Ở Một Loài Thực Vật Alen A Quy Định Thân Cao Trội Hoàn Toàn So Với Alen A Quy Định Thân Thấp

     

Câu 555394: Ở một chủng loại thực vật, alen A lý lẽ thân cao trội hoàn toàn so cùng với alen a qui định thân thấp, alen B lý lẽ hoa đỏ trội trọn vẹn so cùng với alen b nguyên tắc hoa trắng. Cho cây p. Thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng. Đời bé không thể xuất hiện tỷ lệ hình trạng hình làm sao sau đây?

A.

Bạn đang xem: ở một loài thực vật alen a quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp

100%.

B. 1:1:1:1.

C.

Xem thêm: Đêm Tết Trung Thu Là Gì? Tết Trung Thu Còn Được Gọi Là Gì Khác? ?

1:1.

D. 1:2:1.

Xem thêm: Ankadien Tính Chất Hóa Học Của Ankadien, Tính Chất Hóa Học Của Ankađien


Giải bỏ ra tiết:

Cây thân cao hoa đỏ (A-B-) × thấp, trắng (aabb), ta xét các trường hợp

Các ren PLĐL

+ AABB × aabb → 100%AaBb: thân cao, hoa đỏ

+ AaBb × aabb → 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb → 1:1:1:1

+ AaBB × aabb → 1AaBb:1aaBb → 1:1

→ ko thể bao gồm tỉ lệ 1:2:1.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát