Tìm Hiểu Thông Tin Về Ngành Kỹ Thuật Môi Trường

     

Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh là ngành học về công nghệ và kỹ thuật nhằm ngăn ngừa, sút thiểu, thu hồi, tái chế, tái thực hiện chất thải và xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn trải qua các phương án lý-hóa-sinh; phân tích chất lượng môi ngôi trường và giới thiệu các phương án quản lý, góp phần bảo đảm an toàn môi trường nhắm đến phát triển bền vững.

*

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO