Ở Mặt Thoáng Của Một Chất Lỏng

     

Ở phương diện thoáng của một chất lỏng bao gồm hai nguồn phối hợp $A$ và $B$ giải pháp nhau $20(cm)$ dao động theo phương thẳng đứng cùng với phương trình (u_A = 2.cos(40pi t)(mm)) với (u_B = 2.cos(40pi t + pi )(mm)). Biết tốc độ truyền sóng bên trên mặt hóa học lỏng là $30(cm/s)$. Xét hình vuông vắn $ABCD$ nằm trong mặt chất lỏng. Số điểm xấp xỉ với biên độ cực đại trên đoạn $BD$ là :
Bạn đang xem: ở mặt thoáng của một chất lỏng

+ Áp dụng biểu thức khẳng định bước sóng: (lambda = vT)

+ Áp dụng điều kiện dao động cực đại của 2 nguồn ngược pha: (d_2 - d_1 = (2k + 1)dfraclambda 2)


*

(BD = sqrt AD^2 + AB^2 = 20sqrt 2 (cm))

Với (omega = 40pi (rad/s) Rightarrow T = dfrac2pi omega = dfrac2pi 40pi = 0,05(s))

Vậy :

(lambda = v.T = 30.0,05 = 1,5cm)

Tìm số điểm xê dịch với biên độ cực lớn trên đoạn $DB$ chứ không hẳn $DC$.

Nghĩa là vấn đề $C$ lúc này đóng vai trò là điểm $B$.

Do nhị nguồn dao động ngược pha buộc phải số cực đại trên đoạn $BD$ thoã mãn :

(left{ eginarrayld_2 - d_1 = (2k + 1)dfraclambda 2\AD - BD ( - 11,04 c
Bài tập xác định cực đại - cực tiểu giao quẹt sóng Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Nơi Bán Điện Thoại Iphone 6 Cũ Giá Bao Nhiêu 2022? Liệu Có Còn Đáng Mua?
Xem thêm: Cách Đặt Hình Nền Điện Thoại Không Bị Phóng To Iphone, Cách Đặt Hình Nền Điện Thoại Không Bị Cắt


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát