất dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất làm phản ứng đạt 90%). Cực hiếm của m là:

Phản ứng như thế nào sau đây rất có thể chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau?

Cho xenlulozơ làm phản ứng với anhiđrit axetic (có H2SO4 đặc có tác dụng xúc tác) nhận được 11,1 gam tất cả hổn hợp X (gồm: xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat) với 6,6 gam CH3COOH. Thành phần tỷ lệ theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat với xenlulozơ điaxetat vào X theo thứ tự là:

Đun nóng dung dịch đựng 27 gam glucozơ cùng với AgNO3/NH3, đưa sử công suất đạt 75%. Khối lượng (gam) bạc tình thu được là:

Cho vào cốc thuỷ tinh dung dịch saccarozơ. Bé dại thêm vào vài giọt vôi sữa. Khuấy nhẹ bởi đũa thuỷ tinh, tiếp nối dẫn khí CO2 vào dung dịch. Phát biểu nào sau đây chưa đúng:

Fructozơ không phản ứng với hóa học nào sau đây?

Về khía cạnh cấu trúc, trong phân tử amilozơ các mắt xích α – glucozơ nối cùng nhau bằng liên kết ?

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Lượng glucozơ cần dùng làm tạo ra 1,82 gam sobitol với năng suất 80% là:

Cho các chất: (X) glucozơ, (Y) saccarozơ, (Z) tinh bột, (T) glixerol, (U) xenlulozơ, (V) fructozơ. Gần như chất bị thuỷ phân là:

Một số thắc mắc khác có thể bạn quan tiền tâm.Quần thể nào trong những quần thể sau đây đạt trạng thái cân đối di truyền:

hai este X và Y cócùng CTPT C8H8O2vàchứavòngbenzentrongphântử. Mang lại 6,8 gam hỗnhợpgồm X và Y tácdụngvới dung dịchNaOHdư, đunnóng, lượngNaOHphảnứngtốiđalà 0,06 mol, thuđược hỗn hợp Z đựng 4,7 gam bamuối. Khốilượngmuốicủaaxitcacboxyliccóphântửkhốilớnhơntrong Z là

Ở một loài cồn vật, khi lại thành viên chân ngắn cùng với cá thể người mẫu thu được F1 100% thành viên chân ngắn. Cho F1 tạp giao nhận được F2, thường xuyên cho F2 tạp giao chiếm được F3 phân li theo tỉ trọng 13 cá thể chân ngắn 3 thành viên chân dài. Biết rằng tính trạng vì một cặp gene quy định, quy trình giảm phân với thụ tinh ra mắt bình thường. Theo lí thuyết, dìm xét nào sau đây sai?

Hỗnhợp A gồmcácaxithữucơ no dơnchức ,mạchhởvàeste no đơnchức , mạchhở. Đểphảnứnghoànhoànvới m gam A nên 400 ml dung dịchNaOH 0,5M. Nếuđốtcháyhoàntoàn m gam hỗnhợptrênthìthuđược 0,6mol CO2. Giátrịcủa m là :

Ở một chủng loại thực thứ giao phấn chéo, alen A giải pháp hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a công cụ hoa trấng. Quần thể mở đầu chỉ tất cả hai kiểu dáng gen Aa với aa với phần trăm bằng nhau.Trong đk của quy cơ chế Hardy-Weinberg tỉ lệ mẫu mã hình ở cụ hệ F1 là:

Hỗnhợp A gồmcácaxithữucơ no dơnchức ,mạchhởvàeste no đơnchức , mạchhở . Đểphảnứnghoànhoànvới m gam A đề nghị 400 ml dung dịchNaOH 0,5M. Nếuđốtcháyhoàntoàn m gam hỗnhợptrênthìthuđược 0,6mol CO2. Giátrịcủa m là :

Ở một loài, alen A hiện tượng thân xám trội trọn vẹn so với alen a biện pháp thân đen, gene nằm trên NST thường. Một quần thể tất cả 2000 con trong số đó có 40 nhỏ đực cùng 360 con cái thân đen, số sót lại đều thân xám. Cho biết thêm tỉ lệ đực cái là 1 trong : 1 và thăng bằng alen ở cả 2 giới tính. Lúc quần thể sống trạng thái cân bằng, người ta cho các cá thể thân xám giao phối tự dưng với nhau, hãy tính xác suất xuất hiện thêm cá thể thân đen trong quần thể?

Đốt cháy hoàn toàn 9.84 gam các thành phần hỗn hợp X gồm một ancol với một este ( đều đối kháng chức, mạch hở ), thu được 7.168 lít khí

*

. Phương diện khác, mang lại 9.84 gam X chức năng hoàn toàn với 96 ml hỗn hợp NaOH 2M, cô cạn hỗn hợp thu được m gam hóa học răn khan. Quý giá của m là:

Ở mèo D lông đen; d lông trắng; Dd lông hung với gen này nằm tại vị trí không tương đồng của X. Một quần thể mèo có 350 đực lông đen; 149 mèo đực lông trắng; 250 mèo cái lông đen; 150 mèo dòng lông hung và 101 mèo chiếc lông trắng. Tần số kha khá của D và d trong quần thể lần lượt là

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đối chọi chức, mạch hở và một ancol solo chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 21,7 gam X với hiệu suất 60% thu được m gam este. Giá trị của m là: