Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được 25

     

Một cửa hàng bán gạo , ngày thứ nhất bán được 25 phần trăm số gạo có trong cửa hàng,ngày thứ nhị bán được 40 phần trăm số gạo có vào cửa hàng, ngày thứ bố bán được 175 kg thì vừa hết số gạo có trong cửa hàng. A) Số gạo bán ngày thứ tía bằng từng nào phần trăm số gạo có trong cửa hàng ? b) Tính số gạo có vào cửa hàng. GIÚP MÌNH VỚI !!!!! :-) :-) :-)

 


*

a)Coi số gạo vào kho là 100%

Số gạo chào bán ngày thứ cha bằng số tỷ lệ số gạo tất cả trong siêu thị là:

100% - 25% - 40% = 35%

b)Ngày đồ vật nhất shop bán được số gạo là:

175 : 35 x 25 =125(kg)

Ngày máy hai siêu thị bán được số gạo là:

175 : 35 x 40 =200(kg)

Số gạo bao gồm trong siêu thị là:

125 + 175 + 200 = 500 (kg)

Đáp số :a)35%

b)500 kg gạoMột cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được 25 phần trăm số gạo có trong cửa hàng, ngày thứ nhị bán được 40 phần trăm số gạo có trong cửa hàng, ngày thứ tía bán được 175 kilogam thì vừa hết số gạo có vào cửa hàng. A.Số gạo bán ngày thứ cha bằng bao nhiêu phần trăm số gạo có trong cửa hàng? b.Tính số gạo có vào cửa hàng. GIÚP MÌNH VƠ...

Bạn đang xem: Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được 25


Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được 25 phần trăm số gạo có trong cửa hàng, ngày thứ nhì bán được 40 phần trăm số gạo có trong cửa hàng, ngày thứ tía bán được 175 kilogam thì vừa hết số gạo có vào cửa hàng. A.Số gạo bán ngày thứ bố bằng từng nào phần trăm số gạo có trong cửa hàng? b.Tính số gạo có vào cửa hàng. GIÚP MÌNH VỚI! :-) :-) :-)


Một cửa hàng bán hết số gạo trong ba ngày. Ngày thứ nhất bán 01/05 số gạo. Ngày thứ nhị bán hết 01/05 số gạo, ngày thứ nhị bán hết 2/3 số gạo. Biết số gạo bán trong ngày thứ cha là 66kg. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo trong tía ngày?


một cửa hàng bán ngày đầu được 1/4 số gạo, ngày thứ hai bán dược 1/3 số gạo thì cửa hàng còn lại 30 tạ gạo. Hỏi lúc đầu có từng nào tạ gạo?


Hai cửa hàng cùng bán được một số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ nhất bán hết trong 5 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ nhị bán hết trong 8 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Sau nhị ngày bán, số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ hai hơn số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ nhất là 18 tấn. Hỏi mỗi kho ban đầu có bao nhiêu tấn gạo ?

Hai cửa hàng cùng bán được một số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ nhất bán hết trong 5 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ nhì bán hết vào 8 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Sau nhì ngày bán, số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ nhì hơn số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ nhất là 18 tấn. Hỏi mỗi kho ban đầu có bao nhiêu tấn gạo ?


Một cửa hàng nhập về 127,2 tấn gạo. Ngày đầu tiên cửa hàng bán được 30% số gạo. Ngày thứ hai cửa hàng bán được 60% số gạo còn lại. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu tấn gạo ?


Một cửa hàng trong bố ngày bán được 5 tạ gạo. Ngày thứ nhất bán được 150 kg gạo ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 10,5 kg gạo. Hỏi ngày thứ cha cửa hàng bán được từng nào kg gạo


một cửa hàng nhập về một số gạo. Ngày đầu bán được 2/5 số gạo. Ngày thứ nhị bán được 3 phần tư số gạo còn lại, cuối cùng cửa hàng còn lại 60kg. Tính số gạo cửa hàng đã nhập lúc đầu


Một cửa hàng vào 3 ngày bán đc 4 tấn gạo . Ngày thứ 1 bán được 1 tấn 800kg gạo,ngày thứ 2 bán được bằng 1/2 số gạo bắn được ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ 3 bán được từng nào số kilogam gạo


1.Tính nhanh: a)N = 1/1*5 + 1/5*10 + 1/10*5 + 1/15*20 + ... + 1/2005*2010.b)A = 4047991 - 2010 * 2009 / 4050000 - 2011 * 2009.c)T= 2009 * 2010 + 2000 / 2011 * 2010 - 2020. 2. Tính: 19,56 - 3.8 : 1,2 * 1.8 = ?3.Nếu dịch dấu phẩy của số A sang bên phải 1 chữ số thì ta đc số tự nhiên phân tách hết đến 5. Số A có 4 chữ số và tổng các chữ số của A bằng 31. Tìm số A.4. Nhị cửa hàng đều bán đc số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ nhất bán hết vào 5 ngày, mỗi ngày b...
Đọc tiếp

1.Tính nhanh: 

a)N = 1/1*5 + 1/5*10 + 1/10*5 + 1/15*20 + ... + 1/2005*2010.

Xem thêm: Cách Viết Số La Mã Từ 1 Đến 100 Và Cách Viết Chuẩn Nhất, Các Số La Mã 0

b)A = 4047991 - 2010 * 2009 / 4050000 - 2011 * 2009.

Xem thêm: Một Vật Dao Động Điều Hòa Dọc Theo Trục Ox, Gốc Tọa Độ O Tại Vị Trí Cân Bằng

c)T= 2009 * 2010 + 2000 / 2011 * 2010 - 2020. 

2. Tính: 19,56 - 3.8 : 1,2 * 1.8 = ?

3.Nếu dịch dấu phẩy của số A sang bên phải 1 chữ số thì ta đc số tự nhiên chia hết cho 5. Số A có 4 chữ số và tổng các chữ số của A bằng 31. Tìm số A.

4. Nhị cửa hàng đều bán đc số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ nhất bán hết vào 5 ngày, mỗi ngày bán được số gạo như nhau. Cửa hàng thứ hai bán hết vào 8 ngày, mỗi ngày bán đc số gạo như nhau. Sau 2 ngày bán, số tấn gạo còn lại vào cửa hàng thứ hai hơn số gạo của cửa hàng thứ nhất là 18 tấn. Hỏi ban đầu, mỗi kho có từng nào tấn gạo?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)