Ở ĐẬU HÀ LAN GEN A QUY ĐỊNH THÂN CAO TRỘI HOÀN TOÀN SO VỚI ALEN A QUY ĐỊNH THÂN THẤP

     
Câu hỏi trong đề: Tổng hợp bài tập Quy luật di truyền - Sinh học 12 cực hay có lời giải chi tiết !!
*

Thân cao (A_ ) lai với thân cao (A_ ) thu được đời F1 có kiểu hình thân thấp (aa) à Mỗi cây thân cao ở P phải cho một giao tử a.

Bạn đang xem: ở đậu hà lan gen a quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp

Cây F1 tự thụ phấn cho F2 toàn cây cao chỉ có thể là AA (Chiếm tỉ lệ 13trong tổng số cây cao).


Khi lai hai thứ bí ngô quả tròn thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn bí ngô quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Tính trạng hình dạng quả bí ngô


Một loài động vật, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó alen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với alen a quy định lông ngắn, alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho con đực dị hợp 2 cặp gen giao phối với con cái lông dài, màu đen. Nếu đời con có 12,5% số cá thể lông dài, màu trắng thì 2 cặp gen phân li độc lập với nhau.

II. Cho con đực lông dài, màu trắng giao phối với con cái lông ngắn, màu đen, thu được F1 có 25% số cá thể lông ngắn, màu đen thì chứng tỏ F1 có 4 kiểu gen.

III. Cho con đực dị hợp 2 cặp gen giao phối với con cái đồng hợp lặn, thu được F1 có 6,25% số cá thể lông ngắn, màu trắng thì chứng tỏ hai gen cách nhau 12,5cM.

IV. Cho con đực dị hợp 2 cặp gen giao phối với con cái dị hợp 2 cặp gen thì trong các kiểu hình thu được ở đời con, kiểu hình lông ngắn, trắng luôn có tỉ lệ thấp nhất.


A. l.


B.4.


C. 3.


D.2.


Câu 3:


Quá trình giảm phân ở một cơ thể có kiểu gen ABDabd tần số hoán vị 20% đã không xảy ra đột biển, tỉ lệ giao tử Abd là:


A. 40%.


B. 20%.


C. 15%.


D. 10%.


Câu 4:


Menđen tìm ra qui luật phân li trên cơ sở nghiên cứu phép lai


A. Hai cặp tính trạng.

Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Chị Dậu Trong Đoạn Trích Tức Nước Vỡ Bờ


B. Một cặp tính trạng.


C. Một hoặc nhiều cặp tính trạng.


D. Nhiều cặp trạng.


Câu 5:


Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội hoàn toàn; tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%, giữa D và E không có hoán vị gen. Xét phép lai tính theo lý thuyết, các cá thể con có mang A, B và có cặp nhiễm sắc thể giới tính là ở đời con chiếm tỉ lệ


A. 7,5%.


B.12,5%.


C.18,25%.


D.22,5%.


Câu 6:


Ở lúa, gen A quy định tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng thân thấp; gen B quy định tính trạng hạt tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định hạt dài. Các gen quy định tính trạng nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau. Cho lai giữa hai giống lúa thuần chủng thân cao, hạt tròn với thân thấp, hạt dài thu được Fl. Cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được kết quả với tỉ lệ phân li kiểu hình là:


A. 9 : 3 : 3 : 1.


B.11 : 1


C.9 : l.


D.3 : 1.


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại depsangtrong.com


*

Liên kết
Thông tin depsangtrong.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


depsangtrong.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


depsangtrong.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Đi Bộ Có Tốt Không? Khám Phá 10 Lợi Ích Của Việc Đi Bộ Đối Với Sức Khỏe


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


depsangtrong.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
depsangtrong.com