MỘT ĐOẠN MẠCH AB GỒM HAI ĐOẠN MẠCH AM VÀ MB MẮC NỐI TIẾP

     

Câu 10694: Một đoạn mạch AB tất cả hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM bao gồm điện trở thuần 50 Ω mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảm 

*
 H, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung chuyển đổi được. Đặt điện áp u = U0 cos 100πt (V), vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh năng lượng điện dung của tụ điện đến giá trị C1 sao đến điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 
*
 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Quý giá của C1 bằng

A.

Bạn đang xem: Một đoạn mạch ab gồm hai đoạn mạch am và mb mắc nối tiếp

*
 F.

B.

*
 F.

C.

Xem thêm: Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Và Cách Giải, Bài Tập, Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Và Cách Giải

*
 F.

D.

*
 F.

Xem thêm: Sửa Lỗi Không Cài Được Skype Trên Win 7, 【Fix】Không Cài Được Skype Trên Win 7


Giải đưa ra tiết:

Chọn B

+Ta có:

*

+

*

+Theo bài ra ta vẽ được giãn đồ véc tơ như Hình 8.

*
*
.Ta có:

Tam giác

*
đồng dạng tam giác
*
,Suy ra

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát