Một phòng họp có 360 chỗ ngồi

     
Một chống họp gồm 360 ghế ngồi được phân thành các dãy bao gồm số địa điểm ngồi bởi nhau. Giả dụ thêm cho từng dãy 4 ghế ngồi và ít hơn 3 hàng thì số chỗ ngồi trong chống họp không nỗ lực đổi. Hỏi ban sơ số số ghế trong phòng học tập được chia làm bao nhiêu hàng (em cần giúp bí quyết đặt một ẩn là x thôi ạ)

Gọi x là số dãy ghế; y là số người trên mỗi các ghế (x,y>0) Ta có tổng số 360 bạn nên x*y =360 x =360/y (1) Nếu bớt đi 3 các ghế tức x-3 thì mỗi dãy còn lại phải xếp thêm 4 người tức y+4Ta có: (x-3)*(y+4) = 360 (2) Thay (1) vào (2) ta có: 3y^2 +12y -1440 =0  y=20 => x=18 Vậy có 18 dãy ghế và có 20 người trên từng dãy.

#Chúc chúng ta học giỏi nhé !

 


Đáp án:

 

Giải thích các bước giải:

Gọi số ghế ngồi ban sơ của `1` dãy trong phòng họp là `x` `(x>0)`

Theo đề bài:

Ban đầu trong chống họp gồm `360/x` dãy

Lúc sau trong chống họp gồm `360/(x+4)` dãy

Mà sau khi thêm cho mỗi dãy `4` chỗ ngồi thì số dãy bớt đi `3` dãy

Ta gồm phương trình:

`360/x-360/(x+4)=3`

`120/x-120/(x+4)=1`

`120.(x+4)-120x=x.(x+4)`

`x^2+4x-480=0`

``$left<eginmatrixx=20\x=-24endmatrix ight.$

Mà `x>0`

`=>x=20`

`=>` lúc đầu có `360/20=18` dãy ghế

 


Toán học tập

Lớp 9 Anh cj góp e mấy bài bác bày với ạ