Nh4cl làm quỳ tím chuyển màu gì

     
*

*

* cần sử dụng quỳ tím

- Quỳ tím không đổi màu: BaCl2

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl cùng (NH4)2SO4 (Nhóm 1)

- Quỳ tím hóa xanh: NaOH và Na2CO3 (Nhóm 2)

* Đổ dd BaCl2 đã nhận thấy được vào từng nhóm

- Đối với đội 1

+) mở ra kết tủa: (NH4)2SO4 

PTHH: (BaCl_2+left(NH_4 ight)_2SO_4 ightarrow2NH_4Cl+BaSO_4downarrow)

+) Không hiện nay tượng: NH4Cl

- Đối với team 2

+) xuất hiện kết tủa: Na2CO3 

PTHH: (BaCl_2+Na_2CO_3 ightarrow2NaCl+BaCO_3downarrow)

+) Không hiện tượng: NaOH


*

Chỉ sử dụng quỳ tím trình bày các phân biệt các dung dịch loãng riêng lẻ sau: Na2SO4, BaCl2, Na2SO3, H2SO4, NaOH. Viết phương trình minh họa


Nhúng giấy quỳ tím theo thứ tự vào dung dịch mẫu mã thử. Dìm ra:

- hỗn hợp NaOH, Na2SO3 : quỳ hóa xanh (nhóm 1)

- dung dịch H2SO4 : quỳ hóa đỏ

- hỗn hợp Na2SO4,BaCl2 : quỳ không thay đổi màu sắc (nhóm 2)

Cho H2SO4 vào đội 1 phân biệt Na2SO3 vì gồm khí thoát ra

Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 + H2O

Chất còn lại là NaOH không hiện tại tượng.

Bạn đang xem: Nh4cl làm quỳ tím chuyển màu gì

- mang lại Na2SO3 vào team 2 nhận biết BaCl2 vì xuất hiện thêm kết tủa trắng.

BaCl2 + Na2SO3  BaSO3 + 2NaCl

Ba dung dịch còn lại không hiện tại tượng

- mang đến BaCl2 vào 3 hỗn hợp còn lại nhận thấy Na2SO4 vì có kết tủa white xuất hiện

BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + 2HCl

 


Đúng 4
Bình luận (0)

Chỉ cần sử dụng quỳ tím thì phân biệt được bao nhiêu dung dịch trong những bốn dung dịch mất nhãn: BaCl2, NaOH, Al(NH4)(SO4)2-và KHSO4?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem chi tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án D

Hướng dẫn

 - cần sử dụng quỳ tím nhận biết dung dịch NaOH (màu xanh) với dung dịch BaCl2 (màu tím).

Xem thêm: Cho 6 Điểm Trong Đó Không Có 3 Điểm Nào Thẳng Hàng Số Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm

- Còn hỗn hợp KHSO4 cùng A1(NH4)(SO4)2 phần lớn làm quỳ tím hóa đỏ

+ KHSO4: không tồn tại hiện tượng

+ Al(NH4)(SO4)2: có khí mùi khai với kết tủa trắng rã trong kiềm dư.


Đúng 0

Bình luận (0)

Hãy phân biệt từng hỗn hợp sau: BaCl, NaOH, NaCl, Na2CO3, H2SO4, NH4Cl và Al2(SO4)3.Chỉ được sử dụng giấy quỳ tím.


Xem chi tiết
Lớp 9Hóa học
1
0
GửiHủy

- cần sử dụng quỳ tím

+) Hóa đỏ: H2SO4

+) Hóa xanh: NaOH

+) Không thay đổi màu: những dd còn lại

- Đổ dd NaOH dư vào những dd còn lại

+) mở ra khí: NH4Cl 

PTHH: (NH_4Cl+NaOH ightarrow NaCl+NH_3uparrow+H_2O)

+) lộ diện kết tủa rồi tan: Al2(SO4)3 

PTHH: (Al_2left(SO_4 ight)_3+6NaOH ightarrow3Na_2SO_4+2Alleft(OH ight)_3downarrow)

(Alleft(OH ight)_3+NaOH ightarrow NaAlO_2+2H_2O)

+) Không hiện nay tượng: BaCl2, Na2CO3 và NaCl

- Đổ dd H2SO4 vào những dd còn lại

+) xuất hiện thêm kết tủa: BaCl2

PTHH: (BaCl_2+H_2SO_4 ightarrow2HCl+BaSO_4downarrow)

+) mở ra khí: Na2CO3

PTHH: (Na_2CO_3+H_2SO_4 ightarrow Na_2SO_4+H_2O+CO_2uparrow)

+) Không hiện tại tượng: NaCl


Đúng 1

Bình luận (0)

Để phân biệt những dung dịch đơn lẻ NaOH, H2SO4, Ba(OH)2, NaCl fan ta sử dụng lần lượt những chất sau:

 

A.Quỳ tím với dung dịch H2SO4 B.Quỳ tím và dung dịch BaCl2

 

C.Dung dịch BaCl2 với quỳ tím D.Dung dịch BaCl2 và dung dịch H2SO4


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa họcChương I. Các loại hợp hóa học vô cơ
1
1
GửiHủy

Để phân biệt các dung dịch đơn nhất NaOH , H2SO4 , Ba(OH)2 , NaCl

người ta dùng lần lượt các chất sau : 

A Quỳ tím cùng dung dịch H2SO4

B Quỳ tím cùng dung dịch BaCl2

C hỗn hợp BaCl2 và quỳ tím 

D hỗn hợp BaCl2 và hỗn hợp H2SO4

 Chúc bạn học tốt

 


Đúng 1

Bình luận (0)

Để phân biệt những dung dịch: (NH4)2SO4, NH4Cl, KNO3 và Na2SO4 chỉ cần dùng một hóa chất làA. BaCl2. B. Ba(OH)2. C. NaOH. D. AgNO3.


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa họcBài 9: Axit nitric - muối hạt nitrat
4
0
GửiHủy

C


Đúng 2

Bình luận (0)

c


Đúng 0
Bình luận (0)

Đáp án C nha bn


Đúng 0
Bình luận (0)

Dùng chất nào dưới đây để phân biệt 3 dung dịch: NaOH, HCl, H2SO4

A. Quỳ tím và khí CO2 B. Quỳ tím 

C. Quỳ tím cùng dung dịch D. Dung dịch BaCl2


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Hóa họcChương II. Kim loại
2
0
GửiHủy

C


Đúng 1

Bình luận (0)

Đề chưa đủ


Đúng 0
Bình luận (0)

Có 7 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch sau: NaNO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, MgSO4, Al2(SO4)3, FeSO4 và Fe2(SO4)3. Chỉ cần sử dụng một hỗn hợp nào để biệt lập được các dung dịch trên ?


Xem chi tiết
Lớp 11Hóa học
2
0
GửiHủy

Dùng dung dịch Ba(OH)2

- Không hiện tại tượng ➞ NaNO3

- mở ra khí mùi khai với kết tủa trắng ➞ (NH4)2SO4

- Chỉ xuất hiện thêm khí hương thơm khai ➞ NH4Cl

- mở ra kết tủa trắng ko tan vào Ba(OH)2 dư (Mg(OH)2, BaSO4) ➞ MgSO4

- xuất hiện kết tủa trắng tan 1 phần trong Ba(OH)2 dư (Al(OH)3, BaSO4) ➞ Al2(SO4)3

- xuất hiện thêm hỗn hợp kết tủa trắng cùng trắng xanh (BaSO4, Fe(OH)2) ➞ FeSO4

- xuất hiện thêm hỗn hợp kết tủa trắng cùng nâu đỏ (BaSO4, Fe(OH)3) ➞ Fe2(SO4)3


Đúng 4

Bình luận (0)

Cho tự từ cho dư Ba(OH)2 vào những dung dịch:- Al2(SO4)3 tạo kết tủa rồi rã 1 phần:Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 ( ightarrow) 2Al(OH)3(downarrow) + 3BaSO4(downarrow)2Al(OH)3 + Ba(OH)2 ( ightarrow) Ba(AlO2)2 + 4H2O- MgSO4 tạo kết tủa trắng không tan:MgSO4 + Ba(OH)2 ( ightarrow) BaSO4(downarrow) + Mg(OH)2(downarrow)- Fe2(SO4)3 tạo kết tủa màu nâu đỏ:Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 ( ightarrow) 3BaSO4(downarrow) + 2Fe(OH)3(downarrow)- FeSO4 tạo kết tủa white xanh hóa nâu trong ko khí:FeSO4 + Ba(OH)2 ( ightarrow) BaSO4(downarrow) + Fe(OH)2(downarrow)4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ( ightarrow) 4Fe(OH)3(downarrow)- (NH4)2SO4 vừa có kết tủa trắng, vừa gồm khí mùi khai bay ra:(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 ( ightarrow) BaSO4(downarrow) + 2NH3(uparrow) + 2H2O- NH4Cl có khí hương thơm khai cất cánh ra:2NH4Cl + Ba(OH)2 ( ightarrow) BaCl2 + 2NH3(uparrow) + 2H2O- còn lại NaNO3 không có hiện tượng gì.


Đúng 1

Bình luận (1)

Chỉ cần sử dụng quỳ tím hãy nhận ra các hỗn hợp bị mất nhãn: NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Hóa họcBài 16: Phương trình hóa học
1
0
GửiHủy

_ đem mỗi dung dịch ra một ít để làm mẫu thử. Mang lại quỳ tím theo lần lượt vào những mẫu thử, ta chia làm 3 nhóm chất hóa học sau : ...+ team 1 : dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa đỏ là NaHSO4. ...+ nhóm 2 : dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh là Na2CO3, Na2SO3 và ...Na2S. ...+ đội 3 : hỗn hợp không làm đổi màu quỳ tím là BaCl2. _ cho mẫu chứa NaHSO4 theo lần lượt vào các mẫu ở đội 2, mẫu sủi bọt khí hương thơm trứng thối là Na2S : ..........2NaHSO4 + Na2S => 2Na2SO4 + H2S _ mẫu sủi bọt bong bóng khí mùi hương hắc là Na2SO3 : ..........2NaHSO4 + Na2SO3 => 2Na2SO4 + SO2 _ mẫu mã sủi bọt bong bóng khí không mùi là Na2CO3 : ..........2NaHSO4 + Na2CO3 => 2Na2SO4 + CO2 + H2O


Đúng 0

Bình luận (0)
Chỉ dùng thêm quỳ tím, hãy nhận biết các hỗn hợp sau:a.1) H­2­SO4, NaOH, HCl, BaCl2. Gợi ý: quì tím hóa đỏ suy ra bazơ, quì tím hóa xanh suy ra axit, còn sót lại là muối. ước ao phân biệt H2SO4 cùng với HCl thì dùng dd BaCl2 vì chưng tạo thành kết tủa BaSO4 trắnga.2) NaCl, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4. Gợi ý: ý muốn phân biệt Ba(OH)2, NaOH thì dùng H2SO4 sản xuất thành BaSO4 kết tủa trắng.Bằng cách thức hóa học, hãy phân biệt các dung dịch:b.1) NaOH, HCl, NaNO3, NaCl. Gợi ý: cần sử dụng quì tím, sau đó dùng AgNO3 nhận ra được...
Đọc tiếp

Chỉ sử dụng thêm quỳ tím, hãy nhận ra các dung dịch sau:

a.1) H­2­SO4, NaOH, HCl, BaCl2. Gợi ý: quì tím hóa đỏ suy ra bazơ, quì tím hóa xanh suy ra axit, sót lại là muối. Hy vọng phân biệt H2SO4 cùng với HCl thì sử dụng dd BaCl2 bởi vì tạo thành kết tủa BaSO4 trắng

a.2) NaCl, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4.  Gợi ý: hy vọng phân biệt Ba(OH)2, NaOH thì dùng H2SO4 chế tạo ra thành BaSO4 kết tủa trắng.

Xem thêm: Thất Bại Trong Học Tập Ở Sinh Viên Năm Nhất, Dạy Học Sinh Học Từ Những Trải Nghiệm Thất Bại

Bằng phương thức hóa học, hãy nhận thấy các dung dịch:

b.1) NaOH, HCl, NaNO3, NaCl. Gợi ý: cần sử dụng quì tím, sau đó dùng AgNO3 nhận thấy được NaCl vày tạo thành kết tủa white AgCl

b.2) KOH, K2SO4, K2CO3, KNO3. Gợi ý: dùng quì tím nhận biết KOH, sử dụng H2SO4 nhận ra K2CO3 bởi tạo thành CO2 sủi bong bóng khí ko màu, sử dụng BaCl2 nhận ra K2SO4 sót lại là KNO3.

Chỉ sử dụng dd H­2­SO4 loãng, nhận biết các chất sau:

c.1) Cu(OH)2, Ba(OH)2, Na2CO3 -  gợi ý: sử dụng HsSO4 lúc đó Cu(OH)2  sẽ thành sử dụng dịch blue color lam CuSO4, còn Ba(OH)2 tạo ra thành kết tủa trắng BaSO4, còn Na2CO3 bao gồm sủi bong bóng khí CO2

c.2) BaSO4, BaCO3, NaCl, Na2CO3. - Gợi ý: Nhận ra BaCO3  vì vừa sủi bọt khí CO2 vừa bao gồm kết tủa, nhận ra Na2CO3 bởi vì chỉ có sủi bọt khí, nhận biết BaSO4 do không tung trong axit, sót lại NaCl không có hiện tượng gì

Hãy nêu phương thức hóa học để nhận ra các kim loại sau:

Al, Fe, Cu. Gợi ý: sử dụng dung dịch kiềm nhận biết Al, dùng dd HCl nhận biết Fe do Fe đúng trước H còn sót lại là Cu