Một Loại Cao Su Lưu Hóa Chứa 2 Lưu Huỳnh

     

Cao su lưu hóa chứa 2% diêm sinh về khối lượng. Giả thiết nguyên tử S thay thế sửa chữa cho nguyên tử H ở team metylen (-CH2-) vào mạch cao su. Trung bình khoảng bao nhiêu đôi mắt xích cao su isopren có 1 cầu nối đisunfua -S-S- ?
Bạn đang xem: Một loại cao su lưu hóa chứa 2 lưu huỳnh

Theo đề bài, hai lưu giữ huỳnh thay thế sửa chữa cho hai hiđro ở đội metylen:

(C5H8)n + S2 → C5nH8n-2S2

%S = 32.2 / (68n + 62) = 0,02

=> n = 46


*
*
*
*
*
*
*
*

Một loại cao su thiên nhiên Buna-S tất cả tỉ lệ phối kết hợp của 2 nhiều loại monome là một : 1. Phân tử khối trung bình của loại cao su đặc này là 12640000 đvC. Thông số polime hóa vừa đủ của loại cao su đặc này bằng


Một phân tử cao su thiên nhiên buna-S có 4000 đôi mắt xích và tất cả phân tử khối bằng 1048000 đvC. Tỉ lệ số phân tử buta-1,3-đien cùng stiren trong loại cao su đặc trên là


Một polime X được xác định có phân tử khối là 39062,5 đvC với thông số trùng đúng theo để khiến cho polime này là 625. Polime X là?
Xem thêm: Cách Nạp Tiền Vào Thẻ Atm Agribank Bằng Điện Thoại, Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Thanh Toán Trực Tuyến

Cứ 25,2 gam cao su thiên nhiên buna-S làm phản ứng hết với 300 gam hỗn hợp Br2 6,4%. Tỉ lệ đôi mắt xích butađien và stiren trong cao su đặc buna-S là


Khi clo hóa PVC ta thu được một một số loại tơ clorin cất 66,67% clo. Hỏi mức độ vừa phải 1 phân tử clo tác dụng với từng nào mắt xích PVC ?


Khi triển khai đồng trùng hợp acrilonitrin với buta-1,3-đien chiếm được một loại cao su buna-N đựng 15,73% N về khối lượng. Tỉ lệ số mol acrilonitrin với buta-1,3-đien trong cao su thiên nhiên buna-N là :


Cao su giữ hóa đựng 2% diêm sinh về khối lượng. Mang thiết nguyên tử S sửa chữa cho nguyên tử H ở nhóm metylen (-CH2-) vào mạch cao su. Trung bình khoảng chừng bao nhiêu mắt xích cao su isopren có một cầu nối đisunfua -S-S- ?


Đồng trùng hòa hợp đimetyl buta–1,3–đien cùng với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu được một loại polime. Đốt cháy trọn vẹn một lượng polime này, thu được tất cả hổn hợp khí cùng hơi (CO2, H2O, N2) trong những số đó có 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ thành phần x : y khi thâm nhập trùng phù hợp là bao nhiêu ?
Xem thêm: So Sánh Ta Với Ta Trong Bài Qua Đèo Ngang Và Bạn Đến Chơi Nhà

Khi thực hiện phản ứng trùng ngưng giữa axit ađipic cùng hexametylenđiamin ta nhận được một tơ nilon-6,6 chứa 12,39% nitơ về khối lượng. Phần trăm số đôi mắt xích giữa axit ađipic và hexametylenđiamin trong chủng loại tơ bên trên là


Thủy phân 1250 gam protein X chiếm được 425 gam alanin. Giả dụ phân tử khối của X bằng 100000 g/mol thì số đôi mắt xích alanin tất cả trong X là :