Một Khu Vườn Hình Chữ Nhật Có Chu Vi 540M

     

*

A. A. AB cùng AD; BD cùng BC.B. B. Tía và BC; DB và DC.C. C. AB với AD; BD cùng BC; DA cùng DC.

Bạn đang xem: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 540m

D. D. AB với AD; DA và DC

II. PHẦN TỰ LUẬN(5 điểm)

Câu 8:(2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436b. 839 084 – 206 937c. 428 × 109d. 4935 : 44

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 9:(2 điểm) hiện nay, tuổi của người mẹ và tuổi của bé cộng lại là 45 tuổi. Mẹ hơn nhỏ 29 tuổi.

a. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

b. Cách đó 2 năm, con bao nhiêu tuổi?

………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Dế Mèn Và Dế Choắt - Cảm Nghĩ Về Nhân Vật Hay Nhất

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10:(1 điểm) tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác biệt mà số đó vừa phân chia hết đến 2 và vừa phân chia hết mang đến 5?

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Của Việc Phát Triển Dân Số Hợp Lý Của Mỗi Quốc Gia Là Gì ?

………………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(5 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7CBAABBA

II. PHẦN TỰ LUẬN(5 điểm)

Bài 1:(2 điểm) mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm


*

Bài 2:(2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của bé là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của chị em là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của bé cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Bé 8 tuổi ; bà mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3:(1 điểm)

Số lớn nhất có 4 chữ số cơ mà vừa phân chia hết cho 2 vừa phân chia hết đến 5 tất cả tận cùng là chữ số 0. Mà số lớn nhất ấy gồm 4 chữ số khác nhau nên số đó là: 9870