MỘT SỢI DÂY ĐỒNG CÓ ĐIỆN TRỞ 74

     

Một tua dây đồng tất cả điện trở (74Omega ) nghỉ ngơi 500 C, tất cả điện trở suất (alpha = 4,1.10^ - 3K^ - 1). Điện trở của sợi dây kia ở 1000 C là:
Bạn đang xem: Một sợi dây đồng có điện trở 74

Áp dụng công thức (R = R_0left( 1 + alpha Delta t ight)),

Ta có: (R_1 = 74Omega ) nghỉ ngơi (t_1 = 50^0C)

(eginarraylR_2 = R_1left( 1 + alpha left( t - t_1 ight) ight)\ = 74.left( 1 + 4,1.10^ - 3left( 100 - 50 ight) ight)\ = 89,17Omega endarray)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một tua dây đồng tất cả điện trở (74Omega ) sống 500 C, tất cả điện trở suất (alpha = 4,1.10^ - 3K^ - 1). Điện trở của tua dây đó ở 1000 C là:
Xem thêm: Vụ Trà Xanh Trên Facebook Là Gì ? Trend Trà Xanh Trên Facebook Nghĩa Là Gì?

Một tua dây bằng nhôm tất cả điện trở (135Omega) ở ánh sáng 250C, điện trở của gai dây đó ở 3000C là (298Omega). Hệ số nhiệt điện trở của nhôm là:


Một côn trùng hàn của một cặp nhiệt năng lượng điện có hệ số (alpha _T = 65left( mu V/K ight)) được để trong không gian ở 250C, còn mối hàn tê được nung rét đến ánh sáng 2370C. Suất điện đụng nhiệt năng lượng điện của cặp nhiệt lúc ấy là:


Một côn trùng hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số (alpha _T = 48left( mu V/K ight))được đặt trong không khí ở 280C, còn mối hàn tê được nung rét đến ánh nắng mặt trời t0C, suất điện cồn nhiệt năng lượng điện của cặp nhiệt khi ấy là E = 6 (mV). Nhiệt độ của mối hàn còn là:
Xem thêm: Stt Im Lặng, 75 Status Hay Về Sự Im Lặng, 100+ Câu Stt Về Sự Im Lặng Hay Đáng Suy Ngẫm Nhất

Cho mạch điện như hình vẽ:

*

Ba nguồn giống nhau, mỗi nguồn bao gồm suất điện đụng E với điện trở trong r. (R_1 = 2Omega ,R_2 = 6Omega ). Bình điện phân đựng dung dịch (CuSO_4) với rất dương bằng đồng đúc và bao gồm điện trở (R_p = 0,5Omega ). Sau một thời gian điện phân (386) giây, fan ta thấy trọng lượng của mặt cực có tác dụng catot tăng thêm (0,636) gam.

Xác định cường độ loại điện qua bình điện phân cùng qua từng điện trở?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ

*

Trong đó cỗ nguồn tất cả n sạc pin mắc nối tiếp, mỗi pin tất cả suất điện hễ (1,5V) cùng điện trở trong (0,5Omega ). Mạch bên cạnh gồm những điện trở (R_1 = 20Omega ,R_2 = 9Omega ,R_3 = 2Omega ), đèn Đ nhiều loại (3V - 3W), (R_p) là bình năng lượng điện phân đựng dung dịch (AgNO_3), tất cả cực dương làm bằng bạc. Điện trở của ampe kế cùng dây nối không xứng đáng kể, điện trở của vôn kế vô cùng lớn. Biết ampe kế (A_1) chỉ (0,6A), ampe kế (A_2) chỉ (0,4A). Tính: