Cho Lượng Dư Dung Dịch X Vào Dung Dịch Al2(So4)3, Sau Khi Phản Ứng Kết Thúc Thu Được Kết Tủa Trắng Keo

     

A. Có kết tủa keo dán trắng xuất hiện, kế tiếp kết tủa lại tan sinh sản dung dịch vào suốt
Bạn đang xem: Cho lượng dư dung dịch x vào dung dịch al2(so4)3, sau khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa trắng keo

B. Gồm kết tủa keo màu trắng xuất hiện

Đáp án thiết yếu xác

C. Gồm kết tủa blue color nhạt xuất hiện, tiếp nối kết tủa lại rã dần

D. Không có hiện tượng gì

Đáp án B6NH3+ Al2(SO4)3+ 6H2O→ 2Al(OH)3↓ +3 (NH4)2SO4Hiện tượng: lộ diện kết tủa white

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

hòa tan 14,2 gam P2O5 vào 250 g hỗn hợp H3PO4 9,8%. Mật độ % của hỗn hợp axit H3PO4 chiếm được là:

Dẫn 1,344 lít khí NH3 vào bình chứa 0,672 lít khí Cl2 (đktc). Cân nặng muối nhận được sau làm phản ứng là:

Dẫn 2,24 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 32 gam bột CuO nung rét thu được chất rắn X với khí Y. Thể tích khí Y hình thành là:


đến lượng khí NH3 đi thanh nhàn qua ống sứ đựng 3,2 gam CuO nung nóng, thu được hóa học rắn A với một khí B.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Global Success, Soạn Tiếng Anh Lớp 6 Sách MớiXem thêm: Vì Sao Hệ Tuần Hoàn Ở Sâu Bọ Lại Đơn Giản Đi Khi Hệ Thống Ống Khí Phát Triển ?

Hóa học rắn A làm phản ứng toàn vẹn với đôi mươi ml hỗn hợp HCl 1M. Tính thể tích khí N2 (đktc) được chế tạo thành sau phản ứng:

Dẫn V lít khí NH3 trải qua ống sứ đựng lượng dư bột CuO (m gam) nung rét thu được (m-4,8) gam chất rắn X với V’ lít khí Y (đktc). Quý hiếm của V’ là:

Trong chống thí nghiệm để điều chế nito, bạn ta nhiệt phân NH4NO2, nhưng thực tế do chất này nhát bền khó bảo vệ nên fan ta thường xuyên trộn hai hỗn hợp X với Y lại với nhau. Đó là:

kêt nạp V lít khí NH3 (đktc) vào hỗn hợp Al2(SO4)3 dư thu được m gam kết tủa. Đem nung m gam kết tủa này đến trọng lượng không thay đổi thu được (m-1,08) gam hóa học rắn khan. Quý giá của m là:

Sục khí NH3 dư vào 200 ml dung dịch tất cả hổn hợp chứa AlCl3 1M với CuCl2 0,5M sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được kết tủa, thanh lọc kết tủa rước nung lạnh đến khối lượng không thay đổi thì thu được chất rắn có khối lượng là bao nhiêu?

Amoniac bội nghịch ứng được cùng với nhóm hóa học nào tiếp sau đây trong điều kiện thích hợp?

không khí trong phòng thí điểm bị độc hại bởi khí clo. Để khử độc, rất có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?

đến 2,13 gam P2O5 vào dung dịch bao gồm chứa 1,6 gam NaOH, thêm nước vào cho vừa khéo đủ 400 ml. Tính CM của các muối trong hỗn hợp thu được?

cho những phản ứng:


a) NH3+ HCl → NH4Cl

b) 4NH3+ 3O2 → 2N2+ 6H2O

c) 3NH3+ 3H2O + AlBr3→ Al(OH)3+ 3NH4Br

d) NH3+ H2O ⇌ NH4++ OH-

Nhận xét làm sao sau đấy là đúng?

Có các so sánh NH3 cùng với NH4+:

(1) trong NH3 với NH4+, nitơ đều phải sở hữu số oxi hóa -3

(2) NH3 có tính bazơ, NH4+ có tính axit

(3) Phân tử NH3 với ion NH4+ rất nhiều chứa links cộng hóa trị

(4) vào NH3 cùng NH4+, nitơ đều có cộng hóa trị 3

(5) NH3 và NH4+ đa số tan giỏi trong nước

Số đối chiếu đúng là:

tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?

nhiệt phân hỗn hợp hòa rã m gam hỗn hợp NH4Cl với NaNO2 gồm tỉ lệ số mol NH4Cl : NaNO2 = 2:3 thu được 5,6 lít N2 (đktc). Quý giá của m là: