Một gen có chiều dài 5100

     
*

https://www.google.com/search?q=trong+m%E1%BB%99t+ph%C3%A9p+chia+c%C3%B3+th%C6%B0%C6%A1ng+b%E1%BA%B1ng+2+s%E1%BB%91+d%C6%B0+b%E1%BA%B1ng+19+v%C3%A0+t%E1%BB%95ng+c%E1%BB%A7a+s%E1%BB%91+b%E1%BB%8B+chia+v%C3%A0+s%E1%BB%91+chia+b%E1%BA%B1ng+340+T%C3%ACm+s%E1%BB%91+b%E1%BB%8B+chia+c%E1%BB%A7a+ph%C3%A9p+chia+%C4%91%C3%B3&gs_ivs=1


*

https://www.google.com/search?q=t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+hai+s%E1%BB%91+l%C3%A0+3%2F4.+N%E1%BA%BFu+c%E1%BB%99ng+th%C3%AAm+60+v%C3%A0o+s%E1%BB%91+th%E1%BB%A9+nh%E1%BA%A5t+th%C3%AC+t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+ch%C3%BAng+l%C3%A0+9%2F10.+T%C3%ACm+hai+s%E1%BB%91+%C4%91%C3%B3&oq=t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+hai+s%E1%BB%91+l%C3%A0+3%2F4.+N%E1%BA%BFu+c%E1%BB%99ng++th%C3%AAm+60+v%C3%A0o+s%E1%BB%91+th%E1%BB%A9+nh%E1%BA%A5t+th%C3%AC+t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+ch%C3%BAng+l%C3%A0+9...

Bạn đang xem: Một gen có chiều dài 5100


Đọc tiếp

https://www.google.com/search?q=t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+hai+s%E1%BB%91+l%C3%A0+3%2F4.+N%E1%BA%BFu+c%E1%BB%99ng+th%C3%AAm+60+v%C3%A0o+s%E1%BB%91+th%E1%BB%A9+nh%E1%BA%A5t+th%C3%AC+t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+ch%C3%BAng+l%C3%A0+9%2F10.+T%C3%ACm+hai+s%E1%BB%91+%C4%91%C3%B3&oq=t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+hai+s%E1%BB%91+l%C3%A0+3%2F4.+N%E1%BA%BFu+c%E1%BB%99ng++th%C3%AAm+60+v%C3%A0o+s%E1%BB%91+th%E1%BB%A9+nh%E1%BA%A5t+th%C3%AC+t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+ch%C3%BAng+l%C3%A0+9%2F10.+T%C3%ACm+hai+s%E1%BB%91+%C4%91%C3%B3+++&aqs=chrome..69i57.118771j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+hai+s%E1%BB%91+l%C3%A0+3/4.+N%E1%BA%BFu+t%C4%83ng+th%C3%AAm+60+v%C3%A0o+s%E1%BB%91+th%E1%BB%A9+nh%E1%BA%A5t+th%C3%AC+t%E1%BB%89+s%E1%BB%91+c%E1%BB%A7a+ch%C3%BAng+l%C3%A0+9/10.+T%C3%ACm+hai+s%E1%BB%91+%C4%91%C3%B3


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
4
0
*


Đúng 0
Bình luận (0)

a) biện pháp tu trường đoản cú : So sánh

( Như đứng đụn lửa, như ngồi lô rơm )

Tác dụng : Phép so sánh đã tạo nên sự bồi hồi thấp thỏm trên mức cần thiết của một ai đó, được so sánh làm tăng sự kịch tính của câu thơ.

Xem thêm: Liên Kết Photphodieste Là Gì, Liên Kết Phôtphodieste Là Liên Kết Giữa

b) giải pháp tu từ :

+ Điệp từ bỏ : ta

+ đối chiếu ( rắn như thép cứng như đồng, cao như núi nhiều năm như sông, trí ta lớn như biển khơi trước khía cạnh )

Từ láy : trùng trùng, điệp điệp

Tác dụng : Các giải pháp tu từ sẽ làm nổi bật lên hình ảnh "ta", một tín đồ cứng rắn, có ý chí kiên cường. Qua trường đoản cú láy cho biết "ta" tại chỗ này có một quân team rất mạnh mẽ mẽ, hùng hồn.

Xem thêm: Một Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 2M Và Chiều Rộng 4/5M, Một Hình Chữ Nhật Có Chu Vi Là 60M


Đúng 0
Bình luận (1)

B1: trên mạch một của gen tất cả A-G=10%, T-G=30%, X-G=20%. Tính số nucleotit X mạch 1 bằng bao nhiêu phần trăm

B2:Gen A bao gồm chiều nhiều năm 510 tự dưng biến điểm thành a. Nếu hốt nhiên biên stheem 1 cặp nu thì chiều lâu năm a là bn, mất 1 cặp nu thì chiều lâu năm a là bn, nếu sửa chữa thì cdai a là bn. Nếu như G=721 thì đây là dạng chợt biến nào


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Sinh họcChương I: phương pháp di truyền và trở thành dị
0
0
GửiHủy

Hãy nêu những biẻu hiện nay của tính tự tin để sở hữu tính từ bỏ tin bạn dạng thân em hãy nêu 3 việc làm trình bày sự tự tín trong học tập tập với các chuyển động khác ?


Xem đưa ra tiết
Lớp 7Giáo dục công dânCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

tự tin là dám suy nghĩ dám làm

tin tưởng vào quyết định của bản thân

không nản chí trước phần nhiều lời chiam6 biếm của bạn khác

vd

học bài trong nhà lên lớp đầy niềm tin làm bài xích ko nhìn bài xích bạn khác

vẫn nhất quyết chọn đáp án của bản thân mặc dù có khá nhiều bạn nói câu kia sai

dám tự tin nói lên ý kiến của mình 


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

có một số trong những lít dầu với và một số ít can . Giả dụ mỗi can chứa 5 lít dầu thì còn th ừa 7 lít ; trường hợp mỗi can cất 7 lít dầu thì có một can để không . Hỏi bao gồm bao nhiêu can , từng nào lít dầu ? -


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy
https://depsangtrong.com/hoi-dap/tim-kiem?q=M%E1%BB%99t+%C4%91%E1%BB%99i+theo+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+ch%E1%BB%9F+h%E1%BA%BFt+120+t%E1%BA%A5n+h%C3%A0ng+trong+1+s%E1%BB%91+ng%C3%A0y+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh.+Do+m%E1%BB%97i+ng%C3%A0y+%C4%91%E1%BB%99i+ch%E1%BB%9F+v%C6%B0%E1%BB%A3t+5+t%E1%BA%A5n+n%C3%AAn+%C4%91%C3%A3+ho%C3%A0n+th%C3%A0nh+s%E1%BB%9Bm+1+ng%C3%A0y+v%C3%A0+ch%E1%BB%9F+th%C3%AAm+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+5+t%E1%BA%A5n.+H%E1%BB%8Fi+theo+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+%C4%91%E1%BB%99i+ch%E1%BB%9F+m%E1%BA%A5y...
Đọc tiếp

https://depsangtrong.com/hoi-dap/tim-kiem?q=M%E1%BB%99t+%C4%91%E1%BB%99i+theo+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+ch%E1%BB%9F+h%E1%BA%BFt+120+t%E1%BA%A5n+h%C3%A0ng+trong+1+s%E1%BB%91+ng%C3%A0y+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh.+Do+m%E1%BB%97i+ng%C3%A0y+%C4%91%E1%BB%99i+ch%E1%BB%9F+v%C6%B0%E1%BB%A3t+5+t%E1%BA%A5n+n%C3%AAn+%C4%91%C3%A3+ho%C3%A0n+th%C3%A0nh+s%E1%BB%9Bm+1+ng%C3%A0y+v%C3%A0+ch%E1%BB%9F+th%C3%AAm+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+5+t%E1%BA%A5n.+H%E1%BB%8Fi+theo+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+%C4%91%E1%BB%99i+ch%E1%BB%9F+m%E1%BA%A5y+ng%C3%A0y?&id=230142

 Các chúng ta vô trang này copy câu trả lời cho mk nha! >Xem chi tiết

0


7
Đúng 0

Đúng 0
Đúng 03
Đúng 0Đúng 0Đúng 0