MẪU ĐƠN XIN HỌC NGHỀ

     

Mẫu đơn đăng ký học nghề new nhất

Dưới đây là mẫu đơn đăng ký học nghề bắt đầu và thông dụng nhất được thực hiện cho các cá thể muốn xin học tập nghề trên một các đại lý nào đó thuộc đối tượng hỗ trợ theo ra quyết định 1956/QĐ-TTg của chính phủ nước nhà về bài toán phê chú ý Đề án “Đào chế tạo nghề mang đến lao động nông thôn cho năm 2020”. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người có tác dụng đơn, chuyên môn học vấn, ngành nghề xin học… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và cài về mẫu đơn đk học nghề tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin học nghề

Đơn đề xuất học nghề

Đơn xin học nghề

Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ học nghề

Mẫu đơn đk học nghề

*
Mẫu đơn đk học nghề new nhất

Nội dung cơ phiên bản của mẫu đơn đk học nghề như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc—————-

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ và tên:…………………………………………………………………………Nam……….Nữ………..

Sinh ngày:…………………………………….Dân tộc:…………………………….Tôn giáo:………….

Số CMND:…………………………Ngày cấp:……………………………..Nơi cấp:…………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại tại:……………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Kỹ Thuật Tìm Kiếm Và Thay Thế (Find And Replace), Lệnh Replace Để Thay Thế Hàng Loạt Từ Trong Word

Đối tượng theo ra quyết định 1956/QĐ-TTg (Đề nghị lưu lại vào 1 trong 3 ô trống):

Tôi chưa được cung ứng học nghề theo chế độ của đưa ra quyết định 1956; chưa được hỗ trợ học nghề theo các cơ chế khác ở trong phòng nước. Ni tôi làm đơn đk học nghề: …………………………………..do (CSDN):……………………………..tổ chức đào tạo và huấn luyện tại:

Dự kiến việc làm sau khoản thời gian học (Đề nghị khắc ghi vào 1 trong những 4 ô trống):

Nếu được tham gia lớp học, tôi xin chấp hành nội quy lớp học, mức sử dụng của cửa hàng dạy nghề.

Tôi xin cam kết những tin tức trên trọn vẹn đúng sự thật, nêu có gì ko đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Xác dìm của ủy ban nhân dân cấp xã: ………………………………..

Xác thừa nhận Ông (bà) ………………………………. Bao gồm hộ khẩuthường trú/tạm trú trên xã:………………………………………..và trực thuộc diện đối tượng(1): ……………………………………..

TM. Ubnd xã………………………….

Xem thêm: Phân Tích Thu Điếu Thu Vịnh Thu Ẩm, Thu Vịnh Của Nguyễn Khuyến

(Ký tên cùng đóng dấu)

(1) Ghi rõ ràng đối tượng của người có đơn đăng ký học nghề.

……………….., ngày ……… tháng …….. Năm………Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ và tên)