Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều rộng 12,5m và có diện tích s bằng diện tích hình vuông cạnh 25m.Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộngMỘT THỬA RUỘNG HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU RỘNG 12,5m VÀ CÓ DIỆN TÍCH BẰNG DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG CẠNH 25m.TÍNH CHU VI THỬA RUỘNG HÌNH CHỮ NHẬT ĐÓ.Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m với có diện tích s bằng diện tích hình vuông cạnh 25m.tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Hãy Kể Tên Các Vật Liệu Cơ Khí Phổ Biến Và Phạm Vi Ứng Dụng Của Chúng ?


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 12,5m cùng có diện tích s bằng diện tích hình vuông vắn cạnh 25m.tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó.

dien h thửa ruộng hình chữ nhật la

25x25=625(m2)

chieu dẻo thửa ruộng hình chữ nhật la

625:12,5=50 (m)

chu vi thửa ruộng hinh chu nhat la

(50+12,5)x2=125(m)

dap so 125m

nho k dung mang đến minh nha

hihi

minh hoc lop 6 roi


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 12,5m với có diện tích bằng diện tích hình vuông vắn cạnh 25m.Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó


Vì diện tích s thửa ruộng đó bởi diện tích hình vuông vắn có cạnh 25 m nên :

Diện tích thửa ruộng HCN chính là :

25 x 25 = 625 ( mét vuông )

Chiều lâu năm thửa ruộng HCN đó là :

625 : 12,5 = 50 ( m)

Chu vi thửa ruộng HCN đó là :

( 50+12,5 ) x 2 = 125 ( m)

Đs : 125 m 


Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 12,5m cùng có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m.Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Đóng Vai Trương Sinh Kể Lại Chuyện Người Con Gái Nam Xương Từ Đầu Đến Trót Đã Qua Rồi


Diện tích hình vuông là:

25 x 25 = 625 (m2)

Chiều dài thửa ruộng là:

625 : 12,5 = 50 (m)

Chu vi thửa ruộng là:

(50 + 12,5) x 2 = 125 (m)

ĐS: 125 m


một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng lớn 12,5m và có diện tích s bằng diện tích hình vuông vắn cạnh 25m.Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó


Diện tích hình vuông vắn đó là : 

25 x 25 = 625 ( m2 )

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật sẽ là : 

625 : 12,5  = 50 ( m )

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật sẽ là : 

( 50 + 12,5 ) x 2 = 125 ( m )

Đáp số : 125 m


Diện tích thửa ruộng kia là

25x25=625(m2)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật kia là

625:12,5=50(m)

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là

(12,5+50)x2=125(m)

Đáp số : 125m


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m cùng có diện tích s bằng diện tích hình vuông vắn có cạnh 25m.Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó


Diện tích hình vuông là:

25 x 25=625)m2)

Diện tích hình vuông cũng bởi diện tích hình chữ nhật và bởi 625 m2

Vậy chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

625:12,5=50(m)

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

(50+12,5) x 2=125(m)

 

 


dien tich HCN la 25x25=625m2

chieu dai la 625 : 12,5 = 50m

chu vi hinh chu nhat la < 50 + 12,5 > x 2 = 125m

tick nha


một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng lớn 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông vắn cạnh 25m.tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó.


Diện tích thửa ruộng HCN là 25 x 25 = 625 ( m2 )

Chiều lâu năm thửa ruộng HCN là 625 : 12,5 = 50 ( m )

Chu vi thửa ruộng HCN là ( 50 + 12,5 ) x 2 = 125 ( m )


dien h hinh vuong giỏi dien h hinh chu nhat la 

25*25=625m2

chieu dai hinh chu nhat la

625:12.5=50m

chu vi thua kém ruong hinh chu nhat la

50+12.5*2=27.5m

D/S 27.5m


một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 12,5m và có diện tích s bằng diện tích hình vuông vắn cạnh 25m.tính chu vi thửa ruộng đó


diện tích hình vuông là 25x25=620m²

mà diện tích hình vuông vắn bằng hình chữ nhật 

suy ra diện tích hình chữ nhật bởi 625m²

=>chiều lâu năm hình chữ nhật là 625:12,5=50m

chu vi hình chữ nhật là (50+12,5)x2=125m


diện tích hình vuông: 25.25=625 cm2chiều nhiều năm của thửa ruộng: 625:12,5= 50 cmchu vi thửa ruộng: (12,5 + 50).2= 125 cm


một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 12,5m với co diện tích s bằng diện tích hình vuông cạnh 25m.Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật