Một Sóng Cơ Truyền Dọc Theo Trục Ox

     

Trên một phương truyền sóng gồm hai điểm M với N biện pháp nhau 80 cm. Sóng truyền theo hướng từ M mang đến N với bước sóng là 1,6 m. Coi biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền sóng, Biết phương trình sóng tại N là uN = 0,08 cos0,5π(t – 4) (m) thì phương trình sóng trên M là:
Bạn đang xem: Một sóng cơ truyền dọc theo trục ox

Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi, phương trình sóng tại mối cung cấp O là u = Acos2πt/T. Một điểm M giải pháp nguồn O bằng 7/6 bước sóng ở thời gian t = 1.5 tấn có li độ –3 (cm). Biên độ sóng A là


Một sóng hình sin viral trên trục Ox. Trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn duy nhất giữa hai điểm nhưng các phần tử môi trường tại hai đặc điểm này dao hễ ngược trộn nhau là 0,4 m. Cách sóng của sóng này là:


Một sóng cơ học viral trên một tua dây bọn hồi khôn cùng dài. Quan gần kề tại 2 điểm M cùng N bên trên dây cho thấy, khi điểm M sinh hoạt vị trí cao nhất hoặc thấp duy nhất thì điểm N qua vị trí cân bằng và trái lại khi N nghỉ ngơi vị trí cao nhất hoặc thấp tuyệt nhất thì điểm M qua vị trí cân bằng. Độ lệch sóng giữa hai điểm này là


Hai điểm M với N nằm trên và một phương truyền sóng tất cả phương trình xấp xỉ lần lượt là uM = 4cosωt (cm) và uN = 4sinωt (cm). Khoảng cách MN bởi một số


Một sóng hình sin đang viral trong một môi trường. Các phần tử môi trường ở nhì điểm nằm trên cùng một hướng truyền sóng và biện pháp nhau một trong những phần sáu cách sóng thì xấp xỉ lệch pha nhau


Một sóng hình sin truyền theo trục x tất cả phương trình là u = 6cos(4πt – 0,02πx) (cm, s), trong những số đó u và x tính bởi cm, t tính giây. Sóng này có bước sóng là
Xem thêm: Làm Thế Nào Để Nhuộm Tóc Bằng Màu Thực Phẩm ? Cách Để Nhuộm Tóc Bằng Màu Thực Phẩm

Lúc t = 0 đầu O của dây cao su thiên nhiên căng thẳng ở ngang bắt đầu dao động tăng trưởng với chu kì 2 s, chế tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây. Hai điểm xê dịch gần nhau tuyệt nhất trên dây xê dịch cùng pha giải pháp nhau 6 cm. Trên điểm M trên dây cách O 1,5 centimet thì thời điểm thứ nhất để M lên tới mức điểm cao nhất là


Một sóng truyền cùng bề mặt biển bao gồm bước sóng 2 m. Khoảng cách giữa nhì điểm ngay gần nhau tốt nhất trên và một phương truyền sóng dao động cùng trộn nhau là


Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox cùng với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u với x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời gian t = 3 s, ở điểm gồm x = 25 cm, phần tử sóng bao gồm li độ là


Một sóng cơ viral từ M đến N với cách sóng 8 cm, biên độ 4 cm, tần số 2 Hz, khoảng cách MN = 2 cm. Tại thời gian t bộ phận vật chất tại M tất cả li độ 2 cm và đang sút thì phần tử vật hóa học tại N có


Một sóng cơ truyền theo tia Ox trên một sợi dây bọn hồi vô cùng dài cùng với chu kì 6 s. Hình vẽ mặt là hình hình ảnh sợi dây ở các thời điểm t0 cùng t1. Trường hợp d1/d2 = 5/7 thì vận tốc của điểm M ở thời khắc t2 = t1 + 4,25 s là


Sóng cơ viral trên khía cạnh nước dọc từ chiều dương của trục Ox với bước sóng λ, tốc độ truyền sóng là v cùng biên độ a thêm với trục tọa độ như hình vẽ. Tại thời gian t1 sóng bao gồm dạng đường nét liền cùng tại thời điểm t2 sóng gồm dạng đường nét đứt. Biết AB = BD và gia tốc dao động của điểm C là vC = -0,5πv. Tính góc OCA
Xem thêm: Iphone Bị Đơ Màn Hình Cảm Ứng, Cách Xử Lý Khi Màn Hình Iphone Bị Đơ

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam