Một viên đạn có khối lượng m=2kg

     
Bài 32: vận động bằng bội nghịch lực. Bài xích tập về định mức sử dụng bảo toàn rượu cồn lượng – bài 3 trang 153 SGK vật dụng lý lớp 10 nâng cao. Một viên đạn có trọng lượng m=2kg khi bay đến điểm cao nhất của quy trình parabol với tốc độ v=200m/s theo phương nằm theo chiều ngang thì nổ thành nhị mảnh. Một mảnh có cân nặng m1=1,5kg văng thẳng đứng xuống dưới với tốc độ v1 cũng bởi 200m/s.

Một viên đạn có cân nặng m=2kg khi cất cánh đến điểm cao nhất của hành trình parabol với tốc độ v=200m/s theo phương nằm theo chiều ngang thì nổ thành nhì mảnh. Một miếng có trọng lượng m1=1,5kg văng thẳng đứng xuống bên dưới với vận tốc v1 cũng bởi 200m/s. Hỏi mảnh kia bay theo phía nào và với vận tốc bằng bao nhiêu?

*

p = mv = 2.200 = 400(kgm/s).

Bạn đang xem: Một viên đạn có khối lượng m=2kg

p1 = m1v1 = 1,5.200 = 300(kgm/s);

m2 = m – m1 = 0,5(kg)

Coi hệ “đạn nổ” là hệ bí mật trong thời hạn nổ, vận dụng định giải pháp bảo toàn hễ lượng :Advertisements (Quảng cáo)


(overrightarrow p = overrightarrow p_1 + overrightarrow p_2 )

Từ hình vẽ, ta có:

(eqalign và p_2 = sqrt p_1^2 + p^2 = sqrt 300^2 + 400^2 = 500(kgm/s) cr và v_2 = p_2 over m_2 = 500 over 0,5 = 1000(kgm/s) cr & an alpha = p_1 over p = 3 over 4 Rightarrow alpha = 37^0. cr )

Mảnh hai cất cánh lên theo hướng phù hợp với hướng chuyển động thuở đầu góc (alpha = 37^0) với vận tốc 1000m/s.

*


Bài trướcBài 2 trang 153 SGK Lý 10 nâng cao: Một tên lửa có cân nặng tổng cộng M = 10 t đang cất cánh với tốc độ V=200m/s so với Trái Đất thì phụt ra
Bài tiếp theoBài C1 trang 155 SGK Lý 10 nâng cao: Tục ngữ gồm câu:Của một đồng, công một nén . Quan niệm công này còn có phải là công cơ học tập không? trên sao?
Bài 1 trang 153 SGK đồ lý lớp 10 nâng cao, nhì xe lăn có trọng lượng m1=300g và m2 = 2kg gửi động...
Câu C2 trang 150 SGK Lý 10 nâng cao: tại sao máy bay cánh quạt gió lại ko thể xem như là máy bay phản lực?
Câu C1 trang 149 SGK đồ dùng lý lớp 10 nâng cao, khi ta bước từ một thuyền nhỏ tuổi lên bờ thì thuyền lùi lại....
Câu hỏi định hướng 3 trang 43 Địa 10-, Quan gần kề hình 11.3 ( trang 42), hãy dìm xét và giải thích sự thay...
Khí quyển. Sự phân bổ nhiệt độ bầu không khí trên Trái Đất - câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 43 Địa lí...

Xem thêm: Cấu Hình E Của Na ) Có Z = 11, Cấu Hình Electron Của Nguyên Tử Na Là


Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa sâu sắc gì so với các bộ lạc sống trên đất nước ta cách đó khoảng...
Sự thành lập của thuật luyện kim có ý nghĩa sâu sắc gì đối với các cỗ lạc sống trên tổ quốc ta cách đó khoảng...
Chỉ ra câu sai.. Bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 11 Sách bài xích tập (SBT) thiết bị lí 10 - bài 3. đưa Động Thẳng...
Bài 5.28 trang 42 Sách bài bác tập Hóa 10 nâng cao: Đọc tên những hợp chất dưới đây và cho biết thêm số oxi hóa...

Xem thêm: Câu 53 Nghiệm Của Pt Cosx - Nghiệm Của Phương Trình Cos X + Sin X = 0 Là:


Bài 5.28 trang 42 Sách bài bác tập (SBT) chất hóa học 10 Nâng cao. (mathop Cl_2limits^ + 3 O_3): điclo trioxit. Bài 32 : Hợp...